logo-print

Νόμος 4578/2018

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

03/12/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

03/12/2018

Κωδικοποιημένο
Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΕIΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Άρθρο 1 - Νόμος 4578/2018 - Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016

Άρθρο 2 - Νόμος 4578/2018 - Προσθήκη άρθρου 39Α στο ν. 4387/2016

Άρθρο 3 - Νόμος 4578/2018 - Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016

Άρθρο 4 - Νόμος 4578/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 97 του ν. 4387/2016

Άρθρο 5 - Νόμος 4578/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016

Άρθρο 6 - Νόμος 4578/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4387/2016

Άρθρο 7 - Νόμος 4578/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4387/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8 - Νόμος 4578/2018 - Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΕΠ

Άρθρο 9 - Νόμος 4578/2018 - Τεχνικό ζήτημα για την απονομή επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών στο ΕΤΕΑΕΠ

Άρθρο 10 - Νόμος 4578/2018 - Αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές από το τ. ΤΑΔΚΥ και το τ. ΤΠΔΚΥ

Άρθρο 11 - Νόμος 4578/2018 - Αναγνώριση πλασματικών χρόνων πριν την 1.1.2017 και αύξηση των συντάξιμων αποδοχών

Άρθρο 12 - Νόμος 4578/2018 - Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 13 - Νόμος 4578/2018 - Νομική παράσταση ΕΦΚΑ υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 14 - Νόμος 4578/2018 - Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ

Άρθρο 15 - Νόμος 4578/2018 - Μηχανογραφικό σύστημα ΕΦΚΑ και ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 16 - Νόμος 4578/2018 - Τρόπος υπολογισμού σύνταξης των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑΥ για αιτήσεις προ του ν. 4387/2016

Άρθρο 17 - Νόμος 4578/2018 - Αντιμετώπιση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

Άρθρο 18 - Νόμος 4578/2018 - Παρακράτηση και συμψηφισμός με οφειλές προς ΦΚΑ που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση

Άρθρο 19 - Νόμος 4578/2018 - Παράταση ισχύος της παρ. 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)

Άρθρο 20 - Νόμος 4578/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (Α΄ 56)

Άρθρο 21 - Νόμος 4578/2018 - Νομοτεχνική βελτίωση για τίτλους κτήσης

Άρθρο 22 - Νόμος 4578/2018 - Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ

Άρθρο 23 - Νόμος 4578/2018 - Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης

Άρθρο 24 - Νόμος 4578/2018 - Αύξηση Τμημάτων Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ

Άρθρο 25 - Νόμος 4578/2018 - Νομική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων

Άρθρο 26 - Νόμος 4578/2018 - Ποινικά αδικήματα σε βάρος του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων

Άρθρο 27 - Νόμος 4578/2018 - Δωρεάν μετακίνηση ανέργων

Άρθρο 28 - Νόμος 4578/2018 - Συμμετοχή Σ.Β.Β.Ε. στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και στην Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ

Άρθρο 29 - Νόμος 4578/2018 - Ειδικά προγράμματα απασχόλησης ανέργων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30 - Νόμος 4578/2018 - Αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων

Άρθρο 31 - Νόμος 4578/2018 - Συντήρηση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

Άρθρο 32 - Νόμος 4578/2018 - Εκκαθάριση δαπανών ΕΦΚΑ

Άρθρο 33 - Νόμος 4578/2018 - Ελεγκτές ΠΕΚΑ

Άρθρο 34 - Νόμος 4578/2018 - Σύσταση οργανικών θέσεων εποπτευόμενων φορέων

Άρθρο 35 - Νόμος 4578/2018 - Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων

Άρθρο 36 - Νόμος 4578/2018 - Διοικητικά Συμβούλια Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Άρθρο 37 - Νόμος 4578/2018 - Προσωπικό περιφερειακών γραφείων ΕΙΕΑΔ

Άρθρο 38 - Νόμος 4578/2018 - Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 39 - Νόμος 4578/2018

Άρθρο 40 - Νόμος 4578/2018 - Ρύθμιση για οφειλέτες ελεύθερους επαγγελματίες ενταγμένους σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ

Άρθρο 41 - Νόμος 4578/2018 - Ρυθμίσεις για την επέκταση του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια

Άρθρο 42 - Νόμος 4578/2018 - Προσθήκη στο άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)

Άρθρο 43 - Νόμος 4578/2018 - Εκκαθάριση της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α΄ 145)

Άρθρο 44 - Νόμος 4578/2018 - Προσθήκη στο άρθρο 8 του ν. 2256/1994 (Α΄ 196)

Άρθρο 45 - Νόμος 4578/2018 - Αληθής έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)

Άρθρο 46 - Νόμος 4578/2018 - Τροποποίηση της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 3850/2010 (Α΄ 84)

Άρθρο 47 - Νόμος 4578/2018 - Τροποποίηση της υποπαραγράφου ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)

Άρθρο 48 - Νόμος 4578/2018 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2018

H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ