logo-print

Άρθρο 21 - Νόμος 5028/2023 - Ορισμός εισηγητή δικαστή στο σύνολο των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων - Τροποποίηση άρθρου 127 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/03/2023

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Στο άρθρο 127 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), περί ορισμού δικασίμου και εγγραφής στο πινάκιο, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 3 αα) στο πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται η φράση «συμβουλίου διεύθυνσης ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο ή ο πρόεδρος του τμήματος, αμέσως μετά την κατάθεση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, με πράξη του επ’ αυτού, ορίζει εισηγητή» από τη φράση «του τμήματος, με πράξη του επί του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, ορίζει εισηγητή, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν από τη δικάσιμο», αβ) στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η φράση «του συμβουλίου διεύθυνσης ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο ή» και αγ) καταργούνται το τρίτο και τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 127 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 127

Ορισμός δικασίμου - Εγγραφή στο πινάκιο

1. Ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο, με πράξη του πάνω στα κατά το προηγούμενο άρθρο δικόγραφα ορίζει δικάσιμο. Ο ίδιος μπορεί, κατά τον ίδιο τρόπο, να ορίσει συντομότερη δικάσιμο από εκείνην που όρισε αρχικά είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου. Όσες από τις διαφορές της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 6, που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του εφετείου, έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, προσδιορίζονται κατά προτεραιότητα εντός τριών (3) μηνών από την κατάθεση του δικογράφου. Ως αντικείμενο της διαφοράς νοείται το ποσό της εισφοράς, φόρου, τέλους κ.λπ., χωρίς προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους.

2. Οι υποθέσεις που προσδιορίζονται για κάθε δικάσιμο, καταχωρούνται στο πινάκιο που προβλέπεται από το π.δ. 402/1983, όπως εκάστοτε ισχύει, το οποίο και τηρείται από τη γραμματεία.

3. Ο πρόεδρος του τμήματος, με πράξη του επί του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, ορίζει εισηγητή, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν από τη δικάσιμο, τόσο για τις υποθέσεις τριμελούς όσο και μονομελούς σύνθεσης και δίνει εντολή να ανακοινωθεί η δικογραφία σε αυτόν. Ο πρόεδρος του τμήματος μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και προφορικώς, να αντικαταστήσει τον εισηγητή σε περίπτωση κωλύματος.»

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ