logo-print

Νόμος 4557/2018

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

30/07/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

30/07/2018

Υπό κωδικοποίηση
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΒΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 1 - Νόμος 4557/2018 - Σκοπός

Άρθρο 2 - Νόμος 4557/2018 - Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 3 - Νόμος 4557/2018 - Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 4 - Νόμος 4557/2018 - Βασικά αδικήματα (άρθρο 3 στοιχείο 4 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 5 - Νόμος 4557/2018 - Υπόχρεα πρόσωπα (άρθρο 2 παρ. 1, άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο γ΄ της Οδηγίας 2015/849, καθώς και άρθρο 1 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και γ΄ της Οδηγίας 2018/843)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 6 - Νόμος 4557/2018 - Αρμόδιες αρχές (άρθρο 2 παρ. 2, άρθρο 5, άρθρο 46 παρ. 2, άρθρο 47 παρ. 3, άρθρο 48 παράγραφοι 4 έως και 8, άρθρο 50, άρθρο 61 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 62 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 7 - Νόμος 4557/2018 - Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 8 - Νόμος 4557/2018 - Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (άρθρα 7 και 49 της Οδηγία

Άρθρο 9 - Νόμος 4557/2018 - Άλλες δημόσιες αρχές

Άρθρο 10 - Νόμος 4557/2018 - Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Άρθρο 11 - Νόμος 4557/2018 - Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 12 - Νόμος 4557/2018 - Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας (άρθρα 11 και 12 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 13 - Νόμος 4557/2018 - Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας (άρθρο 13 παράγραφοι 1 έως 6, άρθρο 14 παράγραφοι 4 έως 5 και Παράρτημα I της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 14 - Νόμος 4557/2018 - Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας (άρθρο 13 παρ. 5 και άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 3 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 15 - Νόμος 4557/2018 - Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη (άρθρα 15 και 16 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 16 - Νόμος 4557/2018 - Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη (άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 17 - Νόμος 4557/2018 - Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης (άρθρα 19 και 24 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 18 - Νόμος 4557/2018 - Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (άρθρα 20, 21, 22 και 23 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 19 - Νόμος 4557/2018 - Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη (άρθρα 25, 26, 27, 28 και 29 της Οδηγίας 2015/849)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Άρθρο 20 - Νόμος 4557/2018 - Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Άρθρο 21 - Νόμος 4557/2018 - Μητρώο πραγματικών δικαιούχων καταπιστευμάτων (άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/849)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 22 - Νόμος 4557/2018 - Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή (άρθρο 33 και άρθρο 34 παρ. 2 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 23 - Νόμος 4557/2018 - Αποχή από συναλλαγές (άρθρο 35 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 24 - Νόμος 4557/2018 - Υποχρεώσεις αναφοράς των αρμόδιων αρχών, των διαχειριστών αγορών και των γραφείων αντιπροσωπείας (άρθρο 36 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 25 - Νόμος 4557/2018 - Υποβολή αναφορών για αδικήματα ειδικής αρμοδιότητας

Άρθρο 26 - Νόμος 4557/2018 - Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων (άρθρα 37 και 38 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 27 - Νόμος 4557/2018 - Απαγόρευση γνωστοποίησης (άρθρο 39 παράγραφοι 1 και 6 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 28 - Νόμος 4557/2018 - Εξαιρέσεις της απαγόρευσης γνωστοποίησης (άρθρο 39 παράγραφοι 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 29 - Νόμος 4557/2018 - Επιτροπή Δικηγόρων (άρθρο 34 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άρθρο 30 - Νόμος 4557/2018 - Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα (άρθρα 40 και 42 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 31 - Νόμος 4557/2018 - Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (άρθρα 41 και 43 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 32 - Νόμος 4557/2018 - Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές (άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 33 - Νόμος 4557/2018 - Συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 34 - Νόμος 4557/2018 - Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρο 32 παράγραφοι 4, 5, 6 και άρθρα 53, 54, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 34 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/843, 55 και 57 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 35 - Νόμος 4557/2018 - Εσωτερικές διαδικασίες (άρθρο 8 και άρθρο 61 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 36 - Νόμος 4557/2018 - Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου (άρθρο 45 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 37 - Νόμος 4557/2018 - Κατάρτιση και εκπαίδευση (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφια α΄ και β΄ της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 38 - Νόμος 4557/2018 - Αρμόδια στελέχη (άρθρο 46 παρ. 4 της Οδηγίας 2015/849)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 39 - Νόμος 4557/2018 - Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 58 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 40 - Νόμος 4557/2018 - Δήμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 41 - Νόμος 4557/2018 - Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 42 - Νόμος 4557/2018 - Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 43 - Νόμος 4557/2018 - Εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλόμενων από διεθνείς οργανισμούς (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 44 - Νόμος 4557/2018 - Πρόσβαση δικαστικών αρχών σε αρχεία και στοιχεία

Άρθρο 45 - Νόμος 4557/2018 - Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 46 - Νόμος 4557/2018 - Διοικητικές κυρώσεις (άρθρα 58 έως 60 της Οδηγίας 2015/849)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 47 - Νόμος 4557/2018 - Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 3 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 48 - Νόμος 4557/2018 - Μονάδες και αρμοδιότητες της Αρχής (άρθρα 32 παράγραφοι 7 και 8, 46 παρ. 3 και άρθρο 52 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 49 - Νόμος 4557/2018 - Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής (άρθρο 56 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 50 - Νόμος 4557/2018 - Αρμοδιότητες της Αρχής για την επιβολή κυρώσεων κατά υπόπτων τρομοκρατίας

Άρθρο 51 - Νόμος 4557/2018 - Προσωπικό και λειτουργία της Αρχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 52 - Νόμος 4557/2018 - Άσκηση αρμοδιοτήτων από την Α.Α.Δ.Ε. ως αρχή του άρθρου 6

Άρθρο 53 - Νόμος 4557/2018 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 54 - Νόμος 4557/2018 - Τροποποιούμενες - καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/849)

Άρθρο 55 - Νόμος 4557/2018

Άρθρο 56 - Νόμος 4557/2018

Άρθρο 57 - Νόμος 4557/2018 - Υπολογισμός καταβαλλόμενων μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

Άρθρο 58 - Νόμος 4557/2018 - Υπολογισμός καταβαλλόμενων μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Άρθρο 59 - Νόμος 4557/2018 - Χορήγηση προσωρινού μερίσματος - προσωρινής οικονομικής ενίσχυσης

Άρθρο 60 - Νόμος 4557/2018

Άρθρο 61 - Νόμος 4557/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94)

Άρθρο 62 - Νόμος 4557/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4361/2016

Άρθρο 63 - Νόμος 4557/2018 - Τροποποίηση του α.ν. 1920/1939

Άρθρο 64 - Νόμος 4557/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3296/2004

Άρθρο 65 - Νόμος 4557/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

Άρθρο 66 - Νόμος 4557/2018

Άρθρο 67 - Νόμος 4557/2018 - Τροποποίηση του Παραρτήματος Γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016

Άρθρο 68 - Νόμος 4557/2018 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η νέα ποινική δικονομία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΟΥΛΕΝΤΖΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ