logo-print

Άρθρο 80 - Νόμος 5003/2022 - Διενέργεια μετάταξης κατόπιν μετακίνησης στους φορείς του άρθρου 15 ν. 4257/2014 - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 15 ν. 4257/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

14/12/2022

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται, β) προστίθεται έκτο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Κατά το τελευταίο εξάμηνο του συνολικού χρονικού διαστήματος της μετακίνησης και εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες, οι υπάλληλοι που μετακινήθηκαν μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να μετατάσσονται στους φορείς στους οποίους είχαν μετακινηθεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Για τη μετάταξη εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου, μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται και, αν δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση. Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης παρατείνεται αυτοδικαίως ο χρόνος της μετακίνησης.»

2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει και εκκρεμείς αιτήσεις που κατατέθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης αυτών. Τυχόν διαδραμών χρόνος μετακίνησης παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης ή την απόρριψη της αίτησης.

H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

send