logo-print

Άρθρο 11 - Νόμος 3036/2002

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

26/07/2014

Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ.,
Αγωγή περί κλήρου

Άρθρο 11

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α') αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

"α'. Όταν λήξει η αρχικώς αναληφθείσα επταετής υπο-χρέωσή τους και εφόσον δεν υποβάλουν αίτηση μονιμοποίησης."

2. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α') αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

"ζ'. Όταν υποβάλουν αίτηση παραίτησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής υπηρεσίας για όσους ΕΠ.ΟΠ. είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τετραετούς δε για όσους δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ.. Η αίτηση παραίτησης γίνεται δεκτή το αργότερο εντός τριμήνου από την υποβολή της."

3. Στο άρθρο 13 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α') προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

"6. Οι ΕΠ.ΟΠ., οι οποίοι κατά την κατάταξή τους δεν είχαν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις προς εκπλήρωση των νόμιμων στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, όταν απολύονται για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', γ' και δ'της παραγράφου 1, υποχρεούνται να εκπληρώσουν όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. Δεν έχουν τέτοια υποχρέωση όσοι απολύθηκαν για το λόγο που αναφέρεται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1, εφόσον συμπλήρωσαν τετραετή πραγματική υπηρεσία ως ΕΠ.ΟΠ.. Οι ΕΠ.ΟΠ., που κατά την κατάταξή τους είχαν καταταγεί μεν στις Ένοπλες Δυνάμεις προς εκπλήρωση των νόμιμων στρατιωτικών τους υποχρεώσεων χωρίς να τις έχουν ολοκληρώσει, όταν απολύονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υποχρεούνται να εκπληρώσουν το υπόλοιπο μέρος αυτών κατά τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, ως προς αυτούς δε εφαρμόζεται η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις απόλυσης ΕΠ.ΟΠ. οι απολυόμενοι δεν υποχρεούνται σε εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ανεξαρτήτως του χρόνου υπηρεσίας τους ως ΕΠ.ΟΠ.. "

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οικογενειακό Δίκαιο 9η έκδοση