logo-print

Άρθρον 1 - Νόμος 851/1978 - Εθνική Σημαία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/12/1978

Κωδικοποιημένο
Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Η Εθνική Σημαία της Ελλάδος είναι κυανόλευκος, σύγκειται εξ εννέα ίσου πλάτους οριζοντίων ταινιών, εξ ων αι πέντε (5) κυαναί και αι τέσσαρες (4) λευκαί ούτως ώστε η άνω και η κάτω ταινία να είναι κυαναί, αι δε άλλαι εναλλάξ λευκαί και κυαναί.

2. Εις την άνω προς τον ιστόν ή κοντόν γωνίαν υπάρχει όρθιος λευκός ισοκέραιος σταυρός εκτεινόμενος μέχρι των τεσσάρων πλευρών του περιέχοντος αυτόν κυανού τετραγώνου καταλαμβάνοντος εκ των άνω προς τα κάτω τρεις ταινίας κυανάς και δύο λευκάς.

3. Το πλάτος των κεραιών του σταυρού είναι ίσον προς το των ταινιών.

Η αναλογία του πλάτους προς το μήκος της σημαίας είναι δύο (2) προς τρία (3), η δε της ταινίας προς το ένατον του πλάτους.

4. Τα μεγέθη της Εθνικής Σημαίας, τα ύψη των ιστών, ως και τα ύψη των κοντών αναρτήσεώς της έχουν ως εις τον κατωτέρω παρατιθέμενον πίνακα:

Διαστάσεις εις εκατοστά του μέτρου Διαστάσεις εις μέτρα
Μεγέθη Σημαιών Μήκος Σημαίας Πλάτος Σημαίας Πλάτος ταινιών Πλευρά τετραγώνου Σταυρού ύψος Ιστού στερεουμένου επί του εδάφους. Μήκος κοντού στερεουμένου επί κορυφής κτίσματος εξώστου η παραθύρου
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1ον 648 432 48 240 15 έως 18 9 έως 12
2ον 405 270 30 150 10 έως 12 7 έως 8
3ον 297 198 22 110 7 έως 9 5 έως 6
4ον 189 126 14 70 5 έως 6 2 έως 2,6
5ον 135 90 10 50 - -
6ον 95 63 7 35 - -
7ον 68 45 5 25 - -
8ον 27 18 2 10 - -

5. Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον ιστοί και κοντοί είναι χρώματος λευκού, φέρουν δε εις την κορυφήν των οι μεν των περιπτώσεων της παρ. 1 του επομένου άρθρου σφαίραν λευκήν και επ' αυτής σταυρόν λευκόν, εν αρμονική αναλογία προς το ύψος του ιστού ή το μήκος του κοντού, οι δε λοιποί κυλινδρικόν τεμάχιον καμπύλιον κατά την άνω επιφάνειαν αυτού, διαμέτρου διπλασίας της του ιστού ή κοντού και ύψους ίσου προς το ήμισυ της διαμέτρου.

6. Αι Σημαίαι κατασκευάζονται εκ καταλλήλου υφάσματος ανεξιτήλου χρώματος, απαγορευομένης της αναρτήσεως Σημαιών εφθαρμένων, αποχρωματισμένων ή κατασκευασμένων δι' αποτυπώσεως.

7. Η προμήθεια των υπό των Κρατικών εν γένει Υπηρεσιών επαιρομένων Σημαιών ενεργείται υπό τούτων, βάσει προδιαγραφών καθοριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος δύναται η προμήθεια των Σημαιών των εν λόγω Υπηρεσιών να αναληφθή υπό του Υπουργείου Εσωτερικών. Αι επαιρόμεναι Σημαίαι εις τα καταστήματα των Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας θα κατασκευάζωνται συμφώνως προς τας ως άνω προδιαγραφάς.

Σημειώσεις επί του νόμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send