logo-print

Νόμος 4072/2012

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

11/04/2012

Κωδικοποιημένο
Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A1

Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4072/2012 - Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 2 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3894/2010 (Α' 204)

Άρθρο 3 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.»

Άρθρο 4 - Νόμος 4072/2012 - Διαδικασία αδειοδοτικής προώθησης ιδιωτικών επενδύσεων και Μητρώο Χειριστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 5 - Νόμος 4072/2012 - Πεδίο εφαρμογής - Αρμοδιότητες του «Γραφείου Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Έργων»

Άρθρο 6 - Νόμος 4072/2012 - Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας

Άρθρο 7 - Νόμος 4072/2012 - Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης

Άρθρο 8 - Νόμος 4072/2012 - Επιστημονικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό

Άρθρο 9 - Νόμος 4072/2012 - Έκθεση αποτελεσμάτων αρχαιολογικής έρευνας

Άρθρο 10 - Νόμος 4072/2012 - Κυρώσεις

Άρθρο 11 - Νόμος 4072/2012 - Εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άρθρο 12 - Νόμος 4072/2012 - Οριοθέτηση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

Άρθρο 13 - Νόμος 4072/2012 - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης

Άρθρο 14 - Νόμος 4072/2012 - Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 3489/2006

Άρθρο 15 - Νόμος 4072/2012 - Μετοχικό Κεφάλαιο

Άρθρο 16 - Νόμος 4072/2012 - Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 3489/2006

Άρθρο 17 - Νόμος 4072/2012 - Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 3489/2006

Άρθρο 18 - Νόμος 4072/2012 - Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3489/2006

Άρθρο 19 - Νόμος 4072/2012 - Εποπτεία και υποχρεώσεις της εταιρείας

Άρθρο 20 - Νόμος 4072/2012 - Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 3489/2006

Άρθρο 21 - Νόμος 4072/2012 - Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 3489/2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 22 - Νόμος 4072/2012 - Ορισμοί

Άρθρο 23 - Νόμος 4072/2012 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 24 - Νόμος 4072/2012 - Εθνική αρχή για την εποπτεία της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας

Άρθρο 25 - Νόμος 4072/2012 - Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 26 - Νόμος 4072/2012 - Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Εποπτείας Αγοράς

Άρθρο 27 - Νόμος 4072/2012 - Τήρηση Μητρώου Ελεγκτών

Άρθρο 28 - Νόμος 4072/2012 - Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων και εργαστηριακοί έλεγχοι

Άρθρο 29 - Νόμος 4072/2012 - Βιομηχανικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες

Άρθρο 30 - Νόμος 4072/2012 - Συνεργασία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες

Άρθρο 31 - Νόμος 4072/2012 - Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων

Άρθρο 32 - Νόμος 4072/2012 - Επιβολή κυρώσεων

Άρθρο 33 - Νόμος 4072/2012 - Εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης και Εθνικό Σημείο Επαφής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 34 - Νόμος 4072/2012 - Έννοια όρων

Άρθρο 35 - Νόμος 4072/2012 - Άσκηση εισαγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας

Άρθρο 36 - Νόμος 4072/2012 - Ρυθμίσεις στην άσκηση εξωτερικού εμπορίου

Άρθρο 37 - Νόμος 4072/2012 - Γενικό Μητρώο Εξαγωγών

Άρθρο 38 - Νόμος 4072/2012 - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τη διευκόλυνση των Εξαγωγών και Εισαγωγών (Single Window)

Άρθρο 39 - Νόμος 4072/2012 - Βραβείο άσκησης εξαγωγικής δραστηριότητας

Άρθρο 40 - Νόμος 4072/2012 - Έλεγχος εξαγόμενων

Άρθρο 41 - Νόμος 4072/2012 - Ελεύθερες ζώνες και αποθήκες

Άρθρο 42 - Νόμος 4072/2012 - Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43 - Νόμος 4072/2012 - Βασικά χαρακτηριστικά

Άρθρο 44 - Νόμος 4072/2012 - Επωνυμία

Άρθρο 45 - Νόμος 4072/2012 - Έδρα

Άρθρο 46 - Νόμος 4072/2012 - Διάρκεια

Άρθρο 47 - Νόμος 4072/2012 - Εταιρική διαφάνεια

Άρθρο 48 - Νόμος 4072/2012 - Επίλυση διαφορών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 49 - Νόμος 4072/2012 - Η ιδρυτική πράξη

Άρθρο 50 - Νόμος 4072/2012 - Περιεχόμενο του καταστατικού

Άρθρο 51 - Νόμος 4072/2012 - Διαδικασία σύστασης

Άρθρο 52 - Νόμος 4072/2012 - Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 53 - Νόμος 4072/2012 - Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας

Άρθρο 54 - Νόμος 4072/2012 - Ευθύνη ιδρυτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 55 - Νόμος 4072/2012 - Ένας ή περισσότεροι διαχειριστές

Άρθρο 56 - Νόμος 4072/2012 - Διαχείριση εκ του νόμου

Άρθρο 57 - Νόμος 4072/2012 - Καταστατική διαχείριση

Άρθρο 58 - Νόμος 4072/2012 - Ποιος διορίζεται διαχειριστής

Άρθρο 59 - Νόμος 4072/2012 - Ανάκληση διαχειριστή με απόφαση των εταίρων

Άρθρο 60 - Νόμος 4072/2012 - Διορισμός και ανάκληση διαχειριστή από εταίρο

Άρθρο 61 - Νόμος 4072/2012 - Ανάκληση διαχειριστή από το δικαστήριο

Άρθρο 62 - Νόμος 4072/2012 - Έλλειψη διαχειριστή

Άρθρο 63 - Νόμος 4072/2012 - Δημοσιότητα

Άρθρο 64 - Νόμος 4072/2012 - Εξουσίες διαχειριστή - αμοιβή διαχειριστή

Άρθρο 65 - Νόμος 4072/2012 - Υποχρέωση πίστεως

Άρθρο 66 - Νόμος 4072/2012 - Τήρηση βιβλίων

Άρθρο 67 - Νόμος 4072/2012 - Ευθύνη διαχειριστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 68 - Νόμος 4072/2012 - Αρμοδιότητα εταίρων

Άρθρο 69 - Νόμος 4072/2012 - Συνέλευση των εταίρων

Άρθρο 70 - Νόμος 4072/2012 - Σύγκληση

Άρθρο 71 - Νόμος 4072/2012 - Τόπος συνέλευσης

Άρθρο 72 - Νόμος 4072/2012 - Συμμετοχή στη συνέλευση - Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

Άρθρο 73 - Νόμος 4072/2012 - Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση

Άρθρο 74 - Νόμος 4072/2012 - Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 75 - Νόμος 4072/2012 - Εταιρικά μερίδια

Άρθρο 76 - Νόμος 4072/2012 - Είδη εισφορών

Άρθρο 77 - Νόμος 4072/2012 - Κεφαλαιακές εισφορές

Άρθρο 78 - Νόμος 4072/2012 - Εξωκεφαλαιακές εισφορές

Άρθρο 79 - Νόμος 4072/2012 - Εγγυητικές εισφορές

Άρθρο 80 - Νόμος 4072/2012 - Λογιστική παρακολούθηση των εισφορών

Άρθρο 81 - Νόμος 4072/2012 - Επιστροφή εισφορών

Άρθρο 82 - Νόμος 4072/2012 - Εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 83 - Νόμος 4072/2012 - Ελευθερία μεταβίβασης

Άρθρο 84 - Νόμος 4072/2012 - Μεταβίβαση εν ζωή

Άρθρο 85 - Νόμος 4072/2012 - Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Άρθρο 86 - Νόμος 4072/2012 - Δικαίωμα προαίρεσης

Άρθρο 87 - Νόμος 4072/2012 - Ίδια μερίδια

Άρθρο 88 - Νόμος 4072/2012 - Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Άρθρο 89 - Νόμος 4072/2012 - Είσοδος νέου εταίρου - νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Άρθρο 90 - Νόμος 4072/2012 - Αύξηση κεφαλαίου

Άρθρο 91 - Νόμος 4072/2012 - Μείωση κεφαλαίου

Άρθρο 92 - Νόμος 4072/2012 - Έξοδος εταίρου

Άρθρο 93 - Νόμος 4072/2012 - Αποκλεισμός εταίρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 94 - Νόμος 4072/2012 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Άρθρο 95 - Νόμος 4072/2012 - Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 96 - Νόμος 4072/2012 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 97 - Νόμος 4072/2012 - Απογραφή

Άρθρο 98 - Νόμος 4072/2012 - Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης καταστάσεων

Άρθρο 99 - Νόμος 4072/2012 - Έλεγχος

Άρθρο 100 - Νόμος 4072/2012 - Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους και διανομή κερδών

Άρθρο 101 - Νόμος 4072/2012 - Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 102 - Νόμος 4072/2012 - Εταιρεία σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης

Άρθρο 103 - Νόμος 4072/2012 - Λόγοι λύσης

Άρθρο 104 - Νόμος 4072/2012 - Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

Άρθρο 105 - Νόμος 4072/2012 - Εργασίες εκκαθάρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Άρθρο 106 - Νόμος 4072/2012 - Μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή

Άρθρο 107 - Νόμος 4072/2012 - Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία

Άρθρο 108 - Νόμος 4072/2012 - Συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών

Άρθρο 109 - Νόμος 4072/2012 - Σχέδιο συγχώνευσης

Άρθρο 110 - Νόμος 4072/2012 - Προστασία των δανειστών

Άρθρο 111 - Νόμος 4072/2012 - Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών

Άρθρο 112 - Νόμος 4072/2012 - Έγκριση της συγχώνευσης από τους εταίρους - Καταχώριση της απόφασης συγχώνευσης

Άρθρο 113 - Νόμος 4072/2012 - Αποτελέσματα της συγχώνευσης

Άρθρο 114 - Νόμος 4072/2012 - Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης

Άρθρο 115 - Νόμος 4072/2012 - Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Άρθρο 116 - Νόμος 4072/2012 - Προσαρμογή στις γενικές διατάξεις

Άρθρο 117 - Νόμος 4072/2012 - Προσαρμογή στο ν. 3853/2010

Άρθρο 118 - Νόμος 4072/2012 - Προσαρμογή στο Γ.Ε.ΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 119 - Νόμος 4072/2012 - Ποινικές διατάξεις

Άρθρο 120 - Νόμος 4072/2012 - Διευκόλυνση μετατροπής υφιστάμενων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία - Έναρξη σύστασης Ι.Κ.Ε.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΣΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας

Άρθρο 121 - Νόμος 4072/2012 - Σημεία από τα οποία είναι δυνατόν να συνίσταται ένα σήμα

Άρθρο 122 - Νόμος 4072/2012 - Κτήση δικαιώματος

Άρθρο 123 - Νόμος 4072/2012 - Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

Άρθρο 124 - Νόμος 4072/2012 - Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Περιεχόμενο δικαιώματος - Έκταση προστασίας

Άρθρο 125 - Νόμος 4072/2012 - Περιεχόμενο του δικαιώματος

Άρθρο 126 - Νόμος 4072/2012 - Περιορισμός προστασίας

Άρθρο 127 - Νόμος 4072/2012 - Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής

Άρθρο 128 - Νόμος 4072/2012 - Ανάλωση του δικαιώματος

Άρθρο 129 - Νόμος 4072/2012 - Δήλωση μη διεκδίκησης και δήλωση περιορισμού

Άρθρο 130 - Νόμος 4072/2012 - Διαίρεση της δήλωσης κατάθεσης ή της καταχώρισης σήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό

Άρθρο 131 - Νόμος 4072/2012 - Μεταβίβαση

Άρθρο 132 - Νόμος 4072/2012 - Άδεια χρήσης

Άρθρο 133 - Νόμος 4072/2012 - Εμπράγματα δικαιώματα - Αναγκαστική εκτέλεση - Πτωχευτική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Διαδικασία καταχώρισης

Άρθρο 134 - Νόμος 4072/2012 - Δήλωση κατάθεσης σήματος

Άρθρο 135 - Νόμος 4072/2012 - Προϋποθέσεις για χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης

Άρθρο 136 - Νόμος 4072/2012 - Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης

Άρθρο 137 - Νόμος 4072/2012 - Εξέταση της δήλωσης

Άρθρο 138 - Νόμος 4072/2012 - Εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων

Άρθρο 139 - Νόμος 4072/2012 - Εξέταση των λόγων απαραδέκτου

Άρθρο 140 - Νόμος 4072/2012 - Ανακοπή

Άρθρο 141 - Νόμος 4072/2012 - Στοιχεία της ανακοπής

Άρθρο 142 - Νόμος 4072/2012 - Εξέταση της ανακοπής

Άρθρο 143 - Νόμος 4072/2012 - Απόδειξη χρήσης

Άρθρο 144 - Νόμος 4072/2012 - Προσφυγή ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων

Άρθρο 145 - Νόμος 4072/2012 - Διοικητική Επιτροπή Σημάτων

Άρθρο 146 - Νόμος 4072/2012 - Προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

Άρθρο 147 - Νόμος 4072/2012 - Καταχώριση - Μητρώο Σημάτων

Άρθρο 148 - Νόμος 4072/2012 - Διάρκεια της προστασίας - Ανανέωση

Άρθρο 149 - Νόμος 4072/2012 - Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Προσβολή σήματος

Άρθρο 150 - Νόμος 4072/2012 - Αξιώσεις επί προσβολής

Άρθρο 151 - Νόμος 4072/2012 - Απόδειξη

Άρθρο 152 - Νόμος 4072/2012 - Δικαστικά έξοδα

Άρθρο 153 - Νόμος 4072/2012 - Ασφαλιστικά μέτρα

Άρθρο 154 - Νόμος 4072/2012 - Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων

Άρθρο 155 - Νόμος 4072/2012 - Αναλογικότητα

Άρθρο 156 - Νόμος 4072/2012 - Ποινικές διατάξεις

Άρθρο 157 - Νόμος 4072/2012 - Δημοσίευση αποφάσεων

Άρθρο 158 - Νόμος 4072/2012 - Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα

Άρθρο 159 - Νόμος 4072/2012 - Παραίτηση από το δικαίωμα

Άρθρο 160 - Νόμος 4072/2012 - Έκπτωση από το δικαίωμα

Άρθρο 161 - Νόμος 4072/2012 - Ακυρότητα σήματος

Άρθρο 162 - Νόμος 4072/2012 - Διαδικασία διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' Συλλογικά σήματα

Άρθρο 163 - Νόμος 4072/2012 - Προϋποθέσεις προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Διεθνή σήματα

Άρθρο 164 - Νόμος 4072/2012 - Κύρωση Πρωτοκόλλου Μαδρίτης

Άρθρο 165 - Νόμος 4072/2012 - Ορισμοί

Άρθρο 166 - Νόμος 4072/2012 - Κατάθεση αίτησης

Άρθρο 167 - Νόμος 4072/2012 - Έγγραφα της αίτησης

Άρθρο 168 - Νόμος 4072/2012 - Εξέταση τυπικών προϋποθέσεων -Διαβίβαση της αίτησης

Άρθρο 169 - Νόμος 4072/2012 - Ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης

Άρθρο 170 - Νόμος 4072/2012 - Πληρωμή τελών

Άρθρο 171 - Νόμος 4072/2012 - Διαδικασία προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια

Άρθρο 172 - Νόμος 4072/2012 - Ένδικα βοηθήματα

Άρθρο 173 - Νόμος 4072/2012 - Διαδικασία μετατροπής διεθνούς σήματος σε εθνικό

Άρθρο 174 - Νόμος 4072/2012 - Διαδικασία διαγραφής διεθνούς σήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' Κοινοτικό σήμα

Άρθρο 175 - Νόμος 4072/2012 - Προστασία

Άρθρο 176 - Νόμος 4072/2012 - Μετατροπή κοινοτικού σήματος σε εθνικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' Σήματα αλλοδαπών καταθετών

Άρθρο 177 - Νόμος 4072/2012 - Προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 178 - Νόμος 4072/2012 - Δημοσιεύσεις

Άρθρο 179 - Νόμος 4072/2012 - Τέλη

Άρθρο 180 - Νόμος 4072/2012 - Ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών

Άρθρο 181 - Νόμος 4072/2012 - Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 182 - Νόμος 4072/2012 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 183 - Νόμος 4072/2012 - Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

Άρθρο 184 - Νόμος 4072/2012 - Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

Άρθρο 185 - Νόμος 4072/2012 - Επιτροπή Ελληνικού Σήματος Συγκρότηση - Σύνθεση - Λειτουργία

Άρθρο 186 - Νόμος 4072/2012 - Αρμοδιότητες της ΕΕΣ

Άρθρο 187 - Νόμος 4072/2012 - Κανονισμοί απονομής Ελληνικού Σήματος

Άρθρο 188 - Νόμος 4072/2012 - Κριτήρια απονομής του Σήματος

Άρθρο 189 - Νόμος 4072/2012 - Υποχρεώσεις του Φορέα Απονομής Σήματος

Άρθρο 190 - Νόμος 4072/2012 - Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων -Υπηρεσιών

Άρθρο 191 - Νόμος 4072/2012 - Απονομή του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος

Άρθρο 192 - Νόμος 4072/2012 - Διαδικασία απονομής Ελληνικού Σήματος

Άρθρο 193 - Νόμος 4072/2012 - Διαγραφή δικαιούχου από το Ηλεκτρονικό Μητρώο

Άρθρο 194 - Νόμος 4072/2012 - Κυρώσεις - Ανάκληση του δικαιώματος χρήσης Ελληνικού Σήματος

Άρθρο 195 - Νόμος 4072/2012 - Ενστάσεις

Άρθρο 196 - Νόμος 4072/2012 - Δημοσίευση αποφάσεων

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 197 - Νόμος 4072/2012 - Έννοια όρων

Άρθρο 198 - Νόμος 4072/2012 - Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος

Άρθρο 199 - Νόμος 4072/2012 - Μητρώο Δόκιμων Μεσιτών Ακινήτων

Άρθρο 200 - Νόμος 4072/2012 - Σύμβαση μεσιτείας

Άρθρο 201 - Νόμος 4072/2012 - Υποχρεώσεις των μεσιτών ακινήτων

Άρθρο 202 - Νόμος 4072/2012 - Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 203 - Νόμος 4072/2012 - Πειθαρχικό Συμβούλιο - Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 204 - Νόμος 4072/2012 - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Άρθρο 205 - Νόμος 4072/2012 - Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων

Άρθρο 206 - Νόμος 4072/2012 - Σύσταση Υπηρεσιών Ελέγχου

Άρθρο 207 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση διατάξεων για την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ν. 2932/2001)

Άρθρο 208 - Νόμος 4072/2012 - Συμπλήρωση διατάξεων για έργα Ο.Λ.Π.

Άρθρο 209 - Νόμος 4072/2012 - Συμπλήρωση διατάξεων για έργα Ο.Λ.Θ.

Άρθρο 210 - Νόμος 4072/2012 - Συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα (ν. 2971/2001)

Άρθρο 211 - Νόμος 4072/2012 - Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων

Άρθρο 212 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του β.δ. 14/1939

Άρθρο 213 - Νόμος 4072/2012 - Θέματα Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

Άρθρο 214 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση διατάξεων περί ναυτικών προνομίων

Άρθρο 215 - Νόμος 4072/2012 - Απαλλαγή Ανέργων Γ.Ε.Ν.Ε. από υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς

Άρθρο 216 - Νόμος 4072/2012 - Στέγαση Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 217 - Νόμος 4072/2012 - Έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής προσωπικού Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Άρθρο 218 - Νόμος 4072/2012 - Κατάργηση της Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»

Άρθρο 219 - Νόμος 4072/2012 - Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας

Άρθρο 220 - Νόμος 4072/2012 - Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας

Άρθρο 221 - Νόμος 4072/2012 - Παράταση χρόνου εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης

Άρθρο 222 - Νόμος 4072/2012 - Πλήρης απελευθέρωση περιηγητικών πλόων

Άρθρο 223 - Νόμος 4072/2012 - Προμήθειες πετρελαιοειδών της Πλοηγικής Υπηρεσίας

Άρθρο 224 - Νόμος 4072/2012 - Ωράριο λειτουργίας Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων

Άρθρο 225 - Νόμος 4072/2012 - Εκπαίδευση σπουδαστών των Α.Ε.Ν. και σε μη ελληνικά πλοία

Άρθρο 226 - Νόμος 4072/2012 - Παράταση προθεσμίας

Άρθρο 227 - Νόμος 4072/2012 - Αντικατάσταση της παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 228 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση διατάξεων για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις μεταποιητικές δραστηριότητες

Άρθρο 229 - Νόμος 4072/2012 - Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών εργαστηρίων -εργασίες ζυθοποιείων

Άρθρο 230 - Νόμος 4072/2012 - Θέματα της «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Α.Ε.» και των υπό εκκαθάριση θυγατρικών εταιρειών της «Εθνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) Α.Ε.»

Άρθρο 231 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση διατάξεων για την εγκατάσταση περάτωσης έψησης (ν. 3526/2007)

Άρθρο 232 - Νόμος 4072/2012 - Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων

Άρθρο 233 - Νόμος 4072/2012 - Ρύθμιση θεμάτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ν. 3959/2011) και του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (ν. 3912/2011)

Άρθρο 234 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποιήσεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα

Άρθρο 235 - Νόμος 4072/2012 - Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Άρθρο 236 - Νόμος 4072/2012 - Διοικητικές κυρώσεις για αγορανομικές παραβάσεις

Άρθρο 237 - Νόμος 4072/2012 - Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. με ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε.

Άρθρο 238 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 4013/2011)

Άρθρο 239 - Νόμος 4072/2012 - Κεντρική σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων υπηρεσιών από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Άρθρο 240 - Νόμος 4072/2012 - Ρυθμίσεις για την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Άρθρο 241 - Νόμος 4072/2012 - Ρύθμιση θεμάτων για τις ιδιωτικές επενδύσεις (ν. 3299/2004)

Άρθρο 242 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποίηση διατάξεων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α. - ν. 3614/2007)

Άρθρο 243 - Νόμος 4072/2012 - Ρυθμίσεις θεμάτων Ψηφιακής Σύγκλισης

Άρθρο 244 - Νόμος 4072/2012 - Απασχόληση ταμιών

Άρθρο 245 - Νόμος 4072/2012 - Θέματα προσωπικού της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ

Άρθρο 246 - Νόμος 4072/2012 - Θέματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

Άρθρο 247 - Νόμος 4072/2012 - Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 248 - Νόμος 4072/2012 - Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 249 - Νόμος 4072/2012 - Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις

Άρθρο 250 - Νόμος 4072/2012 - Εταιρική επωνυμία

Άρθρο 251 - Νόμος 4072/2012 - Δημοσιότητα

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΩ

Άρθρο 252 - Νόμος 4072/2012 - Η εταιρική σύμβαση

Άρθρο 253 - Νόμος 4072/2012 - Λήψη αποφάσεων

Άρθρο 254 - Νόμος 4072/2012 - Διαχείριση

Άρθρο 255 - Νόμος 4072/2012 - Κέρδη και ζημίες

Άρθρο 256 - Νόμος 4072/2012 - Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

Άρθρο 257 - Νόμος 4072/2012 - Εξουσία εκπροσώπησης

Άρθρο 258 - Νόμος 4072/2012 - Ευθύνη εταίρων

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 259 - Νόμος 4072/2012 - Λύση της εταιρείας

Άρθρο 260 - Νόμος 4072/2012 - Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο του εταίρου

Άρθρο 261 - Νόμος 4072/2012 - Εκούσια έξοδος εταίρου

Άρθρο 262 - Νόμος 4072/2012 - Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό του δανειστή

Άρθρο 263 - Νόμος 4072/2012 - Αποκλεισμός εταίρου

Άρθρο 264 - Νόμος 4072/2012 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου

Άρθρο 265 - Νόμος 4072/2012 - Κληρονόμοι θανόντος εταίρου

Άρθρο 266 - Νόμος 4072/2012 - Συνέχιση της εταιρείας

Άρθρο 267 - Νόμος 4072/2012 - Μονοπρόσωπη εταιρεία

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Άρθρο 268 - Νόμος 4072/2012 - Στάδιο εκκαθάρισης

Άρθρο 269 - Νόμος 4072/2012 - Παραγραφή

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

Άρθρο 270 - Νόμος 4072/2012 - Αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 271 - Νόμος 4072/2012 - Έννοια. Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Άρθρο 272 - Νόμος 4072/2012 - Εταιρική επωνυμία

Άρθρο 273 - Νόμος 4072/2012 - Δημοσιότητα

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 274 - Νόμος 4072/2012 - Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων

Άρθρο 275 - Νόμος 4072/2012 - Δικαίωμα ελέγχου

Άρθρο 276 - Νόμος 4072/2012 - Πράξεις ανταγωνισμού

Άρθρο 277 - Νόμος 4072/2012 - Κέρδη και ζημίες

Άρθρο 278 - Νόμος 4072/2012 - Εξουσία εκπροσώπησης

Άρθρο 279 - Νόμος 4072/2012 - Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου

Άρθρο 280 - Νόμος 4072/2012 - Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου πριν την καταχώριση της εταιρείας

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

Άρθρο 281 - Νόμος 4072/2012 - Λύση της εταιρείας

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Άρθρο 282 - Νόμος 4072/2012 - Μετατροπή ετερόρρυθμης σε ομόρρυθμη εταιρεία

Άρθρο 282Α - Νόμος 4072/2012 - Μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη

Άρθρο 283 - Νόμος 4072/2012 - Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

Άρθρο 284 - Νόμος 4072/2012 - Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άρθρο 285 - Νόμος 4072/2012 - Έννοια αφανούς εταιρείας

Άρθρο 286 - Νόμος 4072/2012 - Εισφορά αφανούς εταίρου

Άρθρο 287 - Νόμος 4072/2012 - Σχέσεις με τρίτους

Άρθρο 288 - Νόμος 4072/2012 - Διαχείριση της αφανούς εταιρείας

Άρθρο 289 - Νόμος 4072/2012 - Κέρδη και ζημίες

Άρθρο 290- Νόμος 4072/2012 - Δικαιώματα του αφανούς εταίρου για έλεγχο

Άρθρο 291- Νόμος 4072/2012 - Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας

Άρθρο 292- Νόμος 4072/2012 - Πτώχευση του εμφανούς εταίρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Άρθρο 293- Νόμος 4072/2012 - Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Άρθρο 294- Νόμος 4072/2012 - Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 295 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 1 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 296 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 297 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 298 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 299 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 300 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 7 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 301 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 8 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 302 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 303 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 10 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 304 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 11 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 305 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 12 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 306 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 13 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 307 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 14 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 308 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 15 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 309 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 16 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 310 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 17 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 311 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 18 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 312 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 19 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 313 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 20 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 314 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 21 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 315 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 22 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 316 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 23 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 317 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 24 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 318 - Νόμος 4072/2012 - (άρθρο 27 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

Άρθρο 319 - Νόμος 4072/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 320 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποιήσεις των νόμων 3054/2002, 3784/2009, 2960/2001 και του άρθρου 187 Π.Κ.

Άρθρο 321 - Νόμος 4072/2012 - Τροποποιήσεις των νόμων 1078/1980, 1882/1990, 3842/2010, 2238/1994, 3427/2005, 4002/2011, 4014/2011, 4015/2011 και 4038/2011

Άρθρο 322 - Νόμος 4072/2012 - Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Φορολογία μετοχών

Άρθρο 323 - Νόμος 4072/2012 - Ρυθμίσεις θεμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Άρθρο 324 - Νόμος 4072/2012 - Έγκριση του Σχεδίου Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG και Siemens A.E.

Άρθρο 325 - Νόμος 4072/2012 - Ρυθμίσεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Άρθρο 326 - Νόμος 4072/2012 - Ρύθμιση θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις

Άρθρο 327 - Νόμος 4072/2012 - Κύρωση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Άρθρο 328 - Νόμος 4072/2012

Άρθρο 329 - Νόμος 4072/2012 - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Άρθρο 330 - Νόμος 4072/2012 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚπολΔ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

send