logo-print

Άρθρο 24 - Νόμος 5028/2023 - Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής κατάθεσης στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 19 π.δ. 18/1989

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/03/2023

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

Στην παρ. 8 του άρθρου 19 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), περί της ηλεκτρονικής κατάθεσης και επίδοσης δικογράφων και λοιπών εγγράφων, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο επικαιροποιείται η νομοθετική παραπομπή ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο για την ηλεκτρονική υπογραφή, β) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Το ένδικο μέσο ή βοήθημα μπορεί να υποβάλλεται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η ηλεκτρονική κατάθεση ολοκληρώνεται με την υποβολή και καταχώριση του οικείου δικογράφου ή εγγράφου στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥΔΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 40/2013 (Α’ 75).»

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση