Νόμος 4315/2014

Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

24/12/2014

Μη κωδικοποιημένο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1 - Νόμος 4315/2014 - Ιδιοκτησία κατά την πράξη εφαρμογής – υπολογισμός εισφοράς σε γη

Άρθρο 2 - Νόμος 4315/2014 - Υπολογισμός και καταβολή εισφορών σε χρήμα

Άρθρο 3 - Νόμος 4315/2014 - Διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης

Άρθρο 4 - Νόμος 4315/2014 - Υποχρεώσεις δήμων – Ψηφιακή καταγραφή

Άρθρο 5 - Νόμος 4315/2014 - Εκπόνηση μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 6 - Νόμος 4315/2014 - Καταργούμενες − Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 7 - Νόμος 4315/2014 - Τροποποίηση του ν. 4067/2012

Άρθρο 8 - Νόμος 4315/2014 - Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς του κέντρου της Αθήνας

Άρθρο 9 - Νόμος 4315/2014 - Διατήρηση νομίμων χρήσεων στις περιοχές Πλάκας και Εξαρχείων σχεδίου Αθηνών

Άρθρο 10 - Νόμος 4315/2014 - Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα

Άρθρο 11 - Νόμος 4315/2014 - Τροποποιήσεις διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4280/2014

Άρθρο 12 - Νόμος 4315/2014 - Τροποποίηση του ν.δ. 86/1969, του ν. 998/1979, του ν. 4280/2014 και του ν. 3889/2010

Άρθρο 13 - Νόμος 4315/2014 - Παραβίαση κανόνων οικοδομικής

Άρθρο 14 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 15 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 16 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 17 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 18 - Νόμος 4315/2014 - Κύρωση του ιδιωτικού συμφωνητικού δεύτερης τροποποίησης της από 25.11.2008 Σύμβασης Παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών II και III του σταθμού

Άρθρο 19 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 20 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 21 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 22 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 23 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 24 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 25 - Νόμος 4315/2014 - Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 26 - Νόμος 4315/2014 - Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς

Άρθρο 27 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 28 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 29 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 30 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 31 - Νόμος 4315/2014 - Παραχώρηση χρήσης έκτασης στο Δήμο Γλυφάδας για ίδρυση κοιμητηρίου

Άρθρο 32 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 33 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 34 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 35 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 36 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 37 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 38 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 39 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 40 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 41 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 42 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 43 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 44 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 45 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 46 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 47 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 48 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 49 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 50 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 51 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 52 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 53 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 54 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 55 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 56 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 57 - Νόμος 4315/2014

Άρθρο 58 - Νόμος 4315/2014 - Τροποποίηση της περίπτωσης 3 υποπαραγράφου Ι.Γ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου 1 του ν. 4254/2014

Άρθρο 59 - Νόμος 4315/2014 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1650/1986 (Α΄ 160)

Άρθρο 60 - Νόμος 4315/2014

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

p>Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014

 

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.