logo-print

Άρθρο 5 - Νόμος 3613/2007 - Μετατάξεις υπαλλήλων των Κ.Ε.Π.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/11/2007

Κωδικοποιημένο
Black Friday Books
Black Friday Online

1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α') προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«3. Για την κατά τα ανωτέρω αμοιβαία μετάταξη - μεταφορά απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερομένους. Η αίτηση μετάταξης - μεταφοράς υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κ.Ε.Π. της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον οικείο φορέα.

Η μετάταξη - μεταφορά γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος - μεταφερόμενος και επιτρέπεται να γίνεται και για υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία. Η μετάταξη - μεταφορά γίνεται κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων. Δικαίωμα μετάταξης - μεταφοράς έχουν και οι υπάλληλοι, οι οποίοι διανύουν τη δοκιμαστική τους υπηρεσία.»

2. Οι παράγραφοι 3 έως και 6 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 αναριθμούνται αντιστοίχως σε 4 έως και 7.

Black Friday Online
Black Friday Books
send