logo-print

Άρθρο 81 - Νόμος 4871/2021 - Ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής και υλικές ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις - Τροποποίηση της παρ. 4 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 24 του ν. 4797/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/12/2021

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

1. Στο άρθρο 24 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), τροποποιείται η παρ. 4 με την προσθήκη δευτέρου εδαφίου, προστίθεται παρ. 9 και οι παρ. 4 και 9 διαμορφώνονται ως εξής:

«4. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής, όπως αυτή καθορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 10, η διαβίβαση των εγγράφων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και σε φυσική μορφή. Σε έκτακτες περιπτώσεις θεομηνιών, κατά τις οποίες παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε μέγεθος καταστροφής και μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής του άρθρου 10, στο πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών από θεομηνίες δύναται να χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «arogi.gov.gr», η οποία δημιουργήθηκε δυνάμει του άρθρου ένατου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), και η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.grΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).». «9. Υλικές ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί και εκτιμηθεί από τις επιτροπές κρατικής αρωγής, στο πλαίσιο εκτίμησης και καταγραφής ζημιών από θεομηνίες που έχουν εκδηλωθεί πριν την 26η.9.2021, δύναται να καλύπτονται από την επιχορήγηση για αντιμετώπιση ζημιών, η οποία και καταβάλλεται στους δικαιούχους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7.».

Ο εμπρησμός στο Νέο Ποινικό Κώδικα

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής