logo-print

Νόμος 4554/2018

Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

18/07/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

18/07/2018

Υπό κωδικοποίηση
Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4554/2018 - Έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ

Άρθρο 2 - Νόμος 4554/2018 - Έναρξη ασφάλισης στον τέως ΟΓΑ

Άρθρο 3 - Νόμος 4554/2018 - Εύλογη αμφιβολία ως προς την υπαγωγή σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31.12.2016

Άρθρο 4 - Νόμος 4554/2018 - Βεβαιωμένες ή μη οφειλές ΟΤΑ προς ΦΚΑ

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 5 - Νόμος 4554/2018 - Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία

Άρθρο 6 - Νόμος 4554/2018 - Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης

Άρθρο 7 - Νόμος 4554/2018 - Άπαξ καταβολή προστίμου

Άρθρο 8 - Νόμος 4554/2018 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 9 - Νόμος 4554/2018 - Ευθύνη αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων

Άρθρο 10 - Νόμος 4554/2018 - Πρακτική άσκηση και μαθητεία

Άρθρο 11 - Νόμος 4554/2018 - Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της θερμι- κής καταπόνησης των εργαζομένων

Άρθρο 12 - Νόμος 4554/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88)

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 13 - Νόμος 4554/2018 - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

Άρθρο 14 - Νόμος 4554/2018 - Όργανα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων

Άρθρο 15 - Νόμος 4554/2018 - Αρμοδιότητες του Εισαγγελέα

Άρθρο 16 - Νόμος 4554/2018 - Διορισμός επιτρόπου ασυνόδευτων ανηλίκων

Άρθρο 17 - Νόμος 4554/2018 - Διορισμός υπό όρους και αντικατάσταση επαγ- γελματία επιτρόπου

Άρθρο 18 - Νόμος 4554/2018 - Αρμοδιότητες του επαγγελματία επιτρόπου

Άρθρο 19 - Νόμος 4554/2018 - Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Άρθρο 20 - Νόμος 4554/2018 - Διαβίωση του ασυνόδευτου ανηλίκου σε τρίτους

Άρθρο 21 - Νόμος 4554/2018 - Αξιολόγηση και καθορισμός βέλτιστου συμφέ- ροντος ασυνόδευτου ανηλίκου

Άρθρο 22 - Νόμος 4554/2018 - Συμπληρωματική εφαρμογή του Αστικού Κώδικα

Άρθρο 23 - Νόμος 4554/2018 - Ευθύνη επαγγελματία επιτρόπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 24 - Νόμος 4554/2018 - Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Άρθρο 25 - Νόμος 4554/2018 - Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων

Άρθρο 26 - Νόμος 4554/2018 - Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Άρθρο 27 - Νόμος 4554/2018 - Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Άρθρο 28 - Νόμος 4554/2018 - Διαδικασία επιλογής επαγγελματιών επιτρόπων

Άρθρο 29 - Νόμος 4554/2018 - Αναστολή, παύση και λήξη επιτροπείας

Άρθρο 30 - Νόμος 4554/2018 - Διαγραφή από το Μητρώο Επαγγελματιών Επι- τρόπων

Άρθρο 31 - Νόμος 4554/2018 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 32 - Νόμος 4554/2018 - Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33 - Νόμος 4554/2018 - Επίδομα αφερεγγυότητας ΟΑΕΔ

Άρθρο 34 - Νόμος 4554/2018 - Επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

Άρθρο 35 - Νόμος 4554/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 74 του ν. 3746/2009 (Α΄ 27)

Άρθρο 36 - Νόμος 4554/2018 - Παραχώρηση ακινήτων ΟΑΕΔ

Άρθρο 37 - Νόμος 4554/2018 - Παραχώρηση ακινήτων για πολιτιστικές και λοιπές χρήσεις

Άρθρο 38 - Νόμος 4554/2018 - Ελεύθεροι χώροι οικισμών τ. ΟΕΚ

Άρθρο 39 - Νόμος 4554/2018 - Επιχορήγηση κλάδου ανεργίας - στράτευσης ΟΑΕΔ

Άρθρο 40 - Νόμος 4554/2018 - Ηλεκτρονική κοινοποίηση εγγράφων και πρά- ξεων του Σ.ΕΠ.Ε.

Άρθρο 41 - Νόμος 4554/2018 - Αναγνώριση Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου

Άρθρο 42 - Νόμος 4554/2018 - Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας

Άρθρο 43 - Νόμος 4554/2018 - Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

Άρθρο 44 - Νόμος 4554/2018 - Αξιοποίηση ακινήτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για κοινωφελείς και ανθρωπιστικούς σκοπούς

Άρθρο 45 - Νόμος 4554/2018 - Συμβάσεις με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου

Άρθρο 46 - Νόμος 4554/2018 - Κοινωνική προστασία πολιτών τρίτων χωρών

Άρθρο 47 - Νόμος 4554/2018 - Κοινωνικές πολιτικές από τα έσοδα του πρωτοχρονιάτικου λαχείου

Άρθρο 48 - Νόμος 4554/2018 - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 49 - Νόμος 4554/2018 - Εκκαθάριση δαπανών

Άρθρο 50 - Νόμος 4554/2018 - Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 51 - Νόμος 4554/2018

Άρθρο 52 - Νόμος 4554/2018

Άρθρο 53 - Νόμος 4554/2018

Άρθρο 54 - Νόμος 4554/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79)

Άρθρο 55 - Νόμος 4554/2018 - Απασχόληση συνταξιούχων μελών ανεξάρτητων διοικητικών αρχών

Άρθρο 56 - Νόμος 4554/2018 - Επέκταση χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος

Άρθρο 57 - Νόμος 4554/2018

Άρθρο 58 - Νόμος 4554/2018

Άρθρο 59 - Νόμος 4554/2018 - Δυνατότητα ίδρυσης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από Δήμους

Άρθρο 60 - Νόμος 4554/2018 - Δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας και μεταβίβασης ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου

Άρθρο 61 - Νόμος 4554/2018 - Ρυθμίσεις Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

Άρθρο 62 - Νόμος 4554/2018 - Διαδικασία ταυτοποίησης μητέρας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας - Ληξιαρχική εγγραφή τέκνου

Άρθρο 63 - Νόμος 4554/2018

Άρθρο 64 - Νόμος 4554/2018

Άρθρο 65 - Νόμος 4554/2018 - Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4354/2015

Άρθρο 66 - Νόμος 4554/2018 - Προθεσμία έκδοσης συμψηφιστικών ενταλμάτων

Άρθρο 67 - Νόμος 4554/2018 - Προσθήκη άρθρου στο ν. 2971/2001 και δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αποχαρακτηρισθείσας χερσαίας ζώνης Λιμένα Πατρών

Άρθρο 68 - Νόμος 4554/2018

Άρθρο 69 - Νόμος 4554/2018

Άρθρο 70 - Νόμος 4554/2018

Άρθρο 71 - Νόμος 4554/2018

Άρθρο 72 - Νόμος 4554/2018

Άρθρο 73 - Νόμος 4554/2018 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018

Η απόδειξη στην ποινική δίκη

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ
send