Νόμος 2690/1999

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

09/03/1999

Κωδικοποιημένο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο - Νόμος 2690/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1 - Νόμος 2690/1999 - Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα

Άρθρο 2 - Νόμος 2690/1999 - Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης

Άρθρο 3 - Νόμος 2690/1999 - Αιτήσεις προς τη Διοίκηση

Άρθρο 4 - Νόμος 2690/1999 - Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

Άρθρο 5 - Νόμος 2690/1999 - Πρόσβαση σε έγγραφα

Άρθρο 6 - Νόμος 2690/1999 - Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου

Άρθρο 7 - Νόμος 2690/1999 - Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων

Άρθρο 8 - Νόμος 2690/1999 - Αναπλήρωση των διοικητικών οργάνων

Άρθρο 9 - Νόμος 2690/1999 - Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων - Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή

Άρθρο 10 - Νόμος 2690/1999 - Προθεσμίες προς ενέργεια

Άρθρο 11 - Νόμος 2690/1999 - Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επικύρωση των αντιγράφων

Άρθρο 12 - Νόμος 2690/1999 - Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώριση εγγράφου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 13 - Νόμος 2690/1999 - Συγκρότηση

Άρθρο 14 - Νόμος 2690/1999 - Σύνθεση - Συνεδριάσεις - Λειτουργία

Άρθρο 15 - Νόμος 2690/1999 - Αποφάσεις

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Άρθρο 16 - Νόμος 2690/1999 - Περιεχόμενο και τύπος

Άρθρο 17 - Νόμος 2690/1999 - Αιτιολογία

Άρθρο 18 - Νόμος 2690/1999 - Δημοσίευση

Άρθρο 19 - Νόμος 2690/1999 - Κοινοποίηση

Άρθρο 20 - Νόμος 2690/1999 - Γνώμη - Πρόταση

Άρθρο 21 - Νόμος 2690/1999 - Ανάκληση

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Άρθρο 22 - Νόμος 2690/1999 - Τύπος

Άρθρο 23 - Νόμος 2690/1999 - Κατάρτιση

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 24 - Νόμος 2690/1999 - Αίτηση θεραπείας - Ιεραρχική προσφυγή

Άρθρο 25 - Νόμος 2690/1999 - Ειδική διοικητική προσφυγή - Ενδικοφανής προσφυγή

Άρθρο 26 - Νόμος 2690/1999 - Κοινές διατάξεις

Άρθρο 27 - Νόμος 2690/1999 - Αναφορά

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28 - Νόμος 2690/1999 - Διάρκεια προθεσμιών

Άρθρο 29 - Νόμος 2690/1999 - Παράταση και αναστολή προθεσμιών

Άρθρο 30 - Νόμος 2690/1999 - Επεξήγηση όρων

Άρθρο 31 - Νόμος 2690/1999 - Αναφορά σε διατάξεις

Άρθρο 32 - Νόμος 2690/1999 - Παραπομπές

Άρθρο 33 - Νόμος 2690/1999 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο δεύτερο - Νόμος 2690/1999

Άρθρο τρίτο - Νόμος 2690/1999 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 1999

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send