logo-print

Άρθρο 45 - Νόμος 4961/2022 - Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω ΣμηΕΑ - Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4053/2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/07/2022

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Μετά το άρθρο 12 του ν. 4053/2012 (Α'44) προστίθεται άρθρο 12Α, ως εξής:

«Άρθρο 12Α

Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών με χρήση ΣμηΕΑ

1. Η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί γενική ή ειδική άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12, αντίστοιχα, στο σύνολο ή μέρος της επικράτειας, δύναται να πραγματοποιείται μέσω ΣμηΕΑ, κατόπιν έγκρισης της Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με την περ. κη’ της παρ. 1 του άρθρου 5, εφόσον αυτό κριθεί πρόσφορο και αποτελεσματικό από τον φορέα που παρέχει την καθολική υπηρεσία ή άλλη ταχυδρομική υπηρεσία. Προς τον σκοπό αυτόν, ο φορέας υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Ε.Ε.Τ.Τ..

2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας των ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.»

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Οικογενειακό Δίκαιο Τόμος Ι

ΈΦΗ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ