logo-print

Άρθρον 10 - Νόμος 851/1978 - Μεταβατική διάταξις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/12/1978

Κωδικοποιημένο

Εντός δύο ετών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, δέον να λάβη χώραν αντικατάστασις απασών των χρησιμοποιουμένων μέχρι σήμερον σημαιών, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων Προεδρικών Διαταγμάτων.

Σημειώσεις επί του νόμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν: