logo-print

Άρθρο 54 - Νόμος 4871/2021 - Μεταβατικές διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/12/2021

Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023
Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3689/2008 (Α’ 164) διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων πράξεων που προβλέπονται στο παρόν.

2. Η θητεία του υπηρετούντος Γενικού Διευθυντή λήγει την 31η Ιουλίου 2022, αντί την 6η Ιουλίου 2022. Οι περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 11 τίθενται σε ισχύ μετά από τη λήξη της θητείας των εν ενεργεία Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης όλων των κατευθύνσεων της Σχολής. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 10 τίθεται σε ισχύ μετά από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων.

3. Η παράταση της απόσπασης του διοικητικού προσωπικού της Σχολής για τέσσερις (4) τριετίες, που προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 51, εκκινεί από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν κατά τον χρόνο αυτόν κάποιος υπάλληλος έχει συμπληρώσει συνολικά τέσσερις (4) τριετίες, οπότε η απόσπαση του υπαλλήλου αυτού λήγει, όταν ολοκληρωθεί η τρέχουσα τριετία που αυτός διανύει, με την επιφύλαξη της παρ. 3, του πέμπτου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου 51.

4. Για τους εισαγωγικούς διαγωνισμούς των ΚΘ’ και ΚΙ’ σειρών, κρίσιμος χρόνος για τη συμπλήρωση της άσκησης διετούς δικηγορίας καθορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022 και η 31η Οκτωβρίου 2023, αντίστοιχα.

5. Το ανώτατο όριο ηλικίας των σαράντα (40) ετών που προβλέπει η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 17 δεν ισχύει ως προς τους δύο (2) πρώτους εισαγωγικούς διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου. Ως προς αυτούς ισχύει το ηλικιακό όριο των σαράντα πέντε (45) ετών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3689/2008.

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ο καθορισμός των προγραμμάτων σπουδών, των διδασκόντων και των εισηγητών όλων των κατευθύνσεων τόσο της προεισαγωγικής εκπαίδευσης όσο και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης πραγματοποιείται από τα οικεία Συμβούλια Σπουδών κατά τον μήνα Δεκέμβριο και κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους αντίστοιχα, οι αποφάσεις των οποίων τίθενται προς έγκριση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους.

7. Ειδικώς, οι ΚΖ’ και ΚΗ’ εκπαιδευτικές σειρές συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3689/2008, με εξαίρεση, ως προς την ΚΗ’ εκπαιδευτική σειρά, του τρίτου εδαφίου της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 43. >

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send