logo-print

Άρθρον 8 - Νόμος 851/1978 - Ποινικαί κυρώσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/12/1978

Κωδικοποιημένο

Οι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων Προεδρικών Διαταγμάτων τιμωρούνται διά κρατήσεως μέχρι 2 μηνών, ή προστίμου ή και δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων, εφ' όσον κατ' άλλας διατάξεις δεν προβλέπεται βαρυτέρα ποινή.

Σημειώσεις επί του νόμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

send