logo-print

Άρθρο 11 - Νόμος 3783/2009

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/08/2009

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 239 Α'), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ανήκοντες στο Τακτικό Προσωπικό και κατέχοντες την ειδικότητα του Ιπτάμενου Χειριστή την 1.1.2009 έχουν δικαίωμα μεταφοράς τους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητας του «Χειριστή Αεροσκαφών» που συνιστώνται στην Υπηρεσία αυτή, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα μεταφοράς στην ΥΠΑ. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με την αίτηση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. Οι με τον τρόπο αυτόν μεταφερόμενοι στην ΥΠΑ Ιπτάμενοι Χειριστές τίθενται στη διάθεση του Διοικητή της ΥΠΑ, ο οποίος τους αναθέτει καθήκοντα και εργασίες κατά τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι οποίες προσιδιάζουν προς τα επαγγελματικά, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μεταφερομένων και των λοιπών απασχολουμένων στην ΥΠΑ με την ειδικότητα αυτή.

Οι αποδοχές τών με τον παραπάνω τρόπο μεταφερόμενων στην ΥΠΑ Ιπτάμενων Χειριστών, καθώς και η προβλεπόμενη ασφάλεια ζωής και πτυχίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και δεν μπορεί να είναι κατώτερες για κάθε μεταφερόμενο ατομικά του ενενήντα τοις εκατό (90%) των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008, όπως αυτές ισχύουν και εξελίσσονται σε κλιμάκια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα κατά την 1.10.2008 συλλογική σύμβαση εργασίας Ολυμπιακών Αερογραμμών - ΕΧΠΑ.

Στους ανωτέρω δεν καταβάλλονται οι παροχές της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α') και του άρθρου 73 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α').»

2. Στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3717/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την επέλευση των συνεπειών από την ανάληψη εργασίας, απαιτείται αυτή να είναι μεταγενέστερη της υποβολής της σχετικής αίτησης για συνταξιοδότηση.»

Ανώνυμες Εταιρίες
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ