logo-print

Άρθρο 117 - Νόμος 5003/2022 - Στελέχωση του Φορέα - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4549/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

14/12/2022

Η προβληματική στέγαση της δικαιοσύνης στον Πειραιά

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο επικαιροποιούνται τα αρμόδια όργανα, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς τον φορέα που βαρύνει η δαπάνη για τη μισθοδοσία, γ) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, επιτρέπεται, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, η απόσπαση τακτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, στον Φορέα του παρόντος, μετά από: α) αίτηση του υπαλλήλου και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη και β) εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. Η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει τον Φορέα. Ειδικά προκειμένου για την απόσπαση υπαλλήλων από ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου, ενώ η δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει τον Φορέα.».

Κύρια Ανάκριση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send