logo-print

Νόμος 2496/1997

Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

16/05/1997

Υπό κωδικοποίηση
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 2496/1997 - Η έννοια και στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης

Άρθρο 2 - Νόμος 2496/1997 - Ασφαλιστήριο

Άρθρο 3 - Νόμος 2496/1997 - Περιγραφή του κινδύνου

Άρθρο 4 - Νόμος 2496/1997 - Επίταση του κινδύνου

Άρθρο 5 - Νόμος 2496/1997 - Μείωση και έλλειψη του κινδύνου

Άρθρο 6 - Νόμος 2496/1997 - Καταβολή του ασφαλίστρου

Άρθρο 7 - Νόμος 2496/1997 - Πραγματοποίηση του κινδύνου - Καταβολή του ασφαλίσματος

Άρθρο 8 - Νόμος 2496/1997 - Διάρκεια και λύση της σύμβασης

Άρθρο 9 - Νόμος 2496/1997 - Ασφάλιση για λογαριασμό

Άρθρο 10 - Νόμος 2496/1997 - Παραγραφή

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11 - Νόμος 2496/1997 - Έννοια και αντικείμενο της ασφάλισης ζημιών

Άρθρο 12 - Νόμος 2496/1997 - Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση

Άρθρο 13 - Νόμος 2496/1997 - Εξαιρέσεις της κάλυψης

Άρθρο 14 - Νόμος 2496/1997 - Υποκατάσταση ασφαλιστή

Άρθρο 15 - Νόμος 2496/1997 - Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές

Άρθρο 16 - Νόμος 2496/1997 - Υπολογισμός του ασφαλίσματος

Άρθρο 17 - Νόμος 2496/1997 - Υπασφάλιση - Υπερασφάλιση

Άρθρο 18 - Νόμος 2496/1997 - Ανοικτή ασφάλιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ

Άρθρο 19 - Νόμος 2496/1997 - Ασφάλιση πυρκαγιάς

Άρθρο 20 - Νόμος 2496/1997 - Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων

Άρθρο 21 - Νόμος 2496/1997 - Ασφάλιση εσοδείας

Άρθρο 22 - Νόμος 2496/1997 - Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων

Άρθρο 23 - Νόμος 2496/1997 - Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών

Άρθρο 24 - Νόμος 2496/1997 - Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης

Άρθρο 25 - Νόμος 2496/1997 - Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Άρθρο 26 - Νόμος 2496/1997 - Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27 - Νόμος 2496/1997 - Έννοια - Ασφαλιστήριο - Ασφάλιση ποσού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Άρθρο 28 - Νόμος 2496/1997 - Ασφάλιση ζωής ιδίου ή τρίτου

Άρθρο 29 - Νόμος 2496/1997 - Δήλωση στοιχείων του ασφαλισμένου - Εξαγορά

Άρθρο 30 - Νόμος 2496/1997 - Αυτοκτονία ή θανάτωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Άρθρο 31 - Νόμος 2496/1997 - Ασφάλιση ατυχημάτων

Άρθρο 32 - Νόμος 2496/1997 - Ασφάλιση ασθενειών

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33 - Νόμος 2496/1997

Άρθρο 34 - Νόμος 2496/1997

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Άρθρο 35 - Νόμος 2496/1997 - Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν.δ/τος 400/1970 "Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως και άλλες διατάξεις", όπως έχει τροποποιηθεί κσι συμπληρωθεί από το ν. 761/1978 (ΦΕΚ 42 Α'), ν. 1380/1983 (ΦΕΚ 101 Α'), π.δ. 118/1985

Άρθρο 36 - Νόμος 2496/1997 - Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν. 1569/1985 (ΦΕΚ 183 Α') "Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης", όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1867/1909 (ΦΕΚ 227 Α') και το ν. 2170/1993 (ΦΕΚ 150 Α')

Άρθρο 37 - Νόμος 2496/1997 - Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του κ.ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331 Α') "Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης", όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α')

Άρθρο 38 - Νόμος 2496/1997

Άρθρο 39 - Νόμος 2496/1997

Άρθρο 40 - Νόμος 2496/1997

Άρθρο 41 - Νόμος 2496/1997

Άρθρο 42 - Νόμος 2496/1997

Άρθρο 43 - Νόμος 2496/1997 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Μαΐου 1997

Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Προσωπικές Εταιρείες
send