logo-print

Νόμος 3190/1955

Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

16/04/1955

Κωδικοποιημένο
Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Γενικαί διατάξεις

Άρθρο 1 - Νόμος 3190/1955 - Έννοια

Άρθρο 2 - Νόμος 3190/1955 - Επωνυμία

Άρθρο 3 - Νόμος 3190/1955 - Αντικείμενον

Άρθρο 4 - Νόμος 3190/1955 - Εταιρικόν κεφάλαιον

Άρθρο 5 - Νόμος 3190/1955 - Εισφοραί εις είδος

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' Σύστασις της εταιρείας

Άρθρο 6 - Νόμος 3190/1955 - Περιεχόμενον εταιρικής συμβάσεως

Άρθρο 7 - Νόμος 3190/1955 - Ακυρότητα

Άρθρο 8 - Νόμος 3190/1955 - Δημοσιότητα

Άρθρο 8Α - Νόμος 3190/1955

Άρθρο 9 - Νόμος 3190/1955 - Προσωπικότης της εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' Οργάνωσις και Διοίκησις της εταιρείας

Άρθρο 10 - Νόμος 3190/1955 - Σύγκλησις της συνελεύσεως

Άρθρο 11 - Νόμος 3190/1955 - Σύγκλησις συνελεύσεως υπό της μειονοψηφίας

Άρθρο 12 - Νόμος 3190/1955 - Δικαίωμα ψήφου

Άρθρο 13 - Νόμος 3190/1955 - Λήψις αποφάσεων

Άρθρο 14 - Νόμος 3190/1955 - Αρμοδιότης της συνελεύσεως

Άρθρο 15 - Νόμος 3190/1955 - Προσβολή των αποφάσεων της συνελεύσεως

Άρθρο 16 - Νόμος 3190/1955 - Διαχείρισις και εκπροσώπησις

Άρθρο 17 - Νόμος 3190/1955 - Διορισμός διαχειριστών

Άρθρο 18 - Νόμος 3190/1955 - Εξουσία των διαχειριστών

Άρθρο 19 - Νόμος 3190/1955 - Ανάκλησις των διαχειριστών

Άρθρο 20 - Νόμος 3190/1955 - Απαγόρευσις ανταγωνισμού

Άρθρο 21 - Νόμος 3190/1955 - Υπογραφή διαχειριστών

Άρθρο 22 - Νόμος 3190/1955 - Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Άρθρο 23 - Νόμος 3190/1955 - Έλεγχος ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)

Άρθρο 24 - Νόμος 3190/1955 - Αποθεματικόν κεφάλαιον

Άρθρο 25 - Νόμος 3190/1955 - Τήρησις υποχρεωτικών βιβλίων υπό διαχειριστών

Άρθρο 26 - Νόμος 3190/1955 - Ευθύνη διαχειριστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Άρθρο 27 - Νόμος 3190/1955 - Εταιρικόν μερίδιον

Άρθρο 28 - Νόμος 3190/1955 - Μεταβίβασις του εταιρικού μεριδίου

Άρθρο 29 - Νόμος 3190/1955 - Μεταβίβασις του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή λόγω προικός

Άρθρο 30 - Νόμος 3190/1955 - Κατάσχεσις εταιρικού μεριδίου

Άρθρο 31 - Νόμος 3190/1955

Άρθρο 32 - Νόμος 3190/1955 - Δάνεια εταίρων προς την εταιρείαν

Άρθρο 33 - Νόμος 3190/1955 - Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου

Άρθρο 34 - Νόμος 3190/1955 - Γνώσις πορείας των εταιρικών υποθέσεων

Άρθρο 35 - Νόμος 3190/1955 - Κερδών διανομή

Άρθρο 36 - Νόμος 3190/1955 - Συμπληρωματικαί εισφοραί

Άρθρο 37 - Νόμος 3190/1955 - Μη καταβολή συμπληρωματικών εισφορών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως

Άρθρο 38 - Νόμος 3190/1955 - Γενικαί διατάξεις

Άρθρο 39 - Νόμος 3190/1955 - Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως

Άρθρο 40 - Νόμος 3190/1955 - Αύξησις του κεφαλαίου

Άρθρο 41 - Νόμος 3190/1955 - Μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου

Άρθρο 42 - Νόμος 3190/1955 - Διατυπώσεις μειώσεως

Άρθρο 43 - Νόμος 3190/1955 - Μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου λόγω εξόδου εταίρου

Άρθρο 43A - Νόμος 3190/1955 - Μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' Διάλυσις και εκκαθάρισις

Άρθρο 44 - Νόμος 3190/1955 - Λόγοι λύσεως

Άρθρο 45 - Νόμος 3190/1955 - Απώλεια κεφαλαίου

Άρθρο 46 - Νόμος 3190/1955 - Εκκαθάρισις

Άρθρο 47 - Νόμος 3190/1955 - Εκκαθαρισταί και ανάκλησις αυτών

Άρθρο 48 - Νόμος 3190/1955 - Απογραφή και ισολογισμός

Άρθρο 49 - Νόμος 3190/1955 - Εξουσία εκκαθαριστών

Άρθρο 50 - Νόμος 3190/1955 - Τέλος εκκαθάρισης

Άρθρο 50A - Νόμος 3190/1955 - Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' Μετατροπή εταιριών εις εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης

Άρθρο 51 - Νόμος 3190/1955 - Μετατροπή της ανωνύμου εταιρείας εις εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης

Άρθρο 52 - Νόμος 3190/1955 - Ελάχιστον όριον κεφαλαίου Ανωνύμων Εταιρειών

Άρθρο 53 - Νόμος 3190/1955 - Μετατροπή ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας εις εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' Συγχώνευσις εταιριών περιωρισμένης ευθύνης

Άρθρο 54 - Νόμος 3190/1955

Άρθρο 55 - Νόμος 3190/1955 - Σύμβασις περί συγχωνεύσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ' Φορολογικαί διατάξεις

Άρθρο 56 - Νόμος 3190/1955

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι' Αλλοδαπαί εταιρίαι

Άρθρο 57 - Νόμος 3190/1955 - Εγκατάστασις εν Ελλάδι

Άρθρο 58 - Νόμος 3190/1955 - Άδεια εγκαταστάσεως

Άρθρο 59 - Νόμος 3190/1955 - Ευθύνη συμβληθέντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ' Ποινικαί διατάξεις

Άρθρο 60 - Νόμος 3190/1955

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ' Μεταβατικαί διατάξεις

Άρθρο 61 - Νόμος 3190/1955

Άρθρο 61A - Νόμος 3190/1955

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 9 Απριλίου 1955

Σημειώσεις επί του νόμου

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου τρίτου του Ν. 4156/2013: "Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη/χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται."

Παράλληλα, το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012 προβλέπει πως: "1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. 2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας."

Ζητήματα από την εφαρμογή του κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφασεων

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ποινικός Κώδικας Κατ΄ άρθρο Νομολογία

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΗΣΗΣ

send