logo-print

Νόμος 4548/2018

Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

13/06/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

13/06/2018

Υπό κωδικοποίηση
Ανώνυμες Εταιρίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Ο ΝΕΟΣ Ν. 5090/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4548/2018 - Έννοια της ανώνυμης εταιρείας - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου

Άρθρο 2 - Νόμος 4548/2018 - Ορισμοί

Άρθρο 3 - Νόμος 4548/2018 - Επίλυση διαφορών

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

Άρθρο 4 - Νόμος 4548/2018 - Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της

Άρθρο 5 - Νόμος 4548/2018 - Περιεχόμενο του καταστατικού

Άρθρο 6 - Νόμος 4548/2018 - Επωνυμία

Άρθρο 7 - Νόμος 4548/2018 - Έδρα της εταιρείας

Άρθρο 8 - Νόμος 4548/2018 - Διάρκεια της εταιρείας

Άρθρο 9 - Νόμος 4548/2018 - Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές

Άρθρο 10 - Νόμος 4548/2018 - Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Ευθύνη ιδρυτών

Άρθρο 11 - Νόμος 4548/2018 - Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 12 - Νόμος 4548/2018 - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 13 - Νόμος 4548/2018 - Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας

Άρθρο 14 - Νόμος 4548/2018 - Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 15 - Νόμος 4548/2018 - Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας

Άρθρο 16 - Νόμος 4548/2018 - Κάλυψη του κεφαλαίου

Άρθρο 17 - Νόμος 4548/2018 - Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών

Άρθρο 18 - Νόμος 4548/2018 - Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών

Άρθρο 19 - Νόμος 4548/2018 - Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού

Άρθρο 20 - Νόμος 4548/2018 - Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου

Άρθρο 21 - Νόμος 4548/2018 - Μερική καταβολή του κεφαλαίου

Άρθρο 22 - Νόμος 4548/2018 - Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 23 - Νόμος 4548/2018 - Είδη αύξησης

Άρθρο 24 - Νόμος 4548/2018 - Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου

Άρθρο 25 - Νόμος 4548/2018 - Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου

Άρθρο 26 - Νόμος 4548/2018 - Δικαίωμα προτίμησης

Άρθρο 27 - Νόμος 4548/2018 - Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης

Άρθρο 28 - Νόμος 4548/2018 - Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 29 - Νόμος 4548/2018 - Μείωση κεφαλαίου

Άρθρο 30 - Νόμος 4548/2018 - Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου

Άρθρο 31 - Νόμος 4548/2018 - Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου

Άρθρο 32 - Νόμος 4548/2018 - Απόσβεση του κεφαλαίου

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 33 - Νόμος 4548/2018 - Οι εκδιδόμενοι τίτλοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 34 - Νόμος 4548/2018 - Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές

Άρθρο 35 - Νόμος 4548/2018 - Ονομαστική αξία μετοχών

Άρθρο 36 - Νόμος 4548/2018 - Αρχή της ισότητας

Άρθρο 37 - Νόμος 4548/2018 - Κοινές μετοχές

Άρθρο 38 - Νόμος 4548/2018 - Προνομιούχες μετοχές

Άρθρο 39 - Νόμος 4548/2018 - Εξαγοράσιμες μετοχές

Άρθρο 40 - Νόμος 4548/2018 - Ονομαστικές μετοχές - Μετοχικοί τίτλοι

Άρθρο 41 - Νόμος 4548/2018 - Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή

Άρθρο 42 - Νόμος 4548/2018 - Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

Άρθρο 43 - Νόμος 4548/2018 - Δεσμευμένες μετοχές

Άρθρο 44 - Νόμος 4548/2018 - Δικαίωμα προαίρεσης

Άρθρο 45 - Νόμος 4548/2018 - Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία

Άρθρο 46 - Νόμος 4548/2018 - Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των με- τοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

Άρθρο 47 - Νόμος 4548/2018 - Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

Άρθρο 48 - Νόμος 4548/2018 - Ίδιες μετοχές - πρωτότυπη κτήση

Άρθρο 49 - Νόμος 4548/2018 - Ίδιες μετοχές - παράγωγη κτήση

Άρθρο 50 - Νόμος 4548/2018 - Μεταχείριση των ιδίων μετοχών

Άρθρο 51 - Νόμος 4548/2018 - Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών

Άρθρο 52 - Νόμος 4548/2018 - Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων

Άρθρο 53 - Νόμος 4548/2018 - Κοινωνία επί μετοχών

Άρθρο 54 - Νόμος 4548/2018 - Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών

Άρθρο 55 - Νόμος 4548/2018 - Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 56 - Νόμος 4548/2018 - Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών

Άρθρο 57 - Νόμος 4548/2018 - Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών

Άρθρο 58 - Νόμος 4548/2018 - Άσκηση δικαιώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Άρθρο 59 - Νόμος 4548/2018 - Γενικές διατάξεις

Άρθρο 60 - Νόμος 4548/2018 - Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου

Άρθρο 61 - Νόμος 4548/2018 - Μεταβίβαση ομολογιών

Άρθρο 62 - Νόμος 4548/2018 - Απόκτηση ομολογιών από την εκδότρια

Άρθρο 63 - Νόμος 4548/2018 - Συνέλευση των ομολογιούχων

Άρθρο 64 - Νόμος 4548/2018 - Εκπρόσωπος των ομολογιούχων

Άρθρο 65 - Νόμος 4548/2018 - Καθήκοντα εκπροσώπου

Άρθρο 66 - Νόμος 4548/2018 - Ευθύνη και αμοιβή του εκπροσώπου

Άρθρο 67 - Νόμος 4548/2018 - Αντικατάσταση του εκπροσώπου

Άρθρο 68 - Νόμος 4548/2018 - Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα

Άρθρο 69 - Νόμος 4548/2018 - Κοινό ομολογιακό δάνειο

Άρθρο 70 - Νόμος 4548/2018 - Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες

Άρθρο 71 - Νόμος 4548/2018 - Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες

Άρθρο 72 - Νόμος 4548/2018 - Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

Άρθρο 73 - Νόμος 4548/2018 - Aσφάλεια

Άρθρο 74 - Νόμος 4548/2018 - Εφαρμοστέο δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 75 - Νόμος 4548/2018 - Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι

Άρθρο 76 - Νόμος 4548/2018 - Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 77 - Νόμος 4548/2018 - Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 78 - Νόμος 4548/2018 - Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση ή ορισμός στο καταστατικό

Άρθρο 79 - Νόμος 4548/2018 - Απευθείας διορισμός του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο

Άρθρο 80 - Νόμος 4548/2018 - Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων

Άρθρο 81 - Νόμος 4548/2018 - Αναπληρωματικά μέλη

Άρθρο 82 - Νόμος 4548/2018 - Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 83 - Νόμος 4548/2018 - Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 84 - Νόμος 4548/2018 - Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας

Άρθρο 86 - Νόμος 4548/2018 - Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 87 - Νόμος 4548/2018 - Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους

Άρθρο 88 - Νόμος 4548/2018 - Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας

Άρθρο 89 - Νόμος 4548/2018 - Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 90 - Νόμος 4548/2018 - Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 91 - Νόμος 4548/2018 - Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 92 - Νόμος 4548/2018 - Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 93 - Νόμος 4548/2018 - Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 94 - Νόμος 4548/2018 - Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

Άρθρο 95 - Νόμος 4548/2018 - Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 96 - Νόμος 4548/2018 - Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 97 - Νόμος 4548/2018 - Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων

Άρθρο 98 - Νόμος 4548/2018 - Απαγόρευση ανταγωνισμού

Άρθρο 99 - Νόμος 4548/2018 - Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 100 - Νόμος 4548/2018 - Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 101 - Νόμος 4548/2018 - Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 102 - Νόμος 4548/2018 - Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 103 - Νόμος 4548/2018 - Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας

Άρθρο 104 - Νόμος 4548/2018 - Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας

Άρθρο 105 - Νόμος 4548/2018 - Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής

Άρθρο 107 - Νόμος 4548/2018 - Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων

Άρθρο 108 - Νόμος 4548/2018 - Έγκριση συνολικής διαχείρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 109 - Νόμος 4548/2018 - Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών

Άρθρο 110 - Νόμος 4548/2018 - Πολιτική αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 111 - Νόμος 4548/2018 - Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 112 - Νόμος 4548/2018 - Έκθεση αποδοχών (Άρθρο 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 113 - Νόμος 4548/2018 - Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό

Άρθρο 114 - Νόμος 4548/2018 - Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο 115 - Νόμος 4548/2018 - Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής)

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 116 - Νόμος 4548/2018 - H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο

Άρθρο 117 - Νόμος 4548/2018 - Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 118 - Νόμος 4548/2018 - Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 119 - Νόμος 4548/2018 - Είδη γενικών συνελεύσεων - Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)

Άρθρο 120 - Νόμος 4548/2018 - Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

Άρθρο 121 - Νόμος 4548/2018 - Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 122 - Νόμος 4548/2018 - Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 123 - Νόμος 4548/2018 - Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

Άρθρο 124 - Νόμος 4548/2018 - Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση

Άρθρο 125 - Νόμος 4548/2018 - Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

Άρθρο 126 - Νόμος 4548/2018 - Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο

Άρθρο 127 - Νόμος 4548/2018 - Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων

Άρθρο 128 - Νόμος 4548/2018 - Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση

Άρθρο 129 - Νόμος 4548/2018 - Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 130 - Νόμος 4548/2018 - Απαρτία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 131 - Νόμος 4548/2018 - Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση

Άρθρο 132 - Νόμος 4548/2018 - Πλειοψηφία

Άρθρο 133 - Νόμος 4548/2018 - Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας

Άρθρο 134 - Νόμος 4548/2018 - Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Άρθρο 135 - Νόμος 4548/2018 - Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

Άρθρο 136 - Νόμος 4548/2018 - Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 137 - Νόμος 4548/2018 - Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 138 - Νόμος 4548/2018 - Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 139 - Νόμος 4548/2018 - Ανυπόστατες αποφάσεις

Άρθρο 140 - Νόμος 4548/2018 - Ελαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται με άλλο τρόπο

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 141 - Νόμος 4548/2018 - Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 142 - Νόμος 4548/2018 - Αίτηση έκτακτου ελέγχου

Άρθρο 143 - Νόμος 4548/2018 - Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου

Άρθρο 144 - Νόμος 4548/2018 - Ενώσεις μετόχων

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 145 - Νόμος 4548/2018 - Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Άρθρο 146 - Νόμος 4548/2018 - Διενέργεια απογραφής - Γλώσσα βιβλίων - Εταιρική χρήση

Άρθρο 147 - Νόμος 4548/2018 - Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 148 - Νόμος 4548/2018 - Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών κατα- στάσεων

Άρθρο 149 - Νόμος 4548/2018 - Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης

Άρθρο 150 - Νόμος 4548/2018 - Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 151 - Νόμος 4548/2018 - Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 152 - Νόμος 4548/2018 - Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης

Άρθρο 153 - Νόμος 4548/2018 - Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 154 - Νόμος 4548/2018 - Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση

Άρθρο 155 - Νόμος 4548/2018 - Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις

Άρθρο 156 - Νόμος 4548/2018 - Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις

Άρθρο 157 - Νόμος 4548/2018 - Κριτήρια ισοδυναμίας

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 158 - Νόμος 4548/2018 - Κράτηση αποθεματικού

Άρθρο 159 - Νόμος 4548/2018 - Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών

Άρθρο 160 - Νόμος 4548/2018 - Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών

Άρθρο 161 - Νόμος 4548/2018 - Ελάχιστο μέρισμα

Άρθρο 162 - Νόμος 4548/2018 - Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

Άρθρο 163 - Νόμος 4548/2018 - Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 164 - Νόμος 4548/2018 - Λόγοι λύσεως της εταιρείας

Άρθρο 165 - Νόμος 4548/2018 - Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον

Άρθρο 166 - Νόμος 4548/2018 - Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων

Άρθρο 167 - Νόμος 4548/2018 - Εκκαθαριστές

Άρθρο 168 - Νόμος 4548/2018 - Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης

Άρθρο 169 - Νόμος 4548/2018 - Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης

Άρθρο 170 - Νόμος 4548/2018 - Διαγραφή της εταιρείας

Άρθρο 171 - Νόμος 4548/2018 - Αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας

ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 172 - Νόμος 4548/2018 - Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών άλλων κρατών-μελών στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132

Άρθρο 173 - Νόμος 4548/2018 - Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών

Άρθρο 174 - Νόμος 4548/2018 - Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών

Άρθρο 175 - Νόμος 4548/2018 - Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 176 - Νόμος 4548/2018 - Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό

Άρθρο 177 - Νόμος 4548/2018 - Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 178 - Νόμος 4548/2018 - Παραβάσεις ελεγκτών

Άρθρο 179 - Νόμος 4548/2018 - Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας

Άρθρο 180 - Νόμος 4548/2018 - Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων

Άρθρο 181 - Νόμος 4548/2018 - Γενική διάταξη

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 182 - Νόμος 4548/2018 - Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις

Άρθρο 183 - Νόμος 4548/2018 - Προσαρμογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών

Άρθρο 184 - Νόμος 4548/2018 - Κατάργηση ανωνύμων μετοχών

Άρθρο 185 - Νόμος 4548/2018 - Διατάξεις για άλλες εταιρικές μορφές

Άρθρο 186 - Νόμος 4548/2018 - Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 187 - Νόμος 4548/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 188 - Νόμος 4548/2018 - Παραπομπές

Άρθρο 189 - Νόμος 4548/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 85 - Νόμος 4548/2018 - Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 106 - Νόμος 4548/2018 - Λοιπές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 190 - Νόμος 4548/2018 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
send