Άρθρο 5 - Νόμος 927/1979

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/09/2014

Κωδικοποιημένο

1. Οι πράξεις που περιγράφονται στον παρόντα νόμο, καθώς και τα εγκλήματα που τελούνται συνεπεία αυτών, διώκονται αυτεπαγγέλτως. Ο παθών, κατά την υποβολή της έγκλησης, όπως και όταν παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, δεν καταβάλλει το σχετικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου.

2. Η παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 2910/2001 (Α' 91) καταργείται.