logo-print

Νόμος 4548/2018

Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

13/06/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

13/06/2018

Υπό κωδικοποίηση
Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4548/2018 - Έννοια της ανώνυμης εταιρείας - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου

Άρθρο 2 - Νόμος 4548/2018 - Ορισμοί

Άρθρο 3 - Νόμος 4548/2018 - Επίλυση διαφορών

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

Άρθρο 4 - Νόμος 4548/2018 - Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της

Άρθρο 5 - Νόμος 4548/2018 - Περιεχόμενο του καταστατικού

Άρθρο 6 - Νόμος 4548/2018 - Επωνυμία

Άρθρο 7 - Νόμος 4548/2018 - Έδρα της εταιρείας

Άρθρο 8 - Νόμος 4548/2018 - Διάρκεια της εταιρείας

Άρθρο 9 - Νόμος 4548/2018 - Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές

Άρθρο 10 - Νόμος 4548/2018 - Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Ευθύνη ιδρυτών

Άρθρο 11 - Νόμος 4548/2018 - Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 12 - Νόμος 4548/2018 - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 13 - Νόμος 4548/2018 - Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας

Άρθρο 14 - Νόμος 4548/2018 - Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 15 - Νόμος 4548/2018 - Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας

Άρθρο 16 - Νόμος 4548/2018 - Κάλυψη του κεφαλαίου

Άρθρο 17 - Νόμος 4548/2018 - Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών

Άρθρο 18 - Νόμος 4548/2018 - Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών

Άρθρο 19 - Νόμος 4548/2018 - Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού

Άρθρο 20 - Νόμος 4548/2018 - Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου

Άρθρο 21 - Νόμος 4548/2018 - Μερική καταβολή του κεφαλαίου

Άρθρο 22 - Νόμος 4548/2018 - Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 23 - Νόμος 4548/2018 - Είδη αύξησης

Άρθρο 24 - Νόμος 4548/2018 - Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου

Άρθρο 25 - Νόμος 4548/2018 - Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου

Άρθρο 26 - Νόμος 4548/2018 - Δικαίωμα προτίμησης

Άρθρο 27 - Νόμος 4548/2018 - Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης

Άρθρο 28 - Νόμος 4548/2018 - Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 29 - Νόμος 4548/2018 - Μείωση κεφαλαίου

Άρθρο 30 - Νόμος 4548/2018 - Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου

Άρθρο 31 - Νόμος 4548/2018 - Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου

Άρθρο 32 - Νόμος 4548/2018 - Απόσβεση του κεφαλαίου

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 33 - Νόμος 4548/2018 - Οι εκδιδόμενοι τίτλοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 34 - Νόμος 4548/2018 - Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές

Άρθρο 35 - Νόμος 4548/2018 - Ονομαστική αξία μετοχών

Άρθρο 36 - Νόμος 4548/2018 - Αρχή της ισότητας

Άρθρο 37 - Νόμος 4548/2018 - Κοινές μετοχές

Άρθρο 38 - Νόμος 4548/2018 - Προνομιούχες μετοχές

Άρθρο 39 - Νόμος 4548/2018 - Εξαγοράσιμες μετοχές

Άρθρο 40 - Νόμος 4548/2018 - Ονομαστικές μετοχές - Μετοχικοί τίτλοι

Άρθρο 41 - Νόμος 4548/2018 - Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή

Άρθρο 42 - Νόμος 4548/2018 - Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

Άρθρο 43 - Νόμος 4548/2018 - Δεσμευμένες μετοχές

Άρθρο 44 - Νόμος 4548/2018 - Δικαίωμα προαίρεσης

Άρθρο 45 - Νόμος 4548/2018 - Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία

Άρθρο 46 - Νόμος 4548/2018 - Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των με- τοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

Άρθρο 47 - Νόμος 4548/2018 - Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

Άρθρο 48 - Νόμος 4548/2018 - Ίδιες μετοχές - πρωτότυπη κτήση

Άρθρο 49 - Νόμος 4548/2018 - Ίδιες μετοχές - παράγωγη κτήση

Άρθρο 50 - Νόμος 4548/2018 - Μεταχείριση των ιδίων μετοχών

Άρθρο 51 - Νόμος 4548/2018 - Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών

Άρθρο 52 - Νόμος 4548/2018 - Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων

Άρθρο 53 - Νόμος 4548/2018 - Κοινωνία επί μετοχών

Άρθρο 54 - Νόμος 4548/2018 - Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών

Άρθρο 55 - Νόμος 4548/2018 - Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 56 - Νόμος 4548/2018 - Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών

Άρθρο 57 - Νόμος 4548/2018 - Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών

Άρθρο 58 - Νόμος 4548/2018 - Άσκηση δικαιώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Άρθρο 59 - Νόμος 4548/2018 - Γενικές διατάξεις

Άρθρο 60 - Νόμος 4548/2018 - Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου

Άρθρο 61 - Νόμος 4548/2018 - Μεταβίβαση ομολογιών

Άρθρο 62 - Νόμος 4548/2018 - Απόκτηση ομολογιών από την εκδότρια

Άρθρο 63 - Νόμος 4548/2018 - Συνέλευση των ομολογιούχων

Άρθρο 64 - Νόμος 4548/2018 - Εκπρόσωπος των ομολογιούχων

Άρθρο 65 - Νόμος 4548/2018 - Καθήκοντα εκπροσώπου

Άρθρο 66 - Νόμος 4548/2018 - Ευθύνη και αμοιβή του εκπροσώπου

Άρθρο 67 - Νόμος 4548/2018 - Αντικατάσταση του εκπροσώπου

Άρθρο 68 - Νόμος 4548/2018 - Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα

Άρθρο 69 - Νόμος 4548/2018 - Κοινό ομολογιακό δάνειο

Άρθρο 70 - Νόμος 4548/2018 - Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες

Άρθρο 71 - Νόμος 4548/2018 - Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες

Άρθρο 72 - Νόμος 4548/2018 - Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

Άρθρο 73 - Νόμος 4548/2018 - Aσφάλεια

Άρθρο 74 - Νόμος 4548/2018 - Εφαρμοστέο δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 75 - Νόμος 4548/2018 - Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι

Άρθρο 76 - Νόμος 4548/2018 - Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 77 - Νόμος 4548/2018 - Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 78 - Νόμος 4548/2018 - Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση ή ορισμός στο καταστατικό

Άρθρο 79 - Νόμος 4548/2018 - Απευθείας διορισμός του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο

Άρθρο 80 - Νόμος 4548/2018 - Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων

Άρθρο 81 - Νόμος 4548/2018 - Αναπληρωματικά μέλη

Άρθρο 82 - Νόμος 4548/2018 - Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 83 - Νόμος 4548/2018 - Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 84 - Νόμος 4548/2018 - Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας

Άρθρο 86 - Νόμος 4548/2018 - Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 87 - Νόμος 4548/2018 - Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους

Άρθρο 88 - Νόμος 4548/2018 - Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας

Άρθρο 89 - Νόμος 4548/2018 - Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 90 - Νόμος 4548/2018 - Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 91 - Νόμος 4548/2018 - Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 92 - Νόμος 4548/2018 - Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 93 - Νόμος 4548/2018 - Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 94 - Νόμος 4548/2018 - Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

Άρθρο 95 - Νόμος 4548/2018 - Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 96 - Νόμος 4548/2018 - Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 97 - Νόμος 4548/2018 - Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων

Άρθρο 98 - Νόμος 4548/2018 - Απαγόρευση ανταγωνισμού

Άρθρο 99 - Νόμος 4548/2018 - Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 100 - Νόμος 4548/2018 - Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 101 - Νόμος 4548/2018 - Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 102 - Νόμος 4548/2018 - Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 103 - Νόμος 4548/2018 - Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας

Άρθρο 104 - Νόμος 4548/2018 - Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας

Άρθρο 105 - Νόμος 4548/2018 - Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής

Άρθρο 107 - Νόμος 4548/2018 - Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων

Άρθρο 108 - Νόμος 4548/2018 - Έγκριση συνολικής διαχείρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 109 - Νόμος 4548/2018 - Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών

Άρθρο 110 - Νόμος 4548/2018 - Πολιτική αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 111 - Νόμος 4548/2018 - Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 112 - Νόμος 4548/2018 - Έκθεση αποδοχών (Άρθρο 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 113 - Νόμος 4548/2018 - Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό

Άρθρο 114 - Νόμος 4548/2018 - Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο 115 - Νόμος 4548/2018 - Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής)

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 116 - Νόμος 4548/2018 - H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο

Άρθρο 117 - Νόμος 4548/2018 - Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 118 - Νόμος 4548/2018 - Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 119 - Νόμος 4548/2018 - Είδη γενικών συνελεύσεων - Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)

Άρθρο 120 - Νόμος 4548/2018 - Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

Άρθρο 121 - Νόμος 4548/2018 - Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 122 - Νόμος 4548/2018 - Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 123 - Νόμος 4548/2018 - Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

Άρθρο 124 - Νόμος 4548/2018 - Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση

Άρθρο 125 - Νόμος 4548/2018 - Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

Άρθρο 126 - Νόμος 4548/2018 - Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο

Άρθρο 127 - Νόμος 4548/2018 - Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων

Άρθρο 128 - Νόμος 4548/2018 - Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση

Άρθρο 129 - Νόμος 4548/2018 - Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 130 - Νόμος 4548/2018 - Απαρτία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 131 - Νόμος 4548/2018 - Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση

Άρθρο 132 - Νόμος 4548/2018 - Πλειοψηφία

Άρθρο 133 - Νόμος 4548/2018 - Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας

Άρθρο 134 - Νόμος 4548/2018 - Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Άρθρο 135 - Νόμος 4548/2018 - Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

Άρθρο 136 - Νόμος 4548/2018 - Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 137 - Νόμος 4548/2018 - Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 138 - Νόμος 4548/2018 - Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 139 - Νόμος 4548/2018 - Ανυπόστατες αποφάσεις

Άρθρο 140 - Νόμος 4548/2018 - Ελαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται με άλλο τρόπο

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 141 - Νόμος 4548/2018 - Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 142 - Νόμος 4548/2018 - Αίτηση έκτακτου ελέγχου

Άρθρο 143 - Νόμος 4548/2018 - Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου

Άρθρο 144 - Νόμος 4548/2018 - Ενώσεις μετόχων

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 145 - Νόμος 4548/2018 - Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Άρθρο 146 - Νόμος 4548/2018 - Διενέργεια απογραφής - Γλώσσα βιβλίων - Εταιρική χρήση

Άρθρο 147 - Νόμος 4548/2018 - Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 148 - Νόμος 4548/2018 - Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών κατα- στάσεων

Άρθρο 149 - Νόμος 4548/2018 - Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης

Άρθρο 150 - Νόμος 4548/2018 - Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 151 - Νόμος 4548/2018 - Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 152 - Νόμος 4548/2018 - Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης

Άρθρο 153 - Νόμος 4548/2018 - Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 154 - Νόμος 4548/2018 - Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση

Άρθρο 155 - Νόμος 4548/2018 - Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις

Άρθρο 156 - Νόμος 4548/2018 - Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις

Άρθρο 157 - Νόμος 4548/2018 - Κριτήρια ισοδυναμίας

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 158 - Νόμος 4548/2018 - Κράτηση αποθεματικού

Άρθρο 159 - Νόμος 4548/2018 - Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών

Άρθρο 160 - Νόμος 4548/2018 - Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών

Άρθρο 161 - Νόμος 4548/2018 - Ελάχιστο μέρισμα

Άρθρο 162 - Νόμος 4548/2018 - Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

Άρθρο 163 - Νόμος 4548/2018 - Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 164 - Νόμος 4548/2018 - Λόγοι λύσεως της εταιρείας

Άρθρο 165 - Νόμος 4548/2018 - Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον

Άρθρο 166 - Νόμος 4548/2018 - Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων

Άρθρο 167 - Νόμος 4548/2018 - Εκκαθαριστές

Άρθρο 168 - Νόμος 4548/2018 - Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης

Άρθρο 169 - Νόμος 4548/2018 - Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης

Άρθρο 170 - Νόμος 4548/2018 - Διαγραφή της εταιρείας

Άρθρο 171 - Νόμος 4548/2018 - Αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας

ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 172 - Νόμος 4548/2018 - Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών άλλων κρατών-μελών στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132

Άρθρο 173 - Νόμος 4548/2018 - Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών

Άρθρο 174 - Νόμος 4548/2018 - Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών

Άρθρο 175 - Νόμος 4548/2018 - Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 176 - Νόμος 4548/2018 - Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό

Άρθρο 177 - Νόμος 4548/2018 - Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 178 - Νόμος 4548/2018 - Παραβάσεις ελεγκτών

Άρθρο 179 - Νόμος 4548/2018 - Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας

Άρθρο 180 - Νόμος 4548/2018 - Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων

Άρθρο 181 - Νόμος 4548/2018 - Γενική διάταξη

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 182 - Νόμος 4548/2018 - Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις

Άρθρο 183 - Νόμος 4548/2018 - Προσαρμογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών

Άρθρο 184 - Νόμος 4548/2018 - Κατάργηση ανωνύμων μετοχών

Άρθρο 185 - Νόμος 4548/2018 - Διατάξεις για άλλες εταιρικές μορφές

Άρθρο 186 - Νόμος 4548/2018 - Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 187 - Νόμος 4548/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 188 - Νόμος 4548/2018 - Παραπομπές

Άρθρο 189 - Νόμος 4548/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 85 - Νόμος 4548/2018 - Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 106 - Νόμος 4548/2018 - Λοιπές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 190 - Νόμος 4548/2018 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση