logo-print

Άρθρο 23 - Νόμος 5002/2022 - Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/12/2022

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

1. Η Επιτροπή Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας αποτελείται από πέντε (5) μέλη, υπαλλήλους ή λειτουργούς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Τα μέλη υποδεικνύονται ανά ένα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το αρμόδιο για την εποπτεία της Ε.Υ.Π. μέλος της Κυβέρνησης και τον Διοικητή της Ε.Υ.Π.. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για την εποπτεία της Ε.Υ.Π. μέλους της Κυβέρνησης. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά. Της Επιτροπής προεδρεύει το μέλος που υποδεικνύεται από το αρμόδιο για την εποπτεία της Ε.Υ.Π. μέλος της Κυβέρνησης. Τα μέλη της Επιτροπής ανακαλούνται ελεύθερα από τα όργανα που τα ορίζουν.

2. Η Επιτροπή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας.

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κατ’ ελάχιστο κάθε έναν (1) μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτημα τριών (3) τουλάχιστον μελών της. Τα μέλη προσκαλούνται από τον Πρόεδρο με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και η πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον αυτό κρίνεται από τον Πρόεδρο εφικτό, λαμβανομένου υπόψη του κρίσιμου και εμπιστευτικού χαρακτήρα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Στην Επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτή, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, πάσης φύσεως στελέχη που απασχολούνται στο δημόσιο, ιδιώτες εμπειρογνώμονες, καθώς και μέλη των ομάδων εργασίας του άρθρου 24.

6. Τα μέλη της Επιτροπής, καθώς και τα πρόσωπα που καλούνται κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 διαθέτουν διαβάθμιση ανάλογη του περιστατικού, με ανώτατη αυτή του Άκρως Απορρήτου.

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ