logo-print

Άρθρο 26 - Νόμος 4961/2022 - Επιτροπή υπευθύνων προστασίας δεδομένων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/07/2022

Black Friday Books
Black Friday Online

1. Συστήνεται Επιτροπή υπευθύνων προστασίας δεδομένων, η οποία έχει ως αποστολή τον συντονισμό των ενεργειών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων των υπευθύνων προστασίας δεδομένων των φορέων της κεντρικής Κυβέρνησης της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

2. Η ανωτέρω Επιτροπή είναι εννεαμελής και αποτελείται από Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων που έχουν οριστεί από φορείς της κεντρικής Κυβέρνησης της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014. Κριτήρια για την επιλογή τους αποτελούν, ιδίως, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η κλίμακα επεξεργασίας, και οι επιπτώσεις στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

3. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, τακτικά μία (1) φορά το τρίμηνο και εκτάκτως όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να παρευρίσκεται και οποιοσδήποτε άλλος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων φορέα κεντρικής Κυβέρνησης, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο εγνωσμένου κύρους το οποίο δραστηριοποιείται στο πεδίο της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου.

Black Friday Online
Black Friday Online
send