logo-print

Άρθρο 50 - Νόμος 5003/2022 - Μεταβατικές διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

14/12/2022

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής και στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποσπάται αυτοδικαίως, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, αντίστοιχα, στον Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και στον Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων για το πρώτο (1) έτος καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), η οποία εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μετά από τη συγκρότηση του οικείου Δ.Σ. σε σώμα. Το προσωπικό αποσπάται με την ίδια σχέση εργασίας και διέπεται από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν την απόσπασή του. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες ως προς το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του υπαλλήλου.

2. Το προσωπικό της παρ. 1, μετά την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος απόσπασης της παρ. 1, δύναται να υποβάλει αίτηση μετάταξης στον οικείο φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί κινητικότητας του ν. 4440/2016. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του οικείου περιφερειάρχη και του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υπάλληλοι μετατάσσονται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, την ίδια σχέση εργασίας και με τη διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς, σε κενές θέσεις κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εφόσον κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται, ειδάλλως σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων. Μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης παρατείνεται αυτοδικαίως ο χρόνος της απόσπασης.

3. Η απόφαση του Δ.Σ. του φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών, της παρ. 2 του άρθρου 45 περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας λαμβάνεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των Διευθύνσεων λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, έως την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νομικού προσώπου.

5. Η εισήγηση του Δ.Σ. του φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 42 αποστέλλεται στην οικεία Περιφέρεια εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6. Μέχρι την ολοκλήρωση των αποσπάσεων του προσωπικού της παρ. 1 και την έκδοση της απόφασης των οικείων Περιφερειαρχών, περί ορισμού του Δ.Σ. των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Φορέων Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που αφορούν στις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών εξακολουθεί να ασκείται αντιστοίχως από την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Οι φορείς λαϊκών αγορών Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην περίπτωση που δεν διαθέτουν προσωπικό για την άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων τους και του συνόλου των οικονομικών αρμοδιοτήτων τους, εξυπηρετούνται από τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών.

8. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δίκες της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά με τις αρμοδιότητες των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών, συνεχίζονται από τους εν λόγω φορείς μετά από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης των Δ.Σ. τους σε σώμα και την ολοκλήρωση των αποσπάσεων της παρ. 1.

9. Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της λειτουργίας των λαϊκών αγορών συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τους φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών.

10. Το πρώτο διαχειριστικό έτος του Φορέα Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και του Φορέα Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

send