logo-print

Νόμος 4478/2017

I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

23/06/2017

Υπό κωδικοποίηση
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ι. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΤΗΣ 16ης ΜΑΪΟΥ 2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΤΗΣ 16ης ΜΑΪΟΥ 2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4478/2017 - Κύρωση της Σύμβασης

Άρθρο 2 - Νόμος 4478/2017 - Αιτήματα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 3 - Νόμος 4478/2017 - Αιτήματα δήμευσης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 4 - Νόμος 4478/2017 - Κεντρική Αρχή

Άρθρο 5 - Νόμος 4478/2017 - Διαχείριση δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/42/EE)

Άρθρο 6 - Νόμος 4478/2017 - Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 4 και 6 της Οδηγίας 2014/42/EE)

Άρθρο 7 - Νόμος 4478/2017 - Τροποποιήσεις του ν. 3691/2008 (άρθρα 5, 6, 7 παρ. 2, 8 παράγραφοι 4 και 9 της Οδηγίας 2014/42/EE)

Άρθρο 8 - Νόμος 4478/2017 - Τροποποιήσεις του ν. 2655/1998 (Α΄ 264)

Άρθρο 9 - Νόμος 4478/2017 - Επιφυλάξεις και Δηλώσεις σχετικά με τη Σύμβαση

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ Ή ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10 - Νόμος 4478/2017 - Αντικείμενο – Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/42/EE)

Άρθρο 11 - Νόμος 4478/2017 - Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Άρθρο 12 - Νόμος 4478/2017 - Αρμοδιότητα

Άρθρο 13 - Νόμος 4478/2017 - Διαδικασία διαβίβασης

Άρθρο 14 - Νόμος 4478/2017 - Διατυπώσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης

Άρθρο 15 - Νόμος 4478/2017 - Λόγοι μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης

Άρθρο 16 - Νόμος 4478/2017 - Λόγοι αναβολής της εκτέλεσης

Άρθρο 17 - Νόμος 4478/2017 - Διάρκεια της δέσμευσης και μεταγενέστερη μεταχείριση των δεσμευμένων στοιχείων

Άρθρο 18 - Νόμος 4478/2017 - Ένδικα μέσα

Άρθρο 19 - Νόμος 4478/2017 - Επιστροφή καταβληθέντων ποσών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΕΥΣΗΣ

Άρθρο 20 - Νόμος 4478/2017 - Αρμοδιότητα

Άρθρο 21 - Νόμος 4478/2017 - Διαδικασία διαβίβασης απόφασης δήμευσης

Άρθρο 22 - Νόμος 4478/2017 - Διατυπώσεις της αναγνώρισης και εκτέλεσης απόφασης δήμευσης

Άρθρο 23 - Νόμος 4478/2017 - Λόγοι μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης

Άρθρο 24 - Νόμος 4478/2017 - Λόγοι αναβολής της εκτέλεσης

Άρθρο 25 - Νόμος 4478/2017 - Ένδικα μέσα - εγγυήσεις

Άρθρο 26 - Νόμος 4478/2017 - Πολλαπλές αποφάσεις δήμευσης

Άρθρο 27 - Νόμος 4478/2017 - Διάθεση δημευμένων περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 28 - Νόμος 4478/2017 - Αποζημίωση

Άρθρο 29 - Νόμος 4478/2017 - Έξοδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30 - Νόμος 4478/2017 - Σχέση με άλλες συμφωνίες

Άρθρο 31 - Νόμος 4478/2017 - Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 32 - Νόμος 4478/2017 - Συλλογή και τήρηση στατιστικών δεδομένων (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/42/EE)

ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑ Ή ΑΝΑΔΟΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 56 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 33 - Νόμος 4478/2017 - Κεντρική Αρχή

Άρθρο 34 - Νόμος 4478/2017 - Απαραίτητα δικαιολογητικά

Άρθρο 35 - Νόμος 4478/2017 - Δομές παιδικής προστασίας

Άρθρο 36 - Νόμος 4478/2017 - Διαδικασία τοποθέτησης ανηλίκων

Άρθρο 37 - Νόμος 4478/2017 - Δικαστική απόφαση

Άρθρο 38 - Νόμος 4478/2017 - Προκαταβολή εξόδων – Διαδικασία ανατροπής

Άρθρο 39 - Νόμος 4478/2017 - Μεταβολή στοιχείων

Άρθρο 40 - Νόμος 4478/2017 - Τοποθέτηση ημεδαπών ανηλίκων στην αλλοδαπή

Άρθρο 41 - Νόμος 4478/2017 - Έγκριση από δημόσια αρχή

Άρθρο 42 - Νόμος 4478/2017 - Απαραίτητα δικαιολογητικά για την τοποθέτηση ημεδαπών ανηλίκων

Άρθρο 43 - Νόμος 4478/2017 - Συζήτηση της υπόθεσης

Άρθρο 44 - Νόμος 4478/2017 - Διαβίβαση απόφασης

Άρθρο 45 - Νόμος 4478/2017 - Ενημέρωση για την κατάσταση του ανηλίκου

Άρθρο 46 - Νόμος 4478/2017

ΙΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/48/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Άρθρο 47 - Νόμος 4478/2017 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ)

Άρθρο 48 - Νόμος 4478/2017 - Το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (άρθρα 3 και 9 της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ)

Άρθρο 49 - Νόμος 4478/2017 - Τροποποίηση άρθρου 100 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 4 της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ)

Άρθρο 50 - Νόμος 4478/2017 - Προσθήκη άρθρου 99Β στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 5, 7, 8 και 13 της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ)

Άρθρο 51 - Νόμος 4478/2017 - Προσθήκη άρθρου 99Γ στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 6, 7 και 8 της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ)

Άρθρο 52 - Νόμος 4478/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 96 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ)

Άρθρο 53 - Νόμος 4478/2017 - Δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, ενημέρωσης τρίτου προσώπου και επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (άρθρο 10 της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ)

IV. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/29/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 2001/220/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54 - Νόμος 4478/2017 - Σκοποί (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Άρθρο 55 - Νόμος 4478/2017 - Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Άρθρο 56 - Νόμος 4478/2017 - Δικαίωμα των θυμάτων να κατανοούν και να γίνονται κατανοητά (άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Άρθρο 57 - Νόμος 4478/2017 - Δικαίωμα λήψης πληροφοριών από την πρώτη επαφή με την αρμόδια αρχή (άρθρο 4 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Άρθρο 58 - Νόμος 4478/2017 - Δικαίωμα των θυμάτων κατά την υποβολή καταγγελίας (άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Άρθρο 59 - Νόμος 4478/2017 - Δικαίωμα των θυμάτων να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή τους (άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Άρθρο 60 - Νόμος 4478/2017 - Δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης (άρθρο 7 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Άρθρο 61 - Νόμος 4478/2017 - Δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων (άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Άρθρο 62 - Νόμος 4478/2017 - Υποστήριξη από τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 63 - Νόμος 4478/2017 - (άρθρο 12 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ) Δικαίωμα διασφαλίσεων στο πλαίσιο υπηρεσιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης

Άρθρο 64 - Νόμος 4478/2017 - Δικαιώματα θυμάτων που κατοικούν σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. (άρθρο 17 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 65 - Νόμος 4478/2017 - Δικαίωμα να αποφεύγεται η επαφή μεταξύ θύματος και δράστη (άρθρο 19 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Άρθρο 66 - Νόμος 4478/2017 - Δικαίωμα προστασίας των θυμάτων κατά την ποινική έρευνα (άρθρο 20 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Άρθρο 67 - Νόμος 4478/2017 - Δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής (άρθρο 21 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Άρθρο 68 - Νόμος 4478/2017 - Ατομική αξιολόγηση των θυμάτων για τον προσδιορισμό ειδικών αναγκών προστασίας (άρθρο 22 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Άρθρο 69 - Νόμος 4478/2017 - Δικαίωμα προστασίας θυμάτων με ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας (άρθρα 23 και 24 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 70 - Νόμος 4478/2017 - Εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου (άρθρο 25 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Άρθρο 71 - Νόμος 4478/2017 - Συνεργασία και συντονισμός των υπηρεσιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Άρθρο 72 - Νόμος 4478/2017

Άρθρο 73 - Νόμος 4478/2017

Άρθρο 74 - Νόμος 4478/2017

Άρθρο 75 - Νόμος 4478/2017

Άρθρο 76 - Νόμος 4478/2017

Άρθρο 77 - Νόμος 4478/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 226Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 78 - Νόμος 4478/2017 - Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 79 - Νόμος 4478/2017 - Απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ως 67 ετών

Άρθρο 80 - Νόμος 4478/2017

Άρθρο 81 - Νόμος 4478/2017 - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998

Άρθρο 82 - Νόμος 4478/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄179)

Άρθρο 83 - Νόμος 4478/2017 - Από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

Άρθρο 84 - Νόμος 4478/2017 - Κύρωση του από 24.3.2017 Συμφωνητικού Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου

Άρθρο 85 - Νόμος 4478/2017 - Κύρωση του από 24.3.2017 Συμφωνητικού Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου

Άρθρο 86 - Νόμος 4478/2017

Άρθρο 87 - Νόμος 4478/2017 - Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Άρθρο 88 - Νόμος 4478/2017

Άρθρο 89 - Νόμος 4478/2017 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ioυνίου 2017

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Διαμεσολάβηση