logo-print

Άρθρο 48 - Νόμος 4963/2022 - Δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στις δίκες των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 343 ν. 4700/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/07/2022

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Στο άρθρο 343 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) προστίθεται παρ. 2, η υφιστάμενη παράγραφος αριθμείται ως παρ. 1 και το άρθρο 343 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 343

Εξ αποστάσεως πρόσβαση

1. Το Δικαστήριο παρέχει στους διαδίκους, με ασφαλή σύνδεση και χρήση διαπιστευτηρίων πρόσβασης σε ηλεκτρονική εφαρμογή, τη δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν υποβληθεί ή που έχουν επιδοθεί με μέσα Τ.Π.Ε. ή ψηφιοποιηθεί. Η ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ). Από την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται τα δικόγραφα ή έγγραφα στα οποία έχει κριθεί από τον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, διότι παραβλάπτεται απόρρητο, που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η πρόσβαση στα δικόγραφα και στα έγγραφα κάθε υπόθεσης τα οποία έχουν υποβληθεί ή επιδοθεί με μέσα Τ.Π.Ε. ή ψηφιοποιηθεί, είναι δυνατή μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ή πράξης με την οποία περατώνεται η υπόθεση αυτή ενώπιον του οικείου δικαστικού σχηματισμού.

2. Είναι δυνατή η παράσταση ή η παρουσία παραγόντων της δίκης στα Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη χρήση τεχνολογιών απομακρυσμένης σύνδεσης (εφαρμογή τηλεματικής). Για τον σκοπό αυτόν υποβάλλεται, προς τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ή του Τμήματος, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη δικάσιμο, ηλεκτρονικά, αίτηση από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, διαδίκους ή άλλους παράγοντες της δίκης, εφόσον εδρεύουν ή κατοικούν εκτός της Περιφέρειας Αττικής. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της σχετικής εφαρμογής τηλεματικής, οι λεπτομέρειες για τον τρόπο επαλήθευσης της ταυτότητας και επιβεβαίωσης της ιδιότητας των παραγόντων της δίκης, τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας και ασφάλειας της εφαρμογής, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του συστήματος τηλεματικής. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης ύστερα από εισήγηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες προσώπων.»

Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ