logo-print

Άρθρο 122 - Νόμος 5003/2022 - Περιουσιακά ζητήματα δημοτικών λιμενικών ταμείων κατόπιν μεταφοράς αρμοδιοτήτων από δημοτικά λιμενικά ταμεία διαδημοτικού χαρακτήρα - Αντικατάσταση άρθρου 118 ν. 4547/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

14/12/2022

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Ο τίτλος και το κείμενο του άρθρου 118 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Άρθρο 118

Περιουσιακά ζητήματα δημοτικών λιμενικών ταμείων λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων από δημοτικά λιμενικά ταμεία διαδημοτικού χαρακτήρα

1. Στην περίπτωση σύστασης δημοτικού λιμενικού ταμείου κατόπιν μεταφοράς αρμοδιοτήτων από δημοτικό λιμενικό ταμείο διαδημοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180), το νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο υπεισέρχεται σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα, εν γένει, και υποχρεώσεις που αφορούν στον δήμο στον οποίο συστήνεται, ως εξής:

α) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων μεταβιβάζεται στο δημοτικό λιμενικό ταμείο που ασκεί τις αρμοδιότητες του δήμου εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκεται.

β) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του δημοτικού λιμενικού ταμείου από το οποίο μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες στο νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο ορίζεται ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, ο οποίος διενεργεί την απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων το αργότερο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ορισμού του και συντάσσει σχετική έκθεση.

γ) Στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της περ. β) περιλαμβάνεται και η αναλογία των διαθεσίμων που δικαιούται κάθε νέο δημοτικό λιμενικό ταμείο επί του συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων από δραστηριότητες που ασκούνται στα διοικητικά όρια του δήμου όπου αυτό βρίσκεται μέχρι την ημερομηνία σύστασής του, καθώς και η αναλογούσα αξία ακινήτων που τυχόν αποκτήθηκαν από το δημοτικό λιμενικό ταμείο διαδημοτικού χαρακτήρα.

2. Η κατανομή των ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων πραγματοποιείται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο της αποκεντρωμένης διοίκησης ως Πρόεδρο, έναν (1) εκπρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου από το οποίο μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες και έναν (1) εκπρόσωπο του νεοσυσταθέντος δημοτικού λιμενικού ταμείου, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Έργο της Επιτροπής είναι η κατανομή των ως άνω στοιχείων του δημοτικού λιμενικού ταμείου διαδημοτικού χαρακτήρα βάσει της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χώρο που ορίζεται από τον Πρόεδρο της και ολοκληρώνει το έργο της μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη σύστασή της, με την έκδοση σχετικής απόφασης κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων, κινητών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων που μεταβιβάζονται στο νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο. Το νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο από τη δημοσίευση της απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παρ. 3 υπεισέρχεται αυτοδικαίως: α) στις ενεργές συμβάσεις μίσθωσης των ακινήτων εντός των διοικητικών ορίων του δήμου όπου αυτά βρίσκονται και β) σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτελούνται και οι οποίες αφορούν στον δήμο όπου αυτό συστήνεται. Ειδικότερα, συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών των δημοτικών λιμενικών ταμείων οι οποίες έχουν ήδη καταρτιστεί, υπό την έννοια ότι έχει καταστεί οριστική η απόφαση κατακύρωσης και έχει κοινοποιηθεί στον ανάδοχο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος η πρόσκληση της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), εκτελούνται κανονικά από τον διάδοχο φορέα που έχει τη χωρική αρμοδιότητα. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ίδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Οι αποφασιστικές αρμοδιότητες των σταδίων ανάθεσης και εκτέλεσης των εν λόγω συμβάσεων ασκούνται από τα αποφαινόμενα όργανα του διάδοχου φορέα που έχει τη χωρική αρμοδιότητα. Εφόσον τα δημοτικά λιμενικά ταμεία δεν διαθέτουν δική τους τεχνική υπηρεσία, οι αρμοδιότητες της διευθύνουσας υπηρεσίας των ενεργών συμβάσεων ασκούνται από τον Δήμο που τα έχει συστήσει, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 171/1987 (Α΄ 84). Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη για κάθε μια από αυτές από το δημοτικό λιμενικό ταμείο κατά το μέρος που αφορά στον δήμο όπου αυτό συστάθηκε.

3. Η έκθεση απογραφής - αποτίμησης και η απόφαση κατανομής των περιουσιακών στοιχείων της παρ. 2 αποστέλλονται άμεσα στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων στο νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση της προαναφερθείσας απόφασης το νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο υπεισέρχεται στα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν στον δήμο όπου αυτό συστάθηκε. Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, η οποία περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων μεταγράφονται στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή καταχωρίζονται ατελώς στο οικείο κτηματολογικό γραφείο. Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.

4. Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή βαρύνει αναλογικά τους προϋπολογισμούς του δημοτικού λιμενικού ταμείου από το οποίο μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες και του νεοσυσταθέντος δημοτικού λιμενικού ταμείου.

5. Εφόσον προκύψει ανάγκη ανακατανομής της περιουσίας, εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 και εκδίδονται σχετικές τροποποιητικές - συμπληρωματικές πράξεις.

6. Οι παρ. 1 έως 5 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις δημοτικών λιμενικών ταμείων που έχουν συσταθεί και δεν έχει ολοκληρωθεί η κατανομή και μεταβίβαση των περιουσιακών τους στοιχείων κατά τη δημοσίευση του παρόντος.».

Εργατικό Ποινικό Δίκαιο
Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ