logo-print

Νόμος 3013/2002

Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

02/05/2002

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3013

Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΝΝΟΙΕΣ

Άρθρο 3

Δυναμικό και μέσα πολιτικής προστασίας

και Αιγαίου, για θέματα αντίστοιχων καταστροφών στις περιοχές αρμοδιότητας τους.

3. Σε περιπτώσεις γενικών, καθώς και ιδιαίτερου χαρακτήρα περιφερειακών ή τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών, το ίδιο όργανο μπορεί να συνεδριάζει με τη συμμετοχή των αντίστοιχων Υπουργών ή των αρμόδιων για την Πολιτική Προστασία Υφυπουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος και προεδρεύει.

4. Το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις επί μέρους προτάσεις για την κατάρτιση της εισήγησης για τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας προς τη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

Στην ίδια εισήγηση περιλαμβάνεται πρόταση για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας της χώρας, από πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, για το σύνολο των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων. Ιδιαίτερη πρόταση διατυπώνεται για τις λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

β. Παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα και με τα εθνικής εμβέλειας προγράμματα, σχέδια, μέτρα και δράσεις από τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και από τους εποπτευόμενους φορείς.

γ. Συντονίζει τη διάθεση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων, καθώς rat το όλο έργο της αντιμετώπισης γενικών, περιφερειακών ή τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών.

δ. Ενημερώνει την κοινή γνώμη για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών και παρέχει οδηγίες, κατά την εκδήλωση των φαινομένων, προς αντιμετώπιση των καταστροφών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.

ε. Συντονίζει το έργο αποκατάστασης των πάσης φύσεως ζημιών από τις ανωτέρω καταστροφές.

στ. Συντάσσει απολογισμό δράσης για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις ενέργειες αντιμετώπισης κάθε γενικής, περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης καταστροφής. Για το σκοπό αυτόν συνεκτιμά και τα στοιχεία που περιέχονται στον αντίστοιχο, για κάθε καταστροφή, ειδικό φάκελο, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

ζ. Επιλαμβάνεται, κατά την κρίση του προέδρου του, κάθε άλλου σχετικού θέματος.

5. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των ανωτέρω καταστροφών, το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

Άρθρο 6

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που έχει ιδρυθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2344/1995 (ΦΕΚ 212 Α ), έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

2. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι

αρμόδια για την αντιμετώπιση όλων των φάσεων προετοιμασίας, κινητοποίησης και συντονισμού δράσης της πολιτικής προστασίας. Για το σκοπό αυτόν:

α. Προετοιμάζει το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της χώρας, για την αντιμετώπιση πιθανών, κάθε μορφής, καταστροφών, στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού, ανά κατηγορία κινδύνου.

β. Αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες για την κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της χώρας, εν όψει απειλούμενου κινδύνου καταστροφών και

γ. Συντονίζει το έργο και τις δράσεις αντιμετώπισης των καταστροφών, κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούμενων ζημιών.

3. Ειδικότερα:

α. Επεξεργάζεται, σχεδιάζει και παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο των κυβερνητικών κατευθύνσεων.

β. Συντονίζει όλες τις δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των καταστροφών.

γ. Εξασφαλίζει την επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση όλων των προγραμμάτων, σχεδίων και δράσεων της πολιτικής προστασίας.

δ. Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας από τις Περιφέρειες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού της χώρας και προβαίνει σε έλεγχο της εφαρμογής του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

ε. Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης την κατανομή των πιστώσεων, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.

στ. Εχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου, για κάθε γενική, περιφερειακή ή τοπική μεγάλης έντασης καταστροφή, στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Στον ίδιο φάκελο εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επί μέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων, που ενσωματώνονται στην τελική, απολογιστική, έκθεση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

4. Για την επίτευξη των σκοπών της:

α. Οργανώνει και λειτουργεί σε μόνιμη βάση και για όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας και το αναγκαίο προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνονται και επιτελικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, καθώς και του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος. Ο αριθμός των ανωτέρω επιτελικών στελεχών, που διατίθενται για την επάνδρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων, καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού.

β. Οργανώνει και λειτουργεί μονάδα αξιολόγησης και αξιοποίησης της πρόγνωσης καιρικών φαινομένων και άλλων πρόδρομων φαινομένων φυσικών καταστροφών,

με σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες.

γ. Καταρτίζει και συντονίζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

δ. Εντάσσει και αξιοποιεί τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας και τους ειδικευμένους εθελοντές πολιτικής προστασίας και για τον ίδιο σκοπό μπορεί να τις ενισχύει και να τις χρηματοδοτεί.

ε. Συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία και τους οικείους φορείς για τη σύνταξη κανονισμών και για την κατάρτιση προδιαγραφών, προς πρόληψη των φυσικών, τεχνολογικών, βιολογικών, χημικών, πυρηνικών ή άλλων καταστροφών και εγκρίνει νομαρχιακά και τοπικά σχέδια πολιτικής προστασίας, ανά κατηγορία κινδύνου.

στ. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς, το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών όλων των μηχανικών μέσων και άλλων υλικών, που είναι αναγκαία για την πολιτική προστασία της χώρας, με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας.

ζ. Συντονίζει, χρηματοδοτεί και αναθέτει σε επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς κατάρτισης, την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ομοίως σχεδιάζει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να χρηματοδοτεί προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., για την πολιτική προστασία της χώρας. Επίσης εγκρίνει και χρηματοδοτεί προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας ή μελέτες για την πολιτική προστασία.

η. Σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας του επόμενου άρθρου, καθώς και με επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής συγκεντρώνει επιστημονικές ή άλλες πληροφορίες και διατηρεί κέντρο τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής προστασίας.

θ. Προωθεί τις σχέσεις της χώρας στον τομέα της πολιτικής προστασίας με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών και συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες, οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη χώρα και

ι. Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής προστασίας της χώρας.

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας» (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π). Το ανωτέρω νομικό πρόσωπο θα υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και θα έχει έδρα την Αθήνα.

2. Σκοποί του Επιστημονικού και Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας είναι:

α. Η μέριμνα, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης για την εκπαίδευση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το κράτος, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα, προκειμένου να συγκροτηθούν τα ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας, προς απόκτηση ειδικών γνώσεων στον τομέα αντιμετώπισης των καταστροφών.

β. Η προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και επεξεργασίας θεμάτων σχετικών με την πολιτική προστασία στους τομείς της πρόληψης, αντιμετώπισης, ανάκαμψης και αποκατάστασης από καταστροφές, καθώς και η δημιουργία και η διατήρηση τράπεζας πληροφοριών και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, το σύνολο των στοιχείων της οποίας είναι διαθέσιμο, σε μόνιμη και διαρκή βάση, για χρήση από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

γ. Η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και η εξειδίκευση και μετεκπαίδευση σε θέματα πολιτικής προστασίας και

δ. Η ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που είναι συναφής με τους σκοπούς του.

3. Πόροι του ανωτέρω Κέντρου είναι:

α) η τακτική ετήσια επιχορήγηση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προς αντιμετώπιση των πάγιων λειτουργικών εξόδων του,

β) η τακτική ετήσια επιχορήγηση που εγγράφεται, επίσης, στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και παρέχεται με βάση τα εγκριθέντα προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, που εντάσσονται στο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας,

γ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

δ) έσοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ταμεία της και από διεθνείς οργανισμούς, και

ε) έσοδα από κάθε είδους επιχορηγήσεις, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από τόκους καταθέσεων και από την εν γένει αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων.

4. α. Το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και επτά ακόμη μέλη, με τριετή θητεία.

β. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και επιλέγονται από καθηγητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.I., διευθυντές επιστημονικών ινστιτούτων, επιστήμονες και προσωπικότητες με κύρος και εμπειρία σε θέματα σχετικά με την πολιτική προστασία.

γ. Ο γενικός διευθυντής του Κέντρου προσλαμβάνεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου, που μπορεί να ανανεώνεται και προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου.

δ. Για την επίτευξη των σκοπών του το Κέντρο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έ'ργου με επιστημονικούς φορείς και μεμονωμένους επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Επίσης, μπορεί, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να συνιστά θεματικές επιστημονικές επιτροπές, ανά κατηγορία κινδύνου, που συγκροτούνται από καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., διευθυντές επιστημονικών ινστιτούτων και επιστήμονες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα πολιτικής προστασίας.

5. Με κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται η οργάνωση, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η διάρθρωση, η στελέχωση και η λειτουργία των υπηρεσιών του Κέντρου, η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, οι αποδοχές του προσωπικού του, τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του γενικού διευθυντή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

1. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, εκτός από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας, ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονίζει και κατευθύνει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση, και αποκατάσταση, κάθε μορφής, καταστροφών.

β. Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης το χαρακτηρισμό καταστροφής, ως γενικής και την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης, για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

γ. Με απόφαση του προβαίνει στο χαρακτηρισμό των καταστροφών, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 2 παρ. 3 β', γ', δ' και ε' του παρόντος νόμου.

δ. Εκδίδει τις αποφάσεις για την κήρυξη κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και κατάστασης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις περιφερειακών και τοπικών καταστροφών μεγάλης και μικρής έντασης. Στην περίπτωση τοπικής καταστροφής μικρής έντασης μπορεί να εξουσιοδοτεί το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή τον οικείο Νομάρχη για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

ε. Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τη διάθεση και κατανομή των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προύπο-λογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των, τυχόν, αναγκαίων έκτακτων ενισχύσεων, στους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους Ο.Τ.Α., για

την υλοποίηση σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας.

στ. Εκδίδει την απόφαση της παραγράφου 2α του άρθρου 3 του παρόντος και συντονίζει τη διάθεση του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, των τεχνικών μέσων, καθώς και της βοήθειας που παρέχεται, από άλλες χώρες, για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Συντονίζει, επίσης, τη διαδικασία κατάρτισης και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης των Ειδικευμένων Στελεχών Πολιτικής Προστασίας και

ζ. Σε περίπτωση κατάστασης κινητοποίησης της πολιτικής προστασίας, αποφασίζει για την άμεση προμήθεια και διάθεση υλικών, εφοδίων και μέσων, καθ' υπέρβαση των προϋπολογισθέντων, εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο.

Άρθρο 9 Ενημέρωση της Βουλής

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εντός μηνός από την έγκριση του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, από τη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 4 του παρόντος υποβάλλει στη Βουλή σχετική έκθεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 10

Καθορισμός Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας

Πέραν του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος έχει την ευθύνη του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας σε ολόκληρη την επικράτεια, αποκεντρωμένα όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας είναι: α. οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών, β. οι Νομάρχες και

γ. οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι των κοινοτήτων. Άρθρο 11

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και σύσταση Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας στις Περιφέρειες

1. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών. Στο πλαίσιο της ίδιας αρμοδιότητας συντονίζει, επίσης, τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων.

β. Εχει την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που αναφέρεται σε πρόγραμμα, μέτρα και δράσεις που αφορούν την περιφέρειά του.

γ. Διατυπώνει προτάσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, σε σχέση με προγράμματα, μέτρα και δράσεις, που αναφέρονται στην περιφέρειά του. Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης, για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας, από τη Διυπουργική Επιτροπή του

άρθρου 4 του παρόντος.

δ. Εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την έκδοση της απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών, και εκδίδει αποφάσεις κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης, μετά προηγούμενη εξουσιοδότηση του από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και

ε. Εκδίδει την απόφαση του άρθρου 3 παρ. 2 α του παρόντος, μετά προηγούμενη εξουσιοδότησή του από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

2. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

3. Η ανωτέρω Διεύθυνση, η οποία είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την οργάνωση, σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, και του δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών, συγκροτείται από δύο τμήματα:

α. Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης, και β. Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης. Το ήδη λειτουργούν τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) εξακολουθεί να διέπεται, σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές του, από τις κείμενες ειδικές διατάξεις.

4. α. Για κάθε Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας συνιστώνται τρεις (3) οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίες μπορεί να ανήκουν στους κλάδους ΠΕ Γεωλόγων, Τοπογράφων Μηχανικών, Δασολόγων, Χημικών Μηχανικών, Χημικών και Πολιτικών Μηχανικών, κατά την ειδικότερη πρόβλεψη της οικείας προκήρυξης.

β. Οι υπάλληλοι αυτοί, μετά προηγούμενη εκπαίδευση, αποτελούν ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας.

γ. Για τα ανωτέρω ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας δεν είναι επιτρεπτή η μετάταξή τους για μια δεκαετία από το διορισμό τους. Επίσης δεν είναι δυνατή η μετακίνηση τους σε άλλη οργανική μονάδα της Περιφέρειας.

δ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας τοποθετείται ειδικευμένο στέλεχος πολιτικής προστασίας. Μέχρι τη συμπλήρωση των απαιτούμενων τυπικών προσόντων από τους υπηρετούντες και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α'), προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας τοποθετείται ειδικευμένο στέλεχος πολιτικής προστασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Άρθρο 12 Αρμοδιότητες Νομάρχη Σύσταση Γραφείων Πολιτικής Προστασίας στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Συντονιστικό Νομαρχιακό Οργανο

1. Ο Νομάρχης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων του νομού.

β. Εχει την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα, σε επίπεδο νομού.

γ. Διατυπώνει εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του νομού, η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης, στο πλαίσιο της πρόβλεψης του άρθρου 11 παρ. 1 γ του παρόντος.

δ. Εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την έκδοση της απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών και εκδίδει αποφάσεις κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης, μετά προηγούμενη εξουσιοδότησή του από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

ε. Εχει την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών του νομού, και

στ. Προεδρεύει του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου.

2. α. Στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος συνιστάται, ως οργανική μονάδα, αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Νομάρχη.

β. Το ανωτέρω Γραφείο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την οργάνωση, σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, καθώς και του δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

γ.ι. Για κάθε Γραφείο Πολιτικής Προστασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων συνιστάται μία οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου, η οποία μπορεί να ανήκει σ' έναν από τους κλάδους ΠΕ Γεωλόγων, Τοπογράφων Μηχανικών, Δασολόγων, Χημικών Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών, κατά την ειδικότερη πρόβλεψη της οικείας προκήρυξης.

ιι. Οι υπάλληλοι αυτοί, μετά προηγούμενη εκπαίδευση, αποτελούν ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας, σε επίπεδο νομού.

ιιι. Για τους ανωτέρω υπαλλήλους δεν είναι επιτρεπτή η μετακίνηση τους σε άλλη οργανική μονάδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

3. α. Στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος συνιστάται Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο.

β. Το ανωτέρω Όργανο αποτελείται από τους: ι. Νομάρχη, ως Πρόεδρο.

ιι. Δύο μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, οριζόμενα με απόφαση του ίδιου Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα προέρχεται από τη μειοψηφία.

ιιι. Πρόεδρο ή οριζόμενο εκπρόσωπο της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.).

ιν. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας

της Περιφέρειας και Προϊστάμενο Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ν. Στρατιωτικό Διοικητή της περιοχής ή εκπρόσωπο του, Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού, Λιμενάρχη, σε όσους νομούς υφίσταται Λιμενική Αρχή, και Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του νομού.

νι. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας, Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Υγείας - Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τον οριζόμενο εκπρόσωπο του Περιφερειακού Εθνικού Συστήματος Υγείας και

νιι. Εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

γ. Οι υπό στοιχεία ιν έως νι μετέχοντες εισηγούνται, στο ανωτέρω όργανο, τα αναγκαία μέτρα προς υποβοήθηση του έργου του Νομάρχη.

δ. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι δήμων ή κοινοτήτων των πληττόμενων περιοχών, εκπρόσωποι λοιπών εθελοντικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων του νομού, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του προέδρου.

ε. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Οργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους και

στ. Θέματα σχετικά με τη λειτουργία του ίδιου Οργάνου μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων Σύσταση Γραφείων Πολιτικής Προστασίας σε Ο.Τ.Α. Συντονιστικό Τοπικό Οργανο

1. Οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

β. Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα αναφορικά με τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α..

γ. Διατυπώνουν εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Ο.Τ.Α., η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης, στο πλαίσιο της πρόβλεψης του άρθρου 11 παρ. 1 γ του παρόντος νόμου.

δ. Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των ορίων του οικείου Ο.Τ.Α..

2. α. Σε όλους τους δήμους, λειτουργεί, στο πλαίσιο της υπάρχουσας οργανικής διάρθρωσης, γραφείο πολιτικής προστασίας, οι αρμοδιότητες του οποίου συναρτώνται με την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής προς λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας.

3. α. Στην έδρα κάθε δήμου συνιστάται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

β. Το ανωτέρω Όργανο αποτελείται από τους:

ι. Δήμαρχο ως Πρόεδρο.

ιι. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.

ιιι. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού.

ιν. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, "Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού.

ν. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..

νι. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας.

νιι. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

γ. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

δ. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Οργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Άρθρο 14

Εθελοντικές Οργανώσεις - Ειδικευμένοι Εθελοντές

1. Η δημιουργία συστήματος εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών αποτελεί αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

2. α. Στο πλαίσιο υλοποίησης του πιο πάνω σκοπού, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τηρείται Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών.

β.ι. Εθελοντικές Οργανώσεις, που μπορούν να ενταχθούν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στο ανωτέρω Μητρώο και με ειδικότερη αναφορά στο χώρο δράσης τους (σύνολο επικράτειας, περιφέρεια, νομός, δήμος), είναι νομικά πρόσωπα ο σκοπός των οποίων, όπως προκύπτει από το οικείο καταστατικό, πρέπει να επικεντρώνεται στη δραστηριοποίησή τους στον τομέα της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα στην ενίσχυση των δράσεων, που αφορούν την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

ιι. Ο καθορισμός των κριτηρίων δράσης των εθελοντικών οργανώσεων, η τηρούμενη διαδικασία για την εγγραφή τους στο οικείο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο χαρακτηρισμός τους ως εθνικών, περιφερειακών, νομαρχιακών και τοπικών, η δυνατότητα χρήσης από τα μέλη τους των αναγκαίων μέσων και εξοπλισμού που διαθέτουν οι Ο.Τ.Α., καθώς και η διαδικασία επιχειρησιακής ένταξής τους στα αντίστοιχα Συντονιστικά Νομαρχιακά Όργανα και Συντονιστικά Τοπικά Όργανα και η περαιτέρω δραστηριοποίησή τους στο πλαίσιο λειτουργίας των ίδιων Οργάνων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

γ. ι. Ειδικευμένοι εθελοντές, οι οποίοι, ομοίως, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, εγγράφονται στο οικείο Μητρώο είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία, είτε λόγω της φύσεως της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ενασχόλησης είτε λόγω ύπαρξης αποδεδειγμένης εμπειρίας, μπορούν να ανταποκριθούν με πληρότητα στα καθήκοντα πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

ιι. Οι εντασσόμενοι στο Μητρώο Ειδικευμένοι Εθελοντές υπάγονται, επιχειρησιακά, απευθείας στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία και τους κατανέμει σε αντίστοιχες ομάδες επιχειρησιακής δράσης, με βάση τον τόπο κατοικίας τους.

ιιι. Ο καθορισμός των ειδικότερων προσόντων και κριτηρίων, η διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο, καθώς και η διαδικασία επιχειρησιακής ένταξής τους γίνεται με την υπουργική απόφαση, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 β.ιι του παρόντος άρθρου.

3. α. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της, προβλέπει ειδικό κονδύλιο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων των ενταγμένων στο οικείο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, καθώς και των Ειδικευμένων Εθελοντών, που έχουν περιληφθεί στο αντίστοιχο Μητρώο.

β. Η κατανομή των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων, καθώς και η διάθεση εξοπλισμού, μέσων και αναλώσιμων αγαθών, γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

4. Η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών των Εθελοντικών Οργανώσεων, καθώς και των Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, πραγματοποιείται από το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 7 του παρόντος, κατόπιν ειδικού προγράμματος που εκπονεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

5. α. Τα μέλη των ενταγμένων στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και οι ενταγμένοι, στο αντίστοιχο Μητρώο, Ειδικευμένοι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, που είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο μετέχουν υπό την ανωτέρω ιδιότητα στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, λαμβάνουν υποχρεωτικά ισόχρονη άδεια απουσίας, η οποία δεν προσυπολο-γίζεται στη διάρκεια της κανονικής ετήσιας άδειάς τους.

β. Θέματα, που συνάπτονται με την ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω από ατυχήματα, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην αντιμετώπιση καταστροφών, την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψή τους, τα έξοδα νοσηλείας, καθώς και με την αποζημίωσή τους για έξοδα μετακίνησης ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αρθρο 15

Διάρθρωση - Προσωπικό Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

1. Ο Οργανισμός της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

2. Στον Οργανισμό προβλέπονται ιδίως:

α. Η οργάνωση γενικά της υπηρεσίας και η διαίρεσή της σε οργανικές μονάδες.

β. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα των οργανικών μονάδων.

γ. Οι κλάδοι του μόνιμου προσωπικού κατά ειδικότητες και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου, κατηγορίας και βαθμού.

δ. Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του κάθε κλάδου, ανάλογα με την ειδικότητα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε περίοδο κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας, μπορούν να συγκροτούνται μονάδες άμεσης επέμβασης και κλιμάκια ειδικών για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφών, καθώς και την ενίσχυση του έργου των υφιστάμενων μονάδων ή κλιμακίων. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα ζητήματα, που αφορούν τη σύνθεση, τη λειτουργία τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Για τον καθορισμό των εξόδων μετακίνησης και της ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

4. Σε κάθε κεντρική υπηρεσία υπουργείου και οργανισμό κοινής ωφέλειας συνιστάται, μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οργανική μονάδα πολιτικής προστασίας με αρμοδιότητα θέματα πολιτικής προστασίας στους τομείς της αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 16

Λειτουργία Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και Γραφείων Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας του άρθρου 11 παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος νόμου.

2. Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ρυθμίζονται τα θέματα, που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 12 παρ. 2 του νόμου αυτού.

ΦΕΚ 102

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Προγράμματα και Σχέδια Πολιτικής Προστασίας

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρμόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Τα σχέδια αυτά εγκρίνονται από το Γενικό Γραμ-, ματέα Πολιτικής Προστασίας και υλοποιούνται από τους ανωτέρω φορείς.

2. Τα εγκεκριμένα, ήδη, προγράμματα ή σχέδια για την πρόληψη, ετοιμότητα, και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών εφαρμόζονται μέχρι την κατάρτιση νέων, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 18 Ειδικές ρυθμίσεις

1. Οποιαδήποτε χορήγηση πίστωσης προς τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που συνάπτεται με μέτρα πολιτικής προστασίας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διάθεσης για άλλο έργο ή σκοπό, στο πλαίσιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τους.

2. Οι κρατικοί και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν, δωρεάν, σε περίπτωση γενικής, περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης καταστροφής, τις οδηγίες προς τους πολίτες, που παρέχονται από το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο του άρθρου 5 του παρόντος νόμου ή από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των καταστροφών και αποκατάσταση των ζημιών.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α ) ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

1.α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν.2910/2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

«Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να συστήνονται σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση αλλοδαπών και μετανάστευσης επιπλέον μέχρι δύο τριμελείς Επιτροπές Μετανάστευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου τους. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης και έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα μέλη της επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Με όμοια απόφαση ορίζεται ως πρόεδρος ο ένας από τους δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης που είναι μέλη της επιτροπής, καθώς

και εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, από τους υπαλλήλους της διεύθυνσης αλλοδαπών και μετανάστευσης με τους αναπληρωτές τους.»

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2910/2001 και μετά τις λέξεις «Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)» προστίθενται οι λέξεις «Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές και Εκκλησιαστικές Σχολικές Μονάδες.»

γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2910/2001 και μετά τη λέξη «οργανισμών» προστίθεται η λέξη «κοινωφελών ιδρυμάτων».

2. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν.2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Εφόσον πρόκειται για την πρόσληψη αλιεργατών και απασχολουμένων στην αγροτική οικονομία η εγγυητική επιστολή αντιστοιχεί στις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.»

3. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 19 του ν.2910/2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

«Εάν η σύμβαση εργασίας καταρτίζεται για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους, η άδεια εργασίας, κατά την αρχική της χορήγηση, θα χορηγείται για ένα έτος.

Μετά την πάροδο έξι ετών η άδεια εργασίας έχει διετή διάρκεια. Ύστερα από συνολική δεκαετή παραμονή στην Ελλάδα μπορεί να χορηγείται άδεια εργασίας αόριστης διάρκειας.»

4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. έχει συνάψει σύμβαση εργασίας, από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι τουλάχιστον ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.»

5. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στον αλλοδαπό, σύζυγο ημεδαπού ή πολίτη χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγείται άδεια παραμονής, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, χωρίς να απαιτείται άδεια εργασίας. Η άδεια αυτή ανανεώνεται, αυτοδικαίως, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η ίδια άδεια καλύπτει και τα κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνα του αλλοδαπού, εφόσον αυτός ασκεί τη γονική μέριμνα».

β. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν.2910/2001 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

«3. Στη ρύθμιση των προηγούμενων παραγράφων υπάγονται και οι αλλοδαποί που είναι σύζυγοι επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, καθώς και οι αλλοδαποί που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας, ως και τα ανήλικα τέκνα αυτών, εφόσον ο αποβιώσας σύζυγος ήταν Έλληνας πολίτης ή πολίτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επαναπατρισθείς ή παλιννοστήσας ή ομογενής.»

6 α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 2910/ 2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

«Στους αλλοδαπούς που έχουν λάβει τη θεώρηση εισόδου της παραγράφου αυτής χορηγείται άδεια εργασίας από το νομάρχη, έπειτα από επίδειξη της θεώρησης εισόδου. Η άδεια εργασίας κοινοποιείται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης.»

β. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του ν.2910/2001 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

«6. Οι παραπάνω αλλοδαποί μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 28 μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια παραμονής που λήγει με τη λήξη της άδειας παραμονής των αλλοδαπών, εφόσον προσκομίσουν το υπό στοιχείο β' της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού πιστοποιητικό.»

7. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 2910/ 2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

«Στους αλλοδαπούς που έχουν λάβει τη θεώρηση εισόδου της παραγράφου αυτής χορηγείται άδεια εργασίας από το νομάρχη, πλην της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1, έπειτα από επίδειξη της θεώρησης εισόδου. Η άδεια εργασίας κοινοποιείται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης.»

β. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι απαραίτητο για την ανανέωση της άδειας παραμονής.»

γ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 35 του ν.2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Για την ανανέωση της άδειας παραμονής ο αλλοδαπός δεν καλείται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης.»

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν. 2910/2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

«Στους αλλοδαπούς που έχουν λάβει τη θεώρηση εισόδου της παραγράφου αυτής χορηγείται άδεια εργασίας από το νομάρχη, έπειτα από επίδειξη της θεώρησης εισόδου. Η άδεια εργασίας κοινοποιείται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης.»

1 .α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του ν.2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιτρέπεται να χορηγείται άδεια παραμονής μέχρις ενός έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι ένα έτος:.»

β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 37 του ν.2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Οι άδειες παραμονής της παραγράφου αυτής, καθώς και όσες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2713/1999 και είναι σε ισχύ, επέχουν και θέση άδειας εργασίας. Ειδικά για τις άδειες παραμονής που χορηγούνται για ανθρωπιστικούς λόγους δεν απαιτείται η καταβολή των παραβόλων του άρθρου 71.»

2. Στο τέλος του άρθρου 37 του ν. 2910/2001 προστίθενται παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 που έχουν ως εξής:

«5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιτρέπεται να χορηγείται άδεια παραμονής διάρκειας μέχρι πέντε (5) ετών σε αλλοδαπούς, γονείς ανήλικων ημεδαπών, ή γονείς ημεδαπών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με προϋπόθεση την ιδιότητά τους ως ομογενών. Η άδεια αυτή ανανεώνεται κάθε φορά με τη λήξη της για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη και επέχει θέση άδειας εργασίας.

6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας χορηγείται άδεια παραμονής:

α. σε αλλοδαπούς που προσλαμβάνονται για να εργαστούν, ως διοικητικό και υπηρετικό προσωπικό σε διπλωματικές αποστολές που είναι διαπιστευμένες στην Ελλάδα, καθώς και στους συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους,

β. στα ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων που είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα.

Η άδεια παραμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που διαρκεί η σχέση του αλλοδαπού με τη διπλωματική αποστολή και επέχει και θέση άδειας εργασίας μόνο για το διοικητικό και υπηρετικό προσωπικό των διπλωματικών αποστολών της περίπτωσης α'. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας παραμονής της παραγράφου αυτής υποβάλλεται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής και εξετάζεται κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

7. α. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας χορηγείται άδεια παραμονής στους ανταποκριτές ξένου τύπου που έχουν διαπιστευτεί στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και στα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 2910/2001 μέλη των οικογενειών τους. Η άδεια παραμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας παραμονής της παραγράφου αυτής υποβάλλεται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης της Περιφέρειας όπου διαμένει ο αλλοδαπός και εξετάζεται κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του άρθρου 8 του ν. 2910/2001. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου του αλλοδαπού με τη θεώρηση εισόδου και βεβαίωση του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την ιδιότητα του αλλοδαπού και το χρονικό διάστημα της διαπίστευσής του.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης χορηγείται άδεια παραμονής σε αλλοδαπούς, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας, εφόσον αιτιολογημένα συντρέχει δημόσιο συμφέρον. Η άδεια παραμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας παραμονής της παραγράφου αυτής υποβάλλεται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και εξετάζεται χωρίς να εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

8. α. Η είσοδος ομόδοξου αλλοδαπού για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Ορους επιτρέπεται, εφόσον προηγουμένως ο αλλοδαπός λάβει θεώρηση εισόδου για το λόγο αυτόν. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί τη χορήγηση θεώρησης εισόδου θα πρέπει να προσκομίσει στο ελληνικό προξενείο του τόπου κατοικίας του:

α.α. διαβατήριο η άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο,

α.β. βεβαίωση της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ότι τον αποδέχεται για φοίτηση σε αυτή και ότι θα του παρέχει τροφή και κατάλυμα στο οικοτροφείο της,

α.γ. βεβαίωση Ιεράς Μονής ή ιδρύματος ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνει την κηδεμονία, τα έξοδα σπουδών και δια-βίωσής του στο Άγιο Όρος,

α.δ. βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των εξόδων νοσηλείας του και

Άρθρο 20

α.ε. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών.

β. Ο αλλοδαπός οφείλει δύο τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου να υποβάλει στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραμονής. Μαζί με την αίτηση πρέπει να καταθέσει:

β.α. αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου με τη θεώρηση εισόδου,

β. β. βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία,

β.γ. βεβαίωση Ιεράς Μονής ή ιδρύματος ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνει την κηδεμονία, τα έξοδα σπουδών και δια-βίωσής του στο Αγιο Όρος, ,

β.δ. βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των εξόδων νοσηλείας του και

β.ε. πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ημεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α., ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από νόσημα το οποίο σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τα έξοδα βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.

γ. Η άδεια παραμονής του αλλοδαπού χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ύστερα από εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 5 έως 8 του άρθρου 8 και των άρθρων 10 έως 18 του ν. 2910/2001.

δ. Η άδεια παραμονής χορηγείται για το χρονικό διάστημα των ετών φοίτησης και μπορεί να ανανεώνεται για ένα ακόμη έτος.»

Άρθρο 21

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 38 του ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Παράταση του χρόνου παραμονής μέχρι έξι μήνες μπορεί να χορηγηθεί σε αλλοδαπό για λόγους εξαιρετικούς, ιδιαίτερα λόγω ανωτέρας βίας, ανθρωπιστικών, επαγγελματικών ή σοβαρών προσωπικών λόγων," εφόσον διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης. Η αίτηση υποβάλλεται, πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου ή του ελεύθερου χρόνου διαμονής, στην αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής και καταχωρείται στο διαβατήριο του υπό μορφή σφραγίδας.»

2. Η εκ παραδρομής αναγραφόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 54 του ν. 2910/2001 διάταξη του «άρθρου 10 παρ. 3 περ. γ » αναριθμείται στο ορθό «άρθρου 10 παρ. 4 περ. γ ».

3. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν. 2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Οι ομογενείς δεν υποχρεούνται στην καταβολή του παραβόλου αυτού.»

4. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 6 i του άρθρου 66 του ν. 2910/2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

«Για την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού ο αλλοδαπός υποβάλλει την αίτηση στην υπηρεσία εργασίας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία την διαβιβάζει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης

αποστέλλει το πιστοποιητικό απευθείας στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Ο αλλοδαπός υποβάλλει μαζί με την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει τελέσει αξιόποινη πράξη. Για την έκδοση της άδειας εργασίας αρκεί η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου και της υπεύθυνης δήλωσης. Εάν από το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου προκύπτει ότι ο αλλοδαπός έχει τελέσει αξιόποινη πράξη, η άδεια εργασίας και η άδεια παραμονής ανακαλούνται.»

5. Στην περίπτωση στ' της παραγράφου 6 i του άρθρου 66 του ν. 2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Εφόσον πρόκειται για απασχολούμενους στην αγροτική οικονομία αρκούν και υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 ότι πρόκειται να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.»

6. Στο τέλος του άρθρου 66 του ν. 2910/2001 προστίθεται ένατη παράγραφος, που έχει ως εξής:

«Η καταχώριση αλλοδαπού στον κατάλογο ανεπιθύμητων συνεπεία διοικητικής απέλασης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, για παράνομη είσοδο, έξοδο, παραμονή ή εργασία στο ελληνικό έδαφος, ο οποίος έχει λάβει την άδεια παραμονής της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 2910/2001 και εφόσον στηρίζεται σε γεγονότα που έγιναν σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης της ανωτέρω άδειας παραμονής, δεν συνεπάγεται έναντι των κατόχων της οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα και επέρχεται, αυτοδικαίως, διαγραφή τους από τον ίδιο κατάλογο.»

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Εφόσον ο αλλοδαπός, εκ των εν γένει περιστάσεων, κρίνεται ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη, με απόφαση των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου, διατάσσσεται η προσωρινή κράτησή του μέχρι την έκδοση, εντός τριών ημερών, απόφασης περί της απέλασής του. Εφόσον εκδοθεί απόφαση απέλασης, η κράτηση συνεχίζεται μέχρι την εκτέλεση της απέλασης, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Ο αλλοδαπός πρέπει να πληροφορείται στη γλώσσα που κατανοεί τους λόγους της κράτησής του. Ο αλλοδαπός που κρατείται έχει το δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησής του ενώπιον του προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου κρατείται, ο οποίος κρίνει για τη νομιμότητά της, με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 243 του ν. 2717/ 1999 (ΦΕΚ 97 Α').»

Άρθρο 22

1. Στο άρθρο 71 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α') προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:

«6. Επίσης ποσοστό 25% των εσόδων από τα παράβολα της παρ. 1 του άρθρου 71 διατίθεται για την κάλυψη δαπανών υπουργείων και ν.π.δ.δ. που διαχειρίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και για την επιχορήγηση των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης και του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Από τους πόρους αυτούς καλύπτεται και η δαπάνη για την αποζημίωση των μελών των Επιτροπών Μετανάστευσης, του γραμματέα και του εισηγητή, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και κατανέμονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.»

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 64 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α') προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα έσοδα του παραβόλου του εδαφίου β' της παρ. 1 του άρθρου 59.»

Άρθρο 23

Το άρθρο 73 του ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) και καθορίζονται οι πόροι του. Το νομικό αυτό πρόσωπο θα υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και θα έχει έδρα στο Νομό Αττικής.

2. Σκοποί του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι η έρευνα και η εκπόνηση μελετών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής.

3. α. Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά ακόμη μέλη, με τριετή θητεία.

β. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και επιλέγονται από καθηγητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, διευθυντές επιστημονικών ινστιτούτων, επιστήμονες και προσωπικότητες με κύρος και εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη μετανάστευση.

γ. Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου προσλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται και προΐστανται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου.

δ. Για την επίτευξη των σκοπών του το Ινστιτούτο μπορεί, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου με επιστημονικούς φορείς και μεμονωμένους επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού.

ε. Με κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, που εκδίδεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται η οργάνωση, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η διάρθρωση, η στελέχωση και η λειτουργία των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, οι αμοιβές των οργάνων διοίκησής του και του προσωπικού του, τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του γενικού διευθυντή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Άρθρο 24

Οι βεβαιώσεις και οι προσωρινές άδειες παραμονής που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 αντικαθίστανται από προσωρινές άδειες παραμονής εξάμηνης διάρκειας, οι οποίες επέχουν και θέση άδειας εργασίας, εφόσον τα πρόσωπα στα οποία χορηγήθηκαν οι βεβαιώσεις της ανωτέρω παραγράφου κριθούν αλλογενείς αλλοδαποί και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα. Η ανανέωση των ανωτέρω αδειών παραμονής γίνεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 66 του ν. 2910/2001, όπως αυτές ισχύουν, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα.

Ομογενείς, οι οποίοι ζητούν τη διαπίστωση της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λαμβάνουν, από το αρμόδιο, για την έκδοση της οικείας διαπιστωτικής πράξης, όργανο, βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας, η οποία επέχει θέση άδειας εργασίας και παραμονής, που μπορεί να ανανεώνεται, ισόχρονα, μέχρι την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Άρθρο 25

1 .α. Σε αλλοδαπούς, που υπέβαλαν αιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α'), οι οποίες είναι εκκρεμείς ή άδειες που έχουν χορηγηθεί, κατ' εφαρμογή της ίδιας διάταξης και έληξαν ή λήγουν εντός του τρέχοντος έτους, χορηγείται με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, άδεια παραμονής, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας, ισχύος μέχρι 31.12.2002.

β. Εφόσον στους ανωτέρω αλλοδαπούς έχουν χορηγηθεί, στο παρελθόν, άδειες παραμονής, οι οποίες, αποδεδειγμένως, υπερβαίνουν τη δεκαετία, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, παρέχεται άδεια παραμονής αόριστης διάρκειας.

γ. Στους αλλοδαπούς της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου, εφόσον δεν υπάγονται στη ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2003 και εφεξής, χορηγείται άδεια παραμονής, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α ).

2. Οπου στις διατάξεις του ν. 2910/2001 ή στις παρούσες ρυθμίσεις αναφέρεται «άδεια παραμονής», ο όρος αυτός λειτουργεί ισοδύναμα προς τον όρο «άδεια διαμονής».

3. Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') για την άσκηση προσφυγής κατά πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α'), δεν εφαρμόζεται για τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν. 2910/2001.

4. Η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α ') αντικαθίσταται, ως εξής:

«9. Ομογενείς, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα με ένδειξη θεώρησης «Παλιννόστηση» ανεξαρτήτως του χρόνου έλευσής τους και του χρόνου λήξης του διάβατηρίου τους ή της θεώρησης εισόδου, εφόοον δεν έχει διαπιστωθεί η ελληνική ιθαγένεια μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α'), μπορούν να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α').

Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αιτήσεις ομογενών για τη διαπίστωση ελληνικής ιθαγένειας εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

5. Στο άρθρο 69 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α') προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:

«10. Τα τέκνα αυτών που αποκτούν την ελληνική ιθα- " γένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 γίνονται Έλληνες, αν κατά την ημερομηνία της δήλωσης είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

11. Τέκνο που γεννήθηκε από Ελληνίδα μητέρα και απώλεσε την ελληνική ιθαγένεια, λόγω νομιμοποίησης ή αναγνώρισης από αλλοδαπό πατέρα, την ανακτά αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του.»

6. Η προθεσμία του άρθρου 10 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α') παρατείνεται για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

7. Όπου στις διατάξεις του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α') προβλέπεται κλήση του αλλοδαπού για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, καθώς και παροχή γνώμης της Επιτροπής, η κλήση αυτή και η παροχή της οικείας γνώμης πραγματοποιείται μόνον σε όσες περιπτώσεις κρίνεται τούτο αναγκαίο, κατά την εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος εκδίδει την άδεια παραμονής.

8. Στο άρθρο 66 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α') προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής:

«9. Αδειες παραμονής, των οποίων η ισχύς έληξε ή θα λήξει παρατείνονται, αυτοδικαίως, μέχρι 31.12.2002.»

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 26 Λειτουργικά Θέματα Ο.Τ.Α.

1. Συνιστάται επιτροπή για τη σύνταξη νέου Κώδικα Κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που αποτελείται από:

α) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο,

β) ένα Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικρατείας,

γ) το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

δ) το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

ε) το Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

στ) τον Προϊστάμενο Τμήματος ΠΟ.Τ.Α.,

ζ) έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,

η) έναν εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α..

Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται

δύο υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Τμήματος ΠΟ.Τ.Α..

Το σχέδιο του Κώδικα που θα συντάξει η Επιτροπή του άρθρου αυτού θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος.

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περαίωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στη λειτουργία της, στη διοικητική μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξη.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Δήμοι είναι:

α) όσοι έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν. 25391997/ (ΦΕΚ 244 Α') και

β) όσοι προέρχονται από συνένωση κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων, εφόσον ο πληθυσμός τους υπερβαίνει τους 7.000 κατοίκους.»

3. Παρατείνεται για μία δεκαετία από την, κατά περίπτωση, λήξη του ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους 80% υπέρ των Δ.Ε.Υ.Α., που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α').

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 26Α του π.δ. 410/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του

ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α') και μετά τις λέξεις «......Εθνικό

Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας....» προστίθενται οι λέξεις "..... και το Παπαχαραλάμπειο Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου».

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετά από γνώμη του Δημοτικού ή Νομαρχιακού Συμβουλίου, μπορούν να μεταφέρονται σε Δήμους ή Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες υφιστάμενων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, Λιμενικών Ταμείων. Η ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι έχει δοθεί, εάν παρέλθει άπρακτο δίμηνο αφότου ζητήθηκε.

Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορούν να καταργούνται υφιστάμενα Λιμενικά Ταμεία.»

6. Παραγράφονται όλες οι οφειλές δήμων και κοινοτήτων από δάνεια που έλαβαν, μέσω των καταργηθέντων με το ν. 2218/1994 Νομαρχιακών Ταμείων, για την εκτέλεση μικρών κοινωφελών έργων.

7. Στο άρθρο 65 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α') προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Η κηδεία νομαρχών μπορεί να γίνεται με δαπάνη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το ανώτατο όριο της δαπάνης αυτής καθορίζεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οργανισμού και εγγράφεται στον προϋπολογισμό του έτους αυτού.»

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2880/2001

(ΦΕΚ 9 Α') στη δέκατη σειρά μετά τις λέξεις «....και των

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.....·>

προστίθενται οι λέξεις «έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., έναν εκπρόσωπο της Ε.Ν.Α.Ε......».

9. Η παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') τροποποιείται ως ακολούθως;

«Η ταμειακή υπηρεσία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που ανήκει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και διεξάγεται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μέσω των γραφείων του που έχουν συσταθεί σε αυτές, εξακολουθεί να εκτελείται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, μέχρι την έναρξη λειτουργίας ίδιας υπηρεσίας, από κάθε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, και έως την 31.12.2003 για τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων.»

10. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (φΕΚ 107 Α') αντικαθίστανται ως εξής:

«Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες ή σε νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήμους και κοινότητες, αρμοδιότητες, που αφορούν περιφερειακές, νομαρχιακές ή τοπικές υποθέσεις και ασκούνται από Υπουργείο ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία. Με τα ίδια διατάγματα μεταφέρονται: α) στους Ο.Τ.Α. οι απαραίτητοι πόροι και β) στις Περιφέρειες οι αναγκαίες οργανικές θέσεις προσωπικού, που προστίθενται στις οργανικές θέσεις των Περιφερειών και καθορίζονται οι οργανικές μονάδες που θα ασκούν τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.»

11. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας των Νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων παρατείνεται, από τότε που έληξε, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2003. Πράξεις της Επιτροπής εκδοθείσες μετά την 31η Ιανουαρίου 2002 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται έγκυρες.

12. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 6 περ. δ' του άρθρου 9 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α') προθεσμία, παρατείνεται μέχρι 31.12.2002, το δε τέλος καταβάλλεται από το διαφημιστή ή το διαφημιζόμενο σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ), στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται για το σκοπό αυτόν, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε προσαύξησης ή τυχόν άλλης κύρωσης, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων για τις οποίες εκκρεμούν σχετικές προσφυγές στα δικαστήρια και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο του παραπάνω λογαριασμού και αποδίδεται στους Ο.Τ.Α. α' βαθμίδας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ' περ. γ' παρ. 6 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 27 Θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α.

1. Η παράγραφος 2 του άμθρου 9 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων που έχουν πληθυσμό 50.000 κατοίκων και άνω μπορεί να συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση:

Ειδικά για το Δήμο Αθηναίων μπορούν να συσταθούν μέχρι τρεις (3) Γενικές Διευθύνσεις με τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις, για δε τους Δήμους Πειραιά, Νίκαιας,

Περιστερίου, Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας, Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων μέχρι δύο (2) Γενικές Διευθύνσεις με τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις.»

2. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α') καταργείται. Στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων) κρίνονται οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του οικείου νομικού προσώπου.

3. Στους υπαλλήλους των δήμων και κοινοτήτων, οι οποίοι ορίστηκαν, με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας, σε επιτροπές για την εκκαθάριση των δημοτολογίων και την κατάρτιση των νέων εκλογικών καταλόγων, κατά την πρόβλεψη του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α'), καταβάλλεται αποζημίωση στο πλαίσιο της πίστωσης με την οποία επιχορηγήθηκε ο κάθε δήμος από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ, σύμφωνα με την 4177/ 7.2.2001 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

4. α. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και των Τ.Ε.Δ.Κ. και του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α στην Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και στην Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη, το οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμα έτη.

β. Η απόφαση για την απόσπαση εκδίδεται υστέρα από αίτηση του υπαλλήλου που αποσπάται. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται με απόσπαση στους ανωτέρω φορείς λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως συνεχής πραγματική υπηρεσία των υπαλλήλων στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους, καθώς και οι εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, κατά τη διάρκεια της απόσπασης, καταβάλλονται από το φορέα στον οποίο αποσπάστηκαν.

5. α. Στην παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α'), όπως ισχύει, μετά τη φράση «των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα» προστίθενται τα εξής:

«και του προσωπικού όλων των άλλων κατηγοριών και κλάδων πλην των κατηγοριών Π Ε Διοικητικού και Π Ε Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων».

0. Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 12 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α') εφαρμόζονται αναλόγως και για την προσθήκη του προσωπικού της περίπτωσης α' της ίδιας παραγράφου.

6. α. Ποσά που θα καταβληθούν, από τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, καθώς και από τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. και τους συνδέσμους των Ο.Τ.Α., σε βάρος των προϋπολογισμών τους, τα οποία αφορούν αμοιβές και πάσης φύσεως επιδόματα του προσωπικού τους, συμπεριλαμβανομένων και των πριμ παραγωγικότητας, ύστερα από συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 410/1995 και εφόσον η σχετική απόφαση των οικείων οργάνων ληφθεί εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρούνται ως νομίμως καταβληθέντα, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές οφειλές αφορούν χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.1996.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμιστεί η τμηματική καταβολή των πιο πάνω ποσών για χρονικό διάστημα

που οεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από τη λήψη της.

β. Η καταβολή ποσών που αναφέρεται στις ανωτέρω αμοιβές και επιδόματα, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.1996, και η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 17 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α') θεωρείται νόμιμη.

γ. Στο τέλος του άρθρου 263 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α') προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Στα θέματα για τα οποία επιτρέπεται συμβιβασμός και κατάργηση δίκης δεν περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν μισθολογικές απαιτήσεις, όπως μισθοί, επιδόματα, αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης, έξοδα κίνησης και γενικά μισθολογικές παροχές οποιασδήποτε μορφής.»

7. Το ποσοστό των γυναικών, οι οποίες προσλαμβάνονται στη Δημοτική Αστυνομία, καθορίζεται σε 15% επί του συνολικού αριθμού του προσλαμβανόμενου, κάθε φορά, ειδικού ένστολου προσωπικού, κατά τη διάκριση της παραγράφου 1α του άρθρου 1 του π.δ. 23/2002 (ΦΕΚ 19 Α').

8. α. Για την οργάνωση της λειτουργίας και την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας επιτρέπεται η πρόσληψη, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, βαθμοφόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι είναι γραμμένοι στα Μητρώα Εφέδρων αυτής και είχαν, πριν από την απόλυσή στους, την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου.

β. Το ως άνω δικαίωμα πρόσληψης ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, το οποίο αρχίζει από την έναρξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α'), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 γ' του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α').

γ. Η επιλογή των προσλαμβανομένων γίνεται μετά από πανελλήνιο διαγωνισμό που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π.. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο οποίο απευθύνονται τα σχετικά αιτήματα των ενδιαφερόμενων δήμων.

δ. Κριτήρια για την επιλογή αποτελούν ο χρόνος και το είδος της προϋπηρεσίας, οι τίτλοι σπουδών και οι τίτλοι γνώσης ξένων γλωσσών. Ο τρόπος αξιολόγησης των ως άνω κριτηρίων, η διαδικασία προκήρυξης και διενέργειας του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

ε. Η σύμβαση πρόσληψης διαρκεί από ένα έως τρία έτη και δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών συνολικά, όχι όμως πέραν του έτους από τη συμπλήρωση του αναφερόμενου στην περίπτωση β' του παρόντος άρθρου χρονικού διαστήματος. Οι προσλαμβανόμενοι από της ορκωμοσίας τους ασκούν καθήκοντα γενικού ανακριτικού υπαλλήλου και δύνανται να τοποθετούνται ως προϊστάμενοι της Δημοτικής Αστυνομίας ή των επί μέρους οργανικών μονάδων της. Η σύμβαση λήγει αυτοδικαίως από την ημερομηνία διαγραφής, για οποιονδήποτε λόγο, του συμβασιούχου από τα Μητρώα Εφέδρων της Ελληνικής Αστυνομίας.

στ. Ως προς τις αποδοχές των ως άνω προσλαμβανομένων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του φορέα στον οποίο προσλαμβάνονται.

9. Το τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό δήμων και κοινοτήτων ή άλλων φορέων που είχε αποσπαστεί σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α'), όπως ισχύουν, μπορεί με αίτη-σή του και μετά απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου να μετατάσσεται στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης, όπου έχει αποσπαστεί.

Το προσωπικό αυτό, ως προς τις υπηρεσιακές του μεταβολές και τα δικαιώματά του, διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις για το προσωπικό των Ο.Τ.Α..

Άρθρο 28

Θέματα υπαλλήλων που υπηρετούν στο Συνήγορο του Πολίτη

1. Οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που αποσπώνται στο Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 «Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 59 Α') μειώνονται σε είκοσι πέντε (25) από σαράντα (40). Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παρ. 1 του ίδιου άρθρου 5 αυξάνονται αντίστοιχα κατά δεκαπέντε (15) και ανέρχονται συνολικά σε σαράντα πέντε (45).

2. Για τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 και για τις θέσεις του βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α'), ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 50ό. Η επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 αποτελείται από το Συνήγορο του Πολίτη, δύο Βοηθούς Συνηγόρους και δύο καθηγητές πανεπιστημίου.

3. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων της 22ας Σεπτεμβρίου 1998 και του πίνακα επιτυχόντων της 6ης Οκτωβρίου 2000 λήγει από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και ουδεμία απόσπαση μπορεί να διενεργηθεί με βάση τους πίνακες αυτούς. Παρατείνεται αυτοδικαίως για μια τριετία από τη λήξη της η απόσπαση των υπαλλήλων που λήγει από 1.1.2002 έως και 31.12.2004, εφόσον δεν έχει ανανεωθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2477/1997. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Συνήγορο του Πολίτη. Εφόσον, μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της απόσπασης, ο αριθμός των αποσπασμένων υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25), παραμένουν υποχρεωτικά κενές αντίστοιχες σε αριθμό θέσεις ειδικών επιστημόνων της παρ. 1.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2477/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 29

Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 43 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην πολεοδομική ενότητα «Ελαιώνας», η πολεοδομική μελέτη της οποίας εγκρίθηκε με το προεδρικό διάταγμα της 11.2.1991 (ΦΕΚ74Δ714.2.1991), επιτρέπεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και πριν την πράξη εφαρμογής σε ιδιοκτησίες οι οποίες προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και ανήκουν στον οικείο φορέα. Για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας απαιτείται να πληρούνται οι ανωτέρω 1 και 3 προϋποθέσεις.»

Άρθρο 30

Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοοη του προεδρικού διατάγματος, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1, για τον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του π.δ. 379 (ΦΕΚ 248 Α').

2. Από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού καταργούνται:

α. Οι διατάξεις του ν.2344/1995 (ΦΕΚ 248 Α') με εξαίρεση εκείνες των άρθρων 4 παρ. 1, 13 παρ. 1 και 18 αυτού.

β. Η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 19α του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α ).

γ. Οι διατάξεις του ν. 2641/1998 (ΦΕΚ 211 Α') «Παλλαϊκή Αμυνα και άλλες διατάξεις», κατά το μέρος που διαλαμβάνουν ρυθμίσεις για την πολιτική προστασία σε καιρό ειρήνης.

3. Ομοίως καταργείται κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι αντίθετη στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

1. Στις Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμους και Κοινότητες συνιστώνται Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ. Ε.Π.). Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Ειδικότερα το Κ.Ε.Π.:

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.

Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.

Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης, από το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το Κ.Ε.Π. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.

Επιπλέον το Κ.Ε.Π. παρέχει και τις εξής υπηρεσίες:

Επικύρωση διοικητικών εγγράφων.

Θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Χορήγηση παραβόλων, κινητών επισήμων και υπεύθυνων δηλώσεων.

Χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα

TAXIS.

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπα τους, που θα διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π..

2. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία απαρτίζεται από τα εξής δύο Τμήματα:

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο 1.

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, στο οποίο αποστέλλονται από τα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού. Το Τμήμα προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες, παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών, παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής της αίτησης. Επίσης το Τμήμα τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία, υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

3. Στις Περιφέρειες το Τμήμα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 μετονομάζεται σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, που λειτουργεί επίσης σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2. Ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας ασκεί το συντονισμό και την εποπτεία όλων των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας και συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε όλα τα θέματα που αφορούν την προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες.

4. α) Στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού με πληθυσμό από πέντε έως είκοσι χιλιάδες κατοίκους, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Διοίκησης ή στην ανάλογης αρμοδιότητας οργανική μονάδα, όπου δεν υφίσταται Διεύθυνση Διοίκησης και σε περίπτωση που δεν υφίσταται Διεύθυνση λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος υπαγόμενο στο Δήμαρχο, με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2.

β) Στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού με πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδες κατοίκους, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου υπαγόμενο στον Δήμαρχο ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας, με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2.

5. Τα Κέντρα Πληροφόρησης - Εξυπηρέτησης Πολιτών, που λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Δήμους, καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους εφεξής ασκούνται από τις μονάδες που συνιστώνται με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 31

Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΦΕΚ 102

6. Τα Κ.Ε.Π. στεγάζονται σε χώρους προσβάσιμους στα άτομα με αναπηρίες κατά τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζεται, κατά περίπτωση, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των Κ.Ε.Π..

8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορούν να καθορισθούν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων των Κ.Ε.Π..

9. Στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών ή στην αντίστοιχης αρμοδιότητας οργανική μονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης, κάθε Υπουργείου προστίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

α) Η συνεχής παρακολούθηση των αλλαγών που επέρχονται στις διοικητικές διαδικασίες του φορέα και η άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης γι' αυτές τις αλλαγές. Στην ίδια Γενική Γραμματεία δημιουργείται ειδική διαδι-κτυακή πύλη για την υποστήριξη της λειτουργίας των Κ.Ε.Π., υποστηριζόμενη από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.

β) Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους -Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τις αλλαγές που επέρχονται στο περιεχόμενο του «Οδηγού του Πολίτη» αρμοδιότητας των υπηρεσιών του φορέα.

10. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έχει την αρμοδιότητα συντονισμού και εποπτείας της λειτουργίας των Κ.Ε.Π., καθώς και της υποβολής προτάσεων και της εφαρμογής μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

11. Για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. καθιερώνεται:

α) Προαιρετική θητεία πτυχιούχων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ετήσιας διάρκειας.

β) Απασχόληση φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποφοίτων I.E.Κ., Τ.Ε.Ε. ή άλλων σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας προγραμματιστή ή χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιστών.

γ) Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης με απαραίτητη προϋπόθεση τη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Το ύψος των αποδοχών των ανωτέρω καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

12. α) Η πρόσληψη πτυχιούχων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προαιρετικής θητείας γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (1) έτους, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και σε ποσοστό 50% για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους κατηγορίας ΤΕ και αντιστρόφως. Η επιλογή των ανωτέρω γίνεται από τον φορέα στον οποίο υπάγεται το Κ.Ε.Π., με τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και υπόκειται σε έλεγχο από το Α.Σ.Ε.Π..

β) Η πρόσληψη φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποφοίτων I.E.Κ., Τ.Ε.Ε. ή άλλων σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας προγραμματιστών ή χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω απασχολούνται έως έξι (6) ώρες την ημέρα για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει συνολικά για τον κάθε προσλαμβανόμενο τους οκτώ (8) μήνες κατ' έτος. Απαραίτητο τυπικό προσόν των ως άνω προσλαμβανομένων είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο τρόπος διαπίστωσης καθορίζεται με την προκήρυξη. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες κατάταξης των ως άνω υποψηφίων μπορεί να ισχύουν για δύο ή τρία χρόνια από την κατάρτισή τους, εφόσον αυτό αναφέρεται ρητώς στη σχετική προκήρυξη. Η πρόσληψη του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της διετίας ή τριετίας γίνεται με τη σειρά που οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

13. Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Π. ορίζονται υπάλληλοι των οικείων φορέων ως εξής:

α) Στα Κ.Ε.Π. επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

β) Στα Κ.Ε.Π. επιπέδου Τμήματος, αυτοτελούς ή μη και επιπέδου αυτοτελούς Γραφείου, καθώς και στα Τμήματα των Κ.Ε.Π. επιπέδου Διεύθυνσης, υπάλληλοι των κλάδων Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

14. Στις προβλεπόμενες από τις οικείες οργανικές διατάξεις με βαθμό Διευθυντή των φορέων της παραγράφου 2, προστίθεται από μία (1) θέση βαθμού Διευθυντή εκτός βαθμολογικής κλίμακας, για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αντίστοιχη μείωση μιας (1) θέσεως των ενιαίων βαθμών, ενός εκ των κλάδων αυτών.

15. α) Για τις ανάγκες του προγράμματος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» και σε όλους τους εμπλεκόμενους Δήμους των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, συνιστώνται ενενήντα έξι (96) θέσεις προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες κατανέμονται ανά μία (1) θέση για κάθε Δήμο με εξαίρεση τους Δήμους Ερεσού - Αντίσης του Νομού Λέσβου και Φούρνων - Κορσεών του Νομού Σάμου, στους οποίους συνιστώνται δύο (2) θέσεις για τον καθένα. Από τις ενενήντα έξι (96) θέσεις, οι δεκατέσσερις (14) ορίζονται ως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι έντεκα (11) ως Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι εβδομήντα (70) ως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η μία (1) ως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η κατανομή των ανωτέρω θέσεων σε κάθε Δήμο, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

β) Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας είναι τριετής και δύναται να ανανεούται, ανάλογα με την πορεία του Προγράμματος, για ίσο χρόνο κάθε φορά.

γ) Για την πρόσληψη προσωπικού για τις θέσεις του άρθρου αυτού απαιτείται εμπειρία, ο χρόνος της οποίας προσδιορίζεται με την προκήρυξη, σε αντίστοιχα ή παρεμφερή προγράμματα.

δ) Η επιλογή του προσωπικού αυτού γίνεται από τον οικείο φορέα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π..

ε) Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας ανώτερο του εκάστοτε προβλεπομένου.

Αρθρο 32

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου και μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

2. Οι προσλαμβανόμενοι στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου διατίθενται για τις ανάγκες του Γραφείου του εκάστοτε Ελληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που λειτουργεί στην Ελλάδα.

3. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι προσλαμβανόμενοι υποδεικνύονται από τον Ελληνα Επίτροπο κατ' ελεύθερη επιλογή του. Η σύμβασή τους λήγει αυτοδίκαια, με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Έλληνα Επιτρόπου, χωρίς άλλη διαδικασία και χωρίς αποζημίωση για την αιτία αυτή.

4. Στο άρθρο 1 του α.ν. 294/1968, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α'),

προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

«3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για την εγκατάσταση κρατικών τηλεφωνικών συνδέσεων στην κατοικία και το Γραφείο στην Ελλάδα του εκάστοτε Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.»

Άρθρο 33

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση α' του ν. 2527/ 1997 αντί «ν. 2335/1995 άρθρο 17 παράγραφος 4» αναγράφεται «ν. 2446/1996 άρθρο 21 παράγραφος 3».

Άρθρο 34

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ-σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Μαΐου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Β.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 1 Μαΐου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 010 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (0310) 423 956

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης

Τ.Κ. 185 31 010 4135 228

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (0610) 638 109 -110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (06510) 87215

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00_(05310) 22 858

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη

(0410)597449 (06610) 89 127 / 89 120 (0810) 396 223

(02510) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα. Σε μορφή CD:

Τεύχος

Περίοδος

Τιμές σε

Τεύχος

Περίοδος

Τιμές σε

ΕυΉΟ

ΕυΡΟ

Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Μηνιαίο

Αναπτυξιακών Πράξεων

Α' και Β'

3μηνιαίο

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)

Ετήσιο

Α', Β' και Δ'

3μηνιαίο

Νομικών Προσώπων

A'

Ετήσιο

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ετήσιο

B'

Ετήσιο

Δελτίο Εμπορικής και

Γ

Ετήσιο

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

Ετήσιο

Δ'

Ετήσιο

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου

Ετήσιο

Παράρτημα

Ετήσιο

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

Ετήσιο

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιΥράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Σε έντυπη μορφή

Από το Internet

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ

euro

euro

euro

euro

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)

10,25

8,80

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)

14,65

10,25

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)

2,95

ΔΩΡΕΑΝ

--

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)

14,65

7,35

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)

7,35

4,40

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

2,95

ΔΩΡΕΑΝ

--

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)

1,50

ΔΩΡΕΑΝ

--

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

2,95

1,50

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

ΔΩΡΕΑΝ

-

ΔΩΡΕΑΝ

--

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

ΔΩΡΕΑΝ

-

ΔΩΡΕΑΝ

--

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

2.054

102,70

29,35

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

10,25

4,40

Α', Β' και Δ'

17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

[

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send