logo-print

Άρθρον 6 - Νόμος 851/1978 - Σημαιοστολισμός – Απονομή Τιμών και Σεβασμού προς τας Σημαίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/12/1978

Κωδικοποιημένο
Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

1. Αι οριζόμενοι εκάστοτε:

α) Ημέραι γενικού σημαιοστολισμού, λόγω εορτασμού, Εθνικού ή Δημοσίου πένθους, πέραν των προβλεπομένων υπό των εκάστοτε εν ισχύι οικείων διατάξεων δύνανται να καθορίζωνται και δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.

β) Ημέραι τοπικού σημαιοστολισμού, λόγω εορτασμού, πένθους, τελετής ή υποδοχής επισήμων προσώπων, καθορίζονται υπό του οικείου Νομάρχου, προκειμένου δε περί σημαιοστολισμού εμπορικών πλοίων, εν τω λιμένι, δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

γ) Ημέραι σημαιοστολισμού των Πρεσβευτικών και Προξενικών Αρχών καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών.

2. Οσάκις ορίζεται σημαιοστολισμός πλέον της μιάς ημέρας αι Σημαίαι δύνανται να παραμένουν επηρμέναι και κατά την νύκτα.

3. Αι περί σημαιοστολισμού ειδικαί διατάξεις των Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζονται υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, κατόπιν εισηγήσεων των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων.

4. Καθ' ας περιπτώσεις αναρτώνται Σημαίαι εις τα καταστήματα και τας οικίας παραγγέλλεται παρά της αρμοδίας Λιμενικής Αρχής ο προσήκων σημαιοστολισμός των εν τω Λιμένι εμπορικών πλοίων, κατά τας εκάστοτε περί σημαιοστολισμού των πλοίων διατάξεις.

5. Αι εν παραγράφοις 1 και 2 του άρθρου 2 και αι του άρθρου 3 του παρόντος επαιρόμεναι Σημαίαι, επαίρονται μέχρι της κορυφής του ιστού ή κοντού εφ' ού αναρτώνται.

6. Κατά την ημέραν της Μεγάλης Παρασκευής αι Σημαίαι της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος επαίρονται μεσιστίως, κατά δε τας ημέρας Εθνικού ή Δημοσίου πένθους επαίρονται μεσιστίως, κατόπιν εντολής του Υπουργού Εσωτερικών, αι Σημαίαι των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 και αι του άρθρου 3 του παρόντος.

7. Κατά την έπαρσιν ή υποστολήν Σημαίας Φρουρίου ή Στρατιωτικού Καταστήματος καθ΄ήν αποδίδονται τιμαί υπό φρουράς και σάλπιγγος και κατά την διέλευσιν Τμήματος μετά Πολεμικής ή Εθνικής Σημαίας εις επισήμους συγκεντρώσεις και αθλητικάς επιδείξεις, πάντες οι εγγύς ή εν τω αυτώ χώρω ευρισκόμενοι, οφείλουν λαμβάνοντες την στάσιν προσοχής και στρεφόμενοι προς το μέρος της Σημαίας, να απονέμουν τον οφειλόμενον χαιρετισμόν και σεβασμόν, τηρούντες σιγήν μέχρις ου συντελεσθή η έπαρσις, ή υποστολή της Σημαίας ή αντιπαρέλθη αύτη.

8. Εν τη ημεδαπή και εις ας περιπτώσεις η Εθνική Σημαία επαίρεται εις τον αυτόν χώρον ή κτίσμα μετά Σημαιών ετέρων Κρατών, αι Σημαίαι των ετέρων Κρατών δέον απαραιτήτως να είναι των αυτών διαστάσεων και να επαίρωνται επί ετέρων Ιστών ή Κοντών του αυτού ύψους και μήκους προς το της Εθνικής. Εν τη περιπτώσει ταύτη η Εθνική Σημαία τίθεται εις το δεξιόν των λοιπών Σημαιών.

9. Εις περίπτωσιν παρελάσεως:

α) Μεθ' ετέρων σημαιών επί γραμμής μετώπου, η Εθνική Σημαία τίθεται εις το δεξιόν των ετέρων Σημαιών.

β) Μετά λαβάρων, τίθεται έμπροσθεν και εις το μέσον αυτών.

10. Εις περίπτωσιν:

α) Στολισμού προθήκης ή τοίχου αιθούσης δι' αναπεπταμένης Σημαίας, ο Σταυρός ταύτης τίθεται εις το αριστερόν του ορώντος την Σημαίαν.

β) Στολισμού αιθούσης διαλέξεως διά της Εθνικής Σημαίας επί κοντού, αύτη τίθεται εις το δεξιόν του ομιλητού.

γ) Καλύψεως σωρού διά Σημαίας, ο Σταυρός τίθεται εις την Κεφαλήν ταύτης.

11.Η Εθνική Σημαία:

α) Δεν ανακρεμάται επί εξωστών ή παραθύρων άνευ κοντού.

β) Δεν φέρει επ' αυτής τα διακριτικά Οργανώσεων, Οργανισμών, Συλλόγων, Σχολών ή Ιδρυμάτων ή οιανδήποτε παράστασιν.

γ) Δεν χρησιμοποιείται προς κάλυψιν αγάλματος ή προτομής. Εις την περίπτωσιν ταύτην δύναται να χρησιμοποιηθή ύφασμα με τα Εθνικά χρώματα.

δ) Δεν χρησιμοποιείται δι' οιονδήποτε διαφημιστικόν ή εμπορικόν σκοπόν.

ε) Δεν απορρίπτεται εις τα άχρηστα, αλλά, αντικαθισταμένη λόγω παλαιότητος, καταστρέφεται κατά προτίμησιν διά της πυράς.

12. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις της Εθνικής Σημαίας, έστω και διαφορετικών διαστάσεων, ως λαβάρου Σωματείων, Συλλόγων, Οργανώσεων.

Σημειώσεις επί του νόμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος
Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ