logo-print

Νόμος 4072/2012

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

11/04/2012

Κωδικοποιημένο
Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4072/2012 - Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 2 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3894/2010 (Α' 204)

Άρθρο 3 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.»

Άρθρο 4 - Νόμος 4072/2012 - Διαδικασία αδειοδοτικής προώθησης ιδιωτικών επενδύσεων και Μητρώο Χειριστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 5 - Νόμος 4072/2012 - Πεδίο εφαρμογής - Αρμοδιότητες του «Γραφείου Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Έργων»

Άρθρο 6 - Νόμος 4072/2012 - Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας

Άρθρο 7 - Νόμος 4072/2012 - Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης

Άρθρο 8 - Νόμος 4072/2012 - Επιστημονικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό

Άρθρο 9 - Νόμος 4072/2012 - Έκθεση αποτελεσμάτων αρχαιολογικής έρευνας

Άρθρο 10 - Νόμος 4072/2012 - Κυρώσεις

Άρθρο 11 - Νόμος 4072/2012 - Εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άρθρο 12 - Νόμος 4072/2012 - Οριοθέτηση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

Άρθρο 13 - Νόμος 4072/2012 - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης

Άρθρο 14 - Νόμος 4072/2012 - Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 3489/2006

Άρθρο 15 - Νόμος 4072/2012 - Μετοχικό Κεφάλαιο

Άρθρο 16 - Νόμος 4072/2012 - Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 3489/2006

Άρθρο 17 - Νόμος 4072/2012 - Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 3489/2006

Άρθρο 18 - Νόμος 4072/2012 - Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3489/2006

Άρθρο 19 - Νόμος 4072/2012 - Εποπτεία και υποχρεώσεις της εταιρείας

Άρθρο 20 - Νόμος 4072/2012 - Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 3489/2006

Άρθρο 21 - Νόμος 4072/2012 - Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 3489/2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 22 - Νόμος 4072/2012 - Ορισμοί

Άρθρο 23 - Νόμος 4072/2012 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 24 - Νόμος 4072/2012 - Εθνική αρχή για την εποπτεία της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας

Άρθρο 25 - Νόμος 4072/2012 - Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 26 - Νόμος 4072/2012 - Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Εποπτείας Αγοράς

Άρθρο 27 - Νόμος 4072/2012 - Τήρηση Μητρώου Ελεγκτών

Άρθρο 28 - Νόμος 4072/2012 - Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων και εργαστηριακοί έλεγχοι

Άρθρο 29 - Νόμος 4072/2012 - Βιομηχανικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες

Άρθρο 30 - Νόμος 4072/2012 - Συνεργασία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες

Άρθρο 31 - Νόμος 4072/2012 - Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων

Άρθρο 32 - Νόμος 4072/2012 - Επιβολή κυρώσεων

Άρθρο 33 - Νόμος 4072/2012 - Εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης και Εθνικό Σημείο Επαφής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 34 - Νόμος 4072/2012 - Έννοια όρων

Άρθρο 35 - Νόμος 4072/2012 - Άσκηση εισαγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας

Άρθρο 36 - Νόμος 4072/2012 - Ρυθμίσεις στην άσκηση εξωτερικού εμπορίου

Άρθρο 37 - Νόμος 4072/2012 - Γενικό Μητρώο Εξαγωγών

Άρθρο 38 - Νόμος 4072/2012 - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τη διευκόλυνση των Εξαγωγών και Εισαγωγών (Single Window)

Άρθρο 39 - Νόμος 4072/2012 - Βραβείο άσκησης εξαγωγικής δραστηριότητας

Άρθρο 40 - Νόμος 4072/2012 - Έλεγχος εξαγόμενων

Άρθρο 41 - Νόμος 4072/2012 - Ελεύθερες ζώνες και αποθήκες

Άρθρο 42 - Νόμος 4072/2012 - Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43 - Νόμος 4072/2012 - Βασικά χαρακτηριστικά

Άρθρο 44 - Νόμος 4072/2012 - Επωνυμία

Άρθρο 45 - Νόμος 4072/2012 - Έδρα

Άρθρο 46 - Νόμος 4072/2012 - Διάρκεια

Άρθρο 47 - Νόμος 4072/2012 - Εταιρική διαφάνεια

Άρθρο 48 - Νόμος 4072/2012 - Επίλυση διαφορών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 49 - Νόμος 4072/2012 - Η ιδρυτική πράξη

Άρθρο 50 - Νόμος 4072/2012 - Περιεχόμενο του καταστατικού

Άρθρο 51 - Νόμος 4072/2012 - Διαδικασία σύστασης

Άρθρο 52 - Νόμος 4072/2012 - Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 53 - Νόμος 4072/2012 - Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας

Άρθρο 54 - Νόμος 4072/2012 - Ευθύνη ιδρυτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 55 - Νόμος 4072/2012 - Ένας ή περισσότεροι διαχειριστές

Άρθρο 56 - Νόμος 4072/2012 - Διαχείριση εκ του νόμου

Άρθρο 57 - Νόμος 4072/2012 - Καταστατική διαχείριση

Άρθρο 58 - Νόμος 4072/2012 - Ποιος διορίζεται διαχειριστής

Άρθρο 59 - Νόμος 4072/2012 - Ανάκληση διαχειριστή με απόφαση των εταίρων

Άρθρο 60 - Νόμος 4072/2012 - Διορισμός και ανάκληση διαχειριστή από εταίρο

Άρθρο 61 - Νόμος 4072/2012 - Ανάκληση διαχειριστή από το δικαστήριο

Άρθρο 62 - Νόμος 4072/2012 - Έλλειψη διαχειριστή

Άρθρο 63 - Νόμος 4072/2012 - Δημοσιότητα

Άρθρο 64 - Νόμος 4072/2012 - Εξουσίες διαχειριστή - αμοιβή διαχειριστή

Άρθρο 65 - Νόμος 4072/2012 - Υποχρέωση πίστεως

Άρθρο 66 - Νόμος 4072/2012 - Τήρηση βιβλίων

Άρθρο 67 - Νόμος 4072/2012 - Ευθύνη διαχειριστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 68 - Νόμος 4072/2012 - Αρμοδιότητα εταίρων

Άρθρο 69 - Νόμος 4072/2012 - Συνέλευση των εταίρων

Άρθρο 70 - Νόμος 4072/2012 - Σύγκληση

Άρθρο 71 - Νόμος 4072/2012 - Τόπος συνέλευσης

Άρθρο 72 - Νόμος 4072/2012 - Συμμετοχή στη συνέλευση - Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

Άρθρο 73 - Νόμος 4072/2012 - Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση

Άρθρο 74 - Νόμος 4072/2012 - Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 75 - Νόμος 4072/2012 - Εταιρικά μερίδια

Άρθρο 76 - Νόμος 4072/2012 - Είδη εισφορών

Άρθρο 77 - Νόμος 4072/2012 - Κεφαλαιακές εισφορές

Άρθρο 78 - Νόμος 4072/2012 - Εξωκεφαλαιακές εισφορές

Άρθρο 79 - Νόμος 4072/2012 - Εγγυητικές εισφορές

Άρθρο 80 - Νόμος 4072/2012 - Λογιστική παρακολούθηση των εισφορών

Άρθρο 81 - Νόμος 4072/2012 - Επιστροφή εισφορών

Άρθρο 82 - Νόμος 4072/2012 - Εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 83 - Νόμος 4072/2012 - Ελευθερία μεταβίβασης

Άρθρο 84 - Νόμος 4072/2012 - Μεταβίβαση εν ζωή

Άρθρο 85 - Νόμος 4072/2012 - Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Άρθρο 86 - Νόμος 4072/2012 - Δικαίωμα προαίρεσης

Άρθρο 87 - Νόμος 4072/2012 - Ίδια μερίδια

Άρθρο 88 - Νόμος 4072/2012 - Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Άρθρο 89 - Νόμος 4072/2012 - Είσοδος νέου εταίρου - νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Άρθρο 90 - Νόμος 4072/2012 - Αύξηση κεφαλαίου

Άρθρο 91 - Νόμος 4072/2012 - Μείωση κεφαλαίου

Άρθρο 92 - Νόμος 4072/2012 - Έξοδος εταίρου

Άρθρο 93 - Νόμος 4072/2012 - Αποκλεισμός εταίρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 94 - Νόμος 4072/2012 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Άρθρο 95 - Νόμος 4072/2012 - Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 96 - Νόμος 4072/2012 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 97 - Νόμος 4072/2012 - Απογραφή

Άρθρο 98 - Νόμος 4072/2012 - Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης καταστάσεων

Άρθρο 99 - Νόμος 4072/2012 - Έλεγχος

Άρθρο 100 - Νόμος 4072/2012 - Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους και διανομή κερδών

Άρθρο 101 - Νόμος 4072/2012 - Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 102 - Νόμος 4072/2012 - Εταιρεία σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης

Άρθρο 103 - Νόμος 4072/2012 - Λόγοι λύσης

Άρθρο 104 - Νόμος 4072/2012 - Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

Άρθρο 105 - Νόμος 4072/2012 - Εργασίες εκκαθάρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Άρθρο 106 - Νόμος 4072/2012 - Μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή

Άρθρο 107 - Νόμος 4072/2012 - Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία

Άρθρο 108 - Νόμος 4072/2012 - Συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών

Άρθρο 109 - Νόμος 4072/2012 - Σχέδιο συγχώνευσης

Άρθρο 110 - Νόμος 4072/2012 - Προστασία των δανειστών

Άρθρο 111 - Νόμος 4072/2012 - Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών

Άρθρο 112 - Νόμος 4072/2012 - Έγκριση της συγχώνευσης από τους εταίρους - Καταχώριση της απόφασης συγχώνευσης

Άρθρο 113 - Νόμος 4072/2012 - Αποτελέσματα της συγχώνευσης

Άρθρο 114 - Νόμος 4072/2012 - Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης

Άρθρο 115 - Νόμος 4072/2012 - Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Άρθρο 116 - Νόμος 4072/2012 - Προσαρμογή στις γενικές διατάξεις

Άρθρο 117 - Νόμος 4072/2012 - Προσαρμογή στο ν. 3853/2010

Άρθρο 118 - Νόμος 4072/2012 - Προσαρμογή στο Γ.Ε.ΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 119 - Νόμος 4072/2012 - Ποινικές διατάξεις

Άρθρο 120 - Νόμος 4072/2012 - Διευκόλυνση μετατροπής υφιστάμενων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία - Έναρξη σύστασης Ι.Κ.Ε.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΣΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας

Άρθρο 121 - Νόμος 4072/2012 - Σημεία από τα οποία είναι δυνατόν να συνίσταται ένα σήμα

Άρθρο 122 - Νόμος 4072/2012 - Κτήση δικαιώματος

Άρθρο 123 - Νόμος 4072/2012 - Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

Άρθρο 124 - Νόμος 4072/2012 - Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Περιεχόμενο δικαιώματος - Έκταση προστασίας

Άρθρο 125 - Νόμος 4072/2012 - Περιεχόμενο του δικαιώματος

Άρθρο 126 - Νόμος 4072/2012 - Περιορισμός προστασίας

Άρθρο 127 - Νόμος 4072/2012 - Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής

Άρθρο 128 - Νόμος 4072/2012 - Ανάλωση του δικαιώματος

Άρθρο 129 - Νόμος 4072/2012 - Δήλωση μη διεκδίκησης και δήλωση περιορισμού

Άρθρο 130 - Νόμος 4072/2012 - Διαίρεση της δήλωσης κατάθεσης ή της καταχώρισης σήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό

Άρθρο 131 - Νόμος 4072/2012 - Μεταβίβαση

Άρθρο 132 - Νόμος 4072/2012 - Άδεια χρήσης

Άρθρο 133 - Νόμος 4072/2012 - Εμπράγματα δικαιώματα - Αναγκαστική εκτέλεση - Πτωχευτική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Διαδικασία καταχώρισης

Άρθρο 134 - Νόμος 4072/2012 - Δήλωση κατάθεσης σήματος

Άρθρο 135 - Νόμος 4072/2012 - Προϋποθέσεις για χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης

Άρθρο 136 - Νόμος 4072/2012 - Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης

Άρθρο 137 - Νόμος 4072/2012 - Εξέταση της δήλωσης

Άρθρο 138 - Νόμος 4072/2012 - Εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων

Άρθρο 139 - Νόμος 4072/2012 - Εξέταση των λόγων απαραδέκτου

Άρθρο 140 - Νόμος 4072/2012 - Ανακοπή

Άρθρο 141 - Νόμος 4072/2012 - Στοιχεία της ανακοπής

Άρθρο 142 - Νόμος 4072/2012 - Εξέταση της ανακοπής

Άρθρο 143 - Νόμος 4072/2012 - Απόδειξη χρήσης

Άρθρο 144 - Νόμος 4072/2012 - Προσφυγή ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων

Άρθρο 145 - Νόμος 4072/2012 - Διοικητική Επιτροπή Σημάτων

Άρθρο 146 - Νόμος 4072/2012 - Προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

Άρθρο 147 - Νόμος 4072/2012 - Καταχώριση - Μητρώο Σημάτων

Άρθρο 148 - Νόμος 4072/2012 - Διάρκεια της προστασίας - Ανανέωση

Άρθρο 149 - Νόμος 4072/2012 - Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Προσβολή σήματος

Άρθρο 150 - Νόμος 4072/2012 - Αξιώσεις επί προσβολής

Άρθρο 151 - Νόμος 4072/2012 - Απόδειξη

Άρθρο 152 - Νόμος 4072/2012 - Δικαστικά έξοδα

Άρθρο 153 - Νόμος 4072/2012 - Ασφαλιστικά μέτρα

Άρθρο 154 - Νόμος 4072/2012 - Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων

Άρθρο 155 - Νόμος 4072/2012 - Αναλογικότητα

Άρθρο 156 - Νόμος 4072/2012 - Ποινικές διατάξεις

Άρθρο 157 - Νόμος 4072/2012 - Δημοσίευση αποφάσεων

Άρθρο 158 - Νόμος 4072/2012 - Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα

Άρθρο 159 - Νόμος 4072/2012 - Παραίτηση από το δικαίωμα

Άρθρο 160 - Νόμος 4072/2012 - Έκπτωση από το δικαίωμα

Άρθρο 161 - Νόμος 4072/2012 - Ακυρότητα σήματος

Άρθρο 162 - Νόμος 4072/2012 - Διαδικασία διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' Συλλογικά σήματα

Άρθρο 163 - Νόμος 4072/2012 - Προϋποθέσεις προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Διεθνή σήματα

Άρθρο 164 - Νόμος 4072/2012 - Κύρωση Πρωτοκόλλου Μαδρίτης

Άρθρο 165 - Νόμος 4072/2012 - Ορισμοί

Άρθρο 166 - Νόμος 4072/2012 - Κατάθεση αίτησης

Άρθρο 167 - Νόμος 4072/2012 - Έγγραφα της αίτησης

Άρθρο 168 - Νόμος 4072/2012 - Εξέταση τυπικών προϋποθέσεων -Διαβίβαση της αίτησης

Άρθρο 169 - Νόμος 4072/2012 - Ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης

Άρθρο 170 - Νόμος 4072/2012 - Πληρωμή τελών

Άρθρο 171 - Νόμος 4072/2012 - Διαδικασία προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια

Άρθρο 172 - Νόμος 4072/2012 - Ένδικα βοηθήματα

Άρθρο 173 - Νόμος 4072/2012 - Διαδικασία μετατροπής διεθνούς σήματος σε εθνικό

Άρθρο 174 - Νόμος 4072/2012 - Διαδικασία διαγραφής διεθνούς σήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' Κοινοτικό σήμα

Άρθρο 175 - Νόμος 4072/2012 - Προστασία

Άρθρο 176 - Νόμος 4072/2012 - Μετατροπή κοινοτικού σήματος σε εθνικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' Σήματα αλλοδαπών καταθετών

Άρθρο 177 - Νόμος 4072/2012 - Προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 178 - Νόμος 4072/2012 - Δημοσιεύσεις

Άρθρο 179 - Νόμος 4072/2012 - Τέλη

Άρθρο 180 - Νόμος 4072/2012 - Ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών

Άρθρο 181 - Νόμος 4072/2012 - Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 182 - Νόμος 4072/2012 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 183 - Νόμος 4072/2012 - Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

Άρθρο 184 - Νόμος 4072/2012 - Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

Άρθρο 185 - Νόμος 4072/2012 - Επιτροπή Ελληνικού Σήματος Συγκρότηση - Σύνθεση - Λειτουργία

Άρθρο 186 - Νόμος 4072/2012 - Αρμοδιότητες της ΕΕΣ

Άρθρο 187 - Νόμος 4072/2012 - Κανονισμοί απονομής Ελληνικού Σήματος

Άρθρο 188 - Νόμος 4072/2012 - Κριτήρια απονομής του Σήματος

Άρθρο 189 - Νόμος 4072/2012 - Υποχρεώσεις του Φορέα Απονομής Σήματος

Άρθρο 190 - Νόμος 4072/2012 - Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων -Υπηρεσιών

Άρθρο 191 - Νόμος 4072/2012 - Απονομή του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος

Άρθρο 192 - Νόμος 4072/2012 - Διαδικασία απονομής Ελληνικού Σήματος

Άρθρο 193 - Νόμος 4072/2012 - Διαγραφή δικαιούχου από το Ηλεκτρονικό Μητρώο

Άρθρο 194 - Νόμος 4072/2012 - Κυρώσεις - Ανάκληση του δικαιώματος χρήσης Ελληνικού Σήματος

Άρθρο 195 - Νόμος 4072/2012 - Ενστάσεις

Άρθρο 196 - Νόμος 4072/2012 - Δημοσίευση αποφάσεων

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 197 - Νόμος 4072/2012 - Έννοια όρων

Άρθρο 198 - Νόμος 4072/2012 - Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος

Άρθρο 199 - Νόμος 4072/2012 - Μητρώο Δόκιμων Μεσιτών Ακινήτων

Άρθρο 200 - Νόμος 4072/2012 - Σύμβαση μεσιτείας

Άρθρο 201 - Νόμος 4072/2012 - Υποχρεώσεις των μεσιτών ακινήτων

Άρθρο 202 - Νόμος 4072/2012 - Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 203 - Νόμος 4072/2012 - Πειθαρχικό Συμβούλιο - Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 204 - Νόμος 4072/2012 - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Άρθρο 205 - Νόμος 4072/2012 - Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων

Άρθρο 206 - Νόμος 4072/2012 - Σύσταση Υπηρεσιών Ελέγχου

Άρθρο 207 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση διατάξεων για την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ν. 2932/2001)

Άρθρο 208 - Νόμος 4072/2012 - Συμπλήρωση διατάξεων για έργα Ο.Λ.Π.

Άρθρο 209 - Νόμος 4072/2012 - Συμπλήρωση διατάξεων για έργα Ο.Λ.Θ.

Άρθρο 210 - Νόμος 4072/2012 - Συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα (ν. 2971/2001)

Άρθρο 211 - Νόμος 4072/2012 - Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων

Άρθρο 212 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του β.δ. 14/1939

Άρθρο 213 - Νόμος 4072/2012 - Θέματα Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

Άρθρο 214 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση διατάξεων περί ναυτικών προνομίων

Άρθρο 215 - Νόμος 4072/2012 - Απαλλαγή Ανέργων Γ.Ε.Ν.Ε. από υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς

Άρθρο 216 - Νόμος 4072/2012 - Στέγαση Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 217 - Νόμος 4072/2012 - Έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής προσωπικού Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Άρθρο 218 - Νόμος 4072/2012 - Κατάργηση της Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»

Άρθρο 219 - Νόμος 4072/2012 - Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας

Άρθρο 220 - Νόμος 4072/2012 - Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας

Άρθρο 221 - Νόμος 4072/2012 - Παράταση χρόνου εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης

Άρθρο 222 - Νόμος 4072/2012 - Πλήρης απελευθέρωση περιηγητικών πλόων

Άρθρο 223 - Νόμος 4072/2012 - Προμήθειες πετρελαιοειδών της Πλοηγικής Υπηρεσίας

Άρθρο 224 - Νόμος 4072/2012 - Ωράριο λειτουργίας Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων

Άρθρο 225 - Νόμος 4072/2012 - Εκπαίδευση σπουδαστών των Α.Ε.Ν. και σε μη ελληνικά πλοία

Άρθρο 226 - Νόμος 4072/2012 - Παράταση προθεσμίας

Άρθρο 227 - Νόμος 4072/2012 - Αντικατάσταση της παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 228 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση διατάξεων για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις μεταποιητικές δραστηριότητες

Άρθρο 229 - Νόμος 4072/2012 - Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών εργαστηρίων -εργασίες ζυθοποιείων

Άρθρο 230 - Νόμος 4072/2012 - Θέματα της «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Α.Ε.» και των υπό εκκαθάριση θυγατρικών εταιρειών της «Εθνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) Α.Ε.»

Άρθρο 231 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση διατάξεων για την εγκατάσταση περάτωσης έψησης (ν. 3526/2007)

Άρθρο 232 - Νόμος 4072/2012 - Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων

Άρθρο 233 - Νόμος 4072/2012 - Ρύθμιση θεμάτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ν. 3959/2011) και του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (ν. 3912/2011)

Άρθρο 234 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποιήσεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα

Άρθρο 235 - Νόμος 4072/2012 - Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Άρθρο 236 - Νόμος 4072/2012 - Διοικητικές κυρώσεις για αγορανομικές παραβάσεις

Άρθρο 237 - Νόμος 4072/2012 - Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. με ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε.

Άρθρο 238 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 4013/2011)

Άρθρο 239 - Νόμος 4072/2012 - Κεντρική σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων υπηρεσιών από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Άρθρο 240 - Νόμος 4072/2012 - Ρυθμίσεις για την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Άρθρο 241 - Νόμος 4072/2012 - Ρύθμιση θεμάτων για τις ιδιωτικές επενδύσεις (ν. 3299/2004)

Άρθρο 242 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση διατάξεων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α. - ν. 3614/2007)

Άρθρο 243 - Νόμος 4072/2012 - Ρυθμίσεις θεμάτων Ψηφιακής Σύγκλισης

Άρθρο 244 - Νόμος 4072/2012 - Απασχόληση ταμιών

Άρθρο 245 - Νόμος 4072/2012 - Θέματα προσωπικού της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ

Άρθρο 246 - Νόμος 4072/2012 - Θέματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

Άρθρο 247 - Νόμος 4072/2012 - Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 248 - Νόμος 4072/2012 - Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 249 - Νόμος 4072/2012 - Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις

Άρθρο 250 - Νόμος 4072/2012 - Εταιρική επωνυμία

Άρθρο 251 - Νόμος 4072/2012 - Δημοσιότητα

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΩ

Άρθρο 252 - Νόμος 4072/2012 - Η εταιρική σύμβαση

Άρθρο 253 - Νόμος 4072/2012 - Λήψη αποφάσεων

Άρθρο 254 - Νόμος 4072/2012 - Διαχείριση

Άρθρο 255 - Νόμος 4072/2012 - Κέρδη και ζημίες

Άρθρο 256 - Νόμος 4072/2012 - Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

Άρθρο 257 - Νόμος 4072/2012 - Εξουσία εκπροσώπησης

Άρθρο 258 - Νόμος 4072/2012 - Ευθύνη εταίρων

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 259 - Νόμος 4072/2012 - Λύση της εταιρείας

Άρθρο 260 - Νόμος 4072/2012 - Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο του εταίρου

Άρθρο 261 - Νόμος 4072/2012 - Εκούσια έξοδος εταίρου

Άρθρο 262 - Νόμος 4072/2012 - Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό του δανειστή

Άρθρο 263 - Νόμος 4072/2012 - Αποκλεισμός εταίρου

Άρθρο 264 - Νόμος 4072/2012 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου

Άρθρο 265 - Νόμος 4072/2012 - Κληρονόμοι θανόντος εταίρου

Άρθρο 266 - Νόμος 4072/2012 - Συνέχιση της εταιρείας

Άρθρο 267 - Νόμος 4072/2012 - Μονοπρόσωπη εταιρεία

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Άρθρο 268 - Νόμος 4072/2012 - Στάδιο εκκαθάρισης

Άρθρο 269 - Νόμος 4072/2012 - Παραγραφή

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

Άρθρο 270 - Νόμος 4072/2012 - Αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 271 - Νόμος 4072/2012 - Έννοια. Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Άρθρο 272 - Νόμος 4072/2012 - Εταιρική επωνυμία

Άρθρο 273 - Νόμος 4072/2012 - Δημοσιότητα

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 274 - Νόμος 4072/2012 - Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων

Άρθρο 275 - Νόμος 4072/2012 - Δικαίωμα ελέγχου

Άρθρο 276 - Νόμος 4072/2012 - Πράξεις ανταγωνισμού

Άρθρο 277 - Νόμος 4072/2012 - Κέρδη και ζημίες

Άρθρο 278 - Νόμος 4072/2012 - Εξουσία εκπροσώπησης

Άρθρο 279 - Νόμος 4072/2012 - Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου

Άρθρο 280 - Νόμος 4072/2012 - Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου πριν την καταχώριση της εταιρείας

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

Άρθρο 281 - Νόμος 4072/2012 - Λύση της εταιρείας

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Άρθρο 282 - Νόμος 4072/2012 - Μετατροπή ετερόρρυθμης σε ομόρρυθμη εταιρεία

Άρθρο 282Α - Νόμος 4072/2012 - Μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη

Άρθρο 283 - Νόμος 4072/2012 - Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

Άρθρο 284 - Νόμος 4072/2012 - Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άρθρο 285 - Νόμος 4072/2012 - Έννοια αφανούς εταιρείας

Άρθρο 286 - Νόμος 4072/2012 - Εισφορά αφανούς εταίρου

Άρθρο 287 - Νόμος 4072/2012 - Σχέσεις με τρίτους

Άρθρο 288 - Νόμος 4072/2012 - Διαχείριση της αφανούς εταιρείας

Άρθρο 289 - Νόμος 4072/2012 - Κέρδη και ζημίες

Άρθρο 290- Νόμος 4072/2012 - Δικαιώματα του αφανούς εταίρου για έλεγχο

Άρθρο 291- Νόμος 4072/2012 - Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας

Άρθρο 292- Νόμος 4072/2012 - Πτώχευση του εμφανούς εταίρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Άρθρο 293- Νόμος 4072/2012 - Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Άρθρο 294- Νόμος 4072/2012 - Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 295 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 1 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 296 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 297 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 298 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 299 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 300 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 7 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 301 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 8 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 302 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 303 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 10 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 304 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 11 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 305 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 12 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 306 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 13 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 307 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 14 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 308 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 15 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 309 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 16 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 310 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 17 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 311 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 18 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 312 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 19 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 313 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 20 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 314 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 21 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 315 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 22 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 316 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 23 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 317 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 24 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 318 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 27 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 319 - Νόμος 4072/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 320 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποιήσεις των νόμων 3054/2002, 3784/2009, 2960/2001 και του άρθρου 187 Π.Κ.

Άρθρο 321 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποιήσεις των νόμων 1078/1980, 1882/1990, 3842/2010, 2238/1994, 3427/2005, 4002/2011, 4014/2011, 4015/2011 και 4038/2011

Άρθρο 322 - Νόμος 4072/2012 - Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Φορολογία μετοχών

Άρθρο 323 - Νόμος 4072/2012 - Ρυθμίσεις θεμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Άρθρο 324 - Νόμος 4072/2012 - Έγκριση του Σχεδίου Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG και Siemens A.E.

Άρθρο 325 - Νόμος 4072/2012 - Ρυθμίσεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Άρθρο 326 - Νόμος 4072/2012 - Ρύθμιση θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις

Άρθρο 327 - Νόμος 4072/2012 - Κύρωση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Άρθρο 328 - Νόμος 4072/2012

Άρθρο 329 - Νόμος 4072/2012 - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Άρθρο 330 - Νόμος 4072/2012 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2η έκδ., 2024
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ