logo-print

Άρθρο 23 - Νόμος 5028/2023 - Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής κατάθεσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων του Συμβούλιου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) - Αντικατάσταση παρ. 7 και τροποποίηση πα...

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/03/2023

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

Στο άρθρο 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), περί άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η παρ. 7 αντικαθίσταται, β) στην παρ. 8: βα) στο πρώτο εδάφιο επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, η λέξη «προηγμένη» αντικαθίσταται από τη λέξη «εγκεκριμένη» και επικαιροποιείται η νομοθετική παραπομπή ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο για την ηλεκτρονική υπογραφή, ββ) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται και οι παρ. 7 και 8 διαμορφώνονται ως εξής:

«7. Τα δικόγραφα μπορούν να υποβάλλονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η ηλεκτρονική κατάθεση ολοκληρώνεται με την υποβολή και καταχώριση του οικείου δικογράφου ή εγγράφου στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων του Συμβούλιου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥΔΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 40/2013 (Α’ 75).

8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 26, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 27, της παρ. 2 του άρθρου 29, της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 32, της παρ. 2 του άρθρου 58, του άρθρου 126Β και του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 267, τα δικόγραφα και τα λοιπά έγγραφα υποβάλλονται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα από την 1η.1.2021 και είναι έγκυρα εφόσον φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4727/2020. Η ηλεκτρονική κατάθεση ολοκληρώνεται με την υποβολή και καταχώριση του οικείου δικογράφου ή εγγράφου στο ΟΣΔΔΥΔΔ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 40/2013.»

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11