logo-print

Νόμος 4419/2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Oδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

20/09/2016

Υπό κωδικοποίηση
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο - 5η έκδοση
Σεμινάριο: Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός στον παράκτιο και δασικό χώρο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4419/2016 - Σκοπός

Άρθρο 2 - Νόμος 4419/2016 - Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/40)

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Άρθρο 3 - Νόμος 4419/2016 - Μέγιστα επίπεδα εκπομπών για πίσσα, νικοτίνη, μονοξείδιο του άνθρακα και άλλες ουσίες (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/40)

Άρθρο 4 - Νόμος 4419/2016 - Μέθοδοι μέτρησης (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/40)

Άρθρο 5 - Νόμος 4419/2016 - Κοινοποίηση των συστατικών και των εκπομπών (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/40)

Άρθρο 6 - Νόμος 4419/2016 - Κατάλογος ιεράρχησης προσθέτων και ενισχυμένες υποχρεώσεις υποβολής κοινοποιήσεων (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/40

Άρθρο 7 - Νόμος 4419/2016 - Ρύθμιση των συστατικών (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/40)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Άρθρο 8 - Νόμος 4419/2016 - Γενικές διατάξεις (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/40)

Άρθρο 9 - Νόμος 4419/2016 - Γενικές προειδοποιήσεις και ενημερωτικά μηνύματα για τα προϊόντα καπνού για κάπνισμα (Άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/40)

Άρθρο 10 - Νόμος 4419/2016 - Συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία για προϊόντα καπνού για κάπνισμα (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

Άρθρο 11 - Νόμος 4419/2016 - Επισήμανση προϊόντων καπνού για κάπνισμα πλην των τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα και του καπνού για ναργιλέ (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

Άρθρο 12 - Νόμος 4419/2016 - Επισήμανση των μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

Άρθρο 13 - Νόμος 4419/2016 - Παρουσίαση του προϊόντος (Άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

Άρθρο 14 - Νόμος 4419/2016 - Εμφάνιση και περιεχόμενο των μονάδων συσκευασίας (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΚΑΠΝΟΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 15 - Νόμος 4419/2016 - Καπνός που λαμβάνεται από το στόμα (Άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

Άρθρο 16 - Νόμος 4419/2016 - Διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης (Άρθρα 18 και 20 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

Άρθρο 17 - Νόμος 4419/2016 - Κοινοποίηση – αδειοδότηση νέων προϊόντων καπνού (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Άρθρο 18 - Νόμος 4419/2016 - Ηλεκτρονικά τσιγάρα (Άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

Άρθρο 19 - Νόμος 4419/2016 - Φυτικά προϊόντα για κάπνισμα (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

Άρθρο 20 - Νόμος 4419/2016 - Κοινοποίηση των συστατικών φυτικών προϊόντων για κάπνισμα (Άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

Άρθρο 21 - Νόμος 4419/2016 - Συνεργασία και συμμόρφωση (Άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

Άρθρο 22 - Νόμος 4419/2016 - Ελεύθερη κυκλοφορία (Άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

Άρθρο 23 - Νόμος 4419/2016 - Αρμόδιες αρχές (Άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

Άρθρο 24 - Νόμος 4419/2016 - Κυρώσεις (Άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

Άρθρο 25 - Νόμος 4419/2016 - Παράβολα - Αναλογικά Τέλη (Άρθρα 5, 6, 7, 19, 20 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

Άρθρο 26 - Νόμος 4419/2016 - Μεταβατική Διάταξη (Άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

Άρθρο 27 - Νόμος 4419/2016 - Κατάργηση (Άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ)

Άρθρο 28 - Νόμος 4419/2016 - Παραρτήματα

Άρθρο 29 - Νόμος 4419/2016

Άρθρο 30 - Νόμος 4419/2016

Άρθρο 31 - Νόμος 4419/2016 - Έναρξη ισχύος – Εφαρμογή

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30
Οικογενειακό Δίκαιο Τόμος Ι

ΈΦΗ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send