logo-print

Άρθρο 55 - Νόμος 4963/2022 - Πίνακας μεταφραστών Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/07/2022

Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η ανάθεση της επίσημης μετάφρασης εγγράφων κατόπιν αιτήματος των δικαστικών υπηρεσιών και της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται από πίνακα, που καταρτίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και στον οποίο μπορούν να εγγράφονται οι μεταφραστές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 147 του ν. 4781/2021 (Α’ 31).

2. Ο πίνακας καταρτίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ισχύει για ένα (1) ημερολογιακό έτος. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισής του μέχρι την έναρξη του ημερολογιακού έτους, η ισχύς του πίνακα του προηγούμενου έτους παρατείνεται αυτοδικαίως και για διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την παρέλευση του ημερολογιακού έτους.

3. Ο πίνακας καταρτίζεται κατόπιν έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρονται οι όροι υπό τους οποίους παρέχεται το μεταφραστικό έργο, και ορίζονται, ιδίως, η αμοιβή, με κριτήρια την κατηγορία των προς μετάφραση εγγράφων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 148 του ν. 4781/2021 και το επείγον ή μη της μετάφρασης, καθώς και ο αριθμός των σελίδων μετάφρασης μέχρι του οποίου ο μεταφραστής, που ορίζεται, δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να διενεργήσει τη μετάφραση.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών ορίζονται τα στοιχεία που εγγράφονται στον πίνακα, η διαδικασία κατάρτισής του, οι περιπτώσεις διαγραφής μεταφραστών από τον πίνακα και οι συνέπειές της, οι προϋποθέσεις προσωρινής απαλλαγής των μεταφραστών από τα καθήκοντά τους, η διαδικασία ανάθεσης κάθε επιμέρους μετάφρασης, ο τρόπος σύναψης της σχετικής σύμβασης, για την οποία μπορεί να προβλέπεται ότι δεν απαιτείται η υπογραφή σχετικού συμβατικού κειμένου, οι όροι διενέργειας των μεταφράσεων, οι υποχρεώσεις των μεταφραστών, ο τρόπος αποστολής των προς μετάφραση κειμένων και των μεταφράσεων, η μορφοποίηση των μεταφράσεων, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να τροποποιηθεί η σχετικώς συναφθείσα σύμβαση, οι λόγοι κήρυξης ως έκπτωτου του μεταφραστή και οι συνέπειες της έκπτωσης, η διαδικασία παραλαβής της μετάφρασης, οι διαδικασίες εκκαθάρισης και πληρωμής της σχετικής δαπάνης, οι παρεκκλίσεις που εισάγονται σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης όσον αφορά τον τρόπο διενέργειας της ανάθεσης, της ανάληψης της σχετικής δαπάνης και της παραλαβής της μετάφρασης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΙΛΤΙΔΟΥ

Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΓΚΛΗΣ

Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG