logo-print

Άρθρο 59 - Νόμος 4967/2022 - Εναρμόνιση διατάξεων της σύμβασης έργου που παραπέμπουν στην πώληση - Τροποποίηση άρθρου 689 ΑΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/09/2022

Black Friday Books
Black Friday Online

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 689 ΑΚ τροποποιείται ως προς τα αναφερόμενα άρθρα του Αστικού Κώδικα και το άρθρο 689 ΑΚ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 689

Ουσιώδη ελαττώματα του έργου

Αν το έργο που εκτελέστηκε έχει ουσιώδη ελαττώματα που το κάνουν άχρηστο ή αν του λείπουν συμφωνημένες ιδιότητες, ο εργοδότης έχει, αντί για τα δικαιώματα του προηγούμενου άρθρου, το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Στην περίπτωση της υπαναχώρησης ή μείωσης της αμοιβής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 542 εδάφιο δεύτερο, 546 εδάφιο δεύτερο, 548 και 549, 551 έως 553, που ισχύουν για την πώληση.».

Black Friday Online
Black Friday Online
send