logo-print

Νόμος 4700/2020

Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

29/06/2020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

29/06/2020

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4700/2020 - Ενιαίο κείμενο Δικονομίας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Άρθρο 3 - Νόμος 4700/2020 - Αρμοδιότητα δικαστικών σχηματισμών

Άρθρο 4 - Νόμος 4700/2020 - Παρεμπίπτοντα ζητήματα

Άρθρο 5 - Νόμος 4700/2020 - Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων

Άρθρο 6 - Νόμος 4700/2020 - Έλλειψη δικαιοδοσίας

Άρθρο 7 - Νόμος 4700/2020 - Εξέταση δικαιοδοσίας

Άρθρο 8 - Νόμος 4700/2020 - Απόρριψη ένδικου βοηθήματος από άλλα δικαστήρια

Άρθρο 9 - Νόμος 4700/2020 - Ανάθεση διαδικαστικών πράξεων σε άλλες αρχές

Άρθρο 10 - Νόμος 4700/2020 - Διαπίστωση παράνομων ενεργειών διοικητικών οργάνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 11 - Νόμος 4700/2020 - Αρχή της ισότητας των διαδίκων

Άρθρο 12 - Νόμος 4700/2020 - Μέριμνα για την πρόοδο της δίκης

Άρθρο 13 - Νόμος 4700/2020 - Έλεγχος διαδικαστικών προϋποθέσεων

Άρθρο 14 - Νόμος 4700/2020 - Συνέπειες ερημοδικίας

Άρθρο 15 - Νόμος 4700/2020 - Ερμηνεία δικονομικών κανόνων

Άρθρο 16 - Νόμος 4700/2020 - Αρχή της υποχρεωτικής έγγραφης προδικασίας

Άρθρο 17 - Νόμος 4700/2020 - Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για διεξαγωγή δικών

Άρθρο 18 - Νόμος 4700/2020 - Δημοσιότητα

Άρθρο 19 - Νόμος 4700/2020 - Μυστικότητα διασκέψεων και καθήκον εχεμύθειας

Άρθρο 20 - Νόμος 4700/2020 - Καλόπιστη διεξαγωγή δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 21 - Νόμος 4700/2020 - Λόγοι αποκλεισμού και απαλλαγής

Άρθρο 22 - Νόμος 4700/2020 - Διαδικασία αποκλεισμού και απαλλαγής

Άρθρο 23 - Νόμος 4700/2020 - Αίτηση εξαίρεσης

Άρθρο 24 - Νόμος 4700/2020 - Εξέταση αίτησης εξαίρεσης

Άρθρο 25 - Νόμος 4700/2020 - Απόφαση για εξαίρεση

Άρθρο 26 - Νόμος 4700/2020 - Αποκλεισμός δικαστικών υπαλλήλων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

Άρθρο 27 - Νόμος 4700/2020 - Ικανότητα διαδίκου φυσικών και νομικών προσώπων

Άρθρο 28 - Νόμος 4700/2020 - Διάδικοι χωρίς νομική προσωπικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Άρθρο 29 - Νόμος 4700/2020 - Δικανική ικανότητα φυσικών προσώπων

Άρθρο 30 - Νόμος 4700/2020 - Δικανική ικανότητα νομικών προσώπων

Άρθρο 31 - Νόμος 4700/2020 - Εκπροσώπηση διαδίκων χωρίς νομική προσωπικότητα

Άρθρο 32 - Νόμος 4700/2020 - Γενική και ειδική εξουσιοδότηση για διεξαγωγή δίκης

Άρθρο 33 - Νόμος 4700/2020 - Νομιμοποίηση νόμιμων αντιπροσώπων και εκπροσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Άρθρο 34 - Νόμος 4700/2020 - Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων

Άρθρο 35 - Νόμος 4700/2020 - Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Άρθρο 36 - Νόμος 4700/2020 - Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών διαδίκων

Άρθρο 37 - Νόμος 4700/2020 - Έκταση, διάρκεια και λήξη πληρεξουσιότητας

Άρθρο 38 - Νόμος 4700/2020 - Παύση δικαστικής πληρεξουσιότητας

Άρθρο 39 - Νόμος 4700/2020 - Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Άρθρο 40 - Νόμος 4700/2020 - Κύρια παρέμβαση

Άρθρο 41 - Νόμος 4700/2020 - Πρόσθετη παρέμβαση

Άρθρο 42 - Νόμος 4700/2020 - Άσκηση παρέμβασης

Άρθρο 43 - Νόμος 4700/2020 - Παρέμβαση σε δίκη ενώπιον της Ολομέλειας

Άρθρο 44 - Νόμος 4700/2020 - Παρέμβαση σε δίκη επί ανακοπής εκτέλεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΟΜΟΔΙΚΙΑ

Άρθρο 45 - Νόμος 4700/2020 - Αναγκαστική ομοδικία

Άρθρο 46 - Νόμος 4700/2020 - Προσεπίκληση αναγκαστικώς ομοδίκων

Άρθρο 47 - Νόμος 4700/2020 - Συμμετοχή στη δίκη αναγκαστικώς ομοδίκων

Άρθρο 48 - Νόμος 4700/2020 - Συνέπειες μη συμμετοχής στη δίκη αναγκαστικώς ομοδίκων

Άρθρο 49 - Νόμος 4700/2020 - Άσκηση ένδικων μέσων σε περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας

Άρθρο 50 - Νόμος 4700/2020 - Δυνητική ομοδικία

Άρθρο 51 - Νόμος 4700/2020 - Χωρισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

Άρθρο 52 - Νόμος 4700/2020 - Διακοπή δίκης

Άρθρο 53 - Νόμος 4700/2020 - Επέλευση και αποτελέσματα διακοπής δίκης

Άρθρο 54 - Νόμος 4700/2020 - Επανάληψη δίκης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

Άρθρο 55 - Νόμος 4700/2020 - Τρόπος άσκησης

Άρθρο 56 - Νόμος 4700/2020 - Συνάφεια

Άρθρο 57 - Νόμος 4700/2020 - Αντικειμενική σώρευση

Άρθρο 58 - Νόμος 4700/2020 - Αποδεικτικό κοινοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

Άρθρο 59 - Νόμος 4700/2020 - Στοιχεία δικογράφων

Άρθρο 60 - Νόμος 4700/2020 - Μεταβολή διεύθυνσης

Άρθρο 61 - Νόμος 4700/2020 - Ευπρεπής διατύπωση δικογράφων

Άρθρο 62 - Νόμος 4700/2020 - Υπομνήματα

Άρθρο 63 - Νόμος 4700/2020 - Γνωστοποίηση δικογράφων στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 64 - Νόμος 4700/2020 - Σύνταξη εκθέσεων

Άρθρο 65 - Νόμος 4700/2020 - Απαραίτητα στοιχεία των εκθέσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Άρθρο 66 - Νόμος 4700/2020 - Επίδοση στη δηλωθείσα διεύθυνση

Άρθρο 67 - Νόμος 4700/2020 - Όργανα επίδοσης

Άρθρο 68 - Νόμος 4700/2020 - Σε ποιους γίνεται η επίδοση

Άρθρο 69 - Νόμος 4700/2020 - Τόπος επίδοσης

Άρθρο 70 - Νόμος 4700/2020 - Χρόνος επίδοσης

Άρθρο 71 - Νόμος 4700/2020 - Τρόπος επίδοσης

Άρθρο 72 - Νόμος 4700/2020 - Επίδοση στην κατοικία

Άρθρο 73 - Νόμος 4700/2020 - Επίδοση στον χώρο εργασίας

Άρθρο 74 - Νόμος 4700/2020 - Ειδικές περιπτώσεις επίδοσης

Άρθρο 75 - Νόμος 4700/2020 - Υποχρέωση παράδοσης του επιδοτέου εγγράφου

Άρθρο 76 - Νόμος 4700/2020 - Επίδοση σε πρόσωπα γνωστής διεύθυνσης στην αλλοδαπή

Άρθρο 77 - Νόμος 4700/2020 - Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής

Άρθρο 78 - Νόμος 4700/2020 - Άρνηση παραλαβής

Άρθρο 79 - Νόμος 4700/2020 - Έκθεση επίδοσης

Άρθρο 80 - Νόμος 4700/2020 - Αντίκλητος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Άρθρο 81 - Νόμος 4700/2020 - Υποβολή παραίτησης

Άρθρο 82 - Νόμος 4700/2020 - Ισχύς παραίτησης

Άρθρο 83 - Νόμος 4700/2020 - Αποτελέσματα παραίτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Άρθρο 84 - Νόμος 4700/2020 - Εκκίνηση και υπολογισμός προθεσμιών

Άρθρο 85 - Νόμος 4700/2020 - Διακοπή και αναστολή προθεσμιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 86 - Νόμος 4700/2020 - Ορισμός της δικονομικής ακυρότητας και εξουσίες του Δικαστηρίου

Άρθρο 87 - Νόμος 4700/2020 - Πρόταση και συνέπειες δικονομικών ακυροτήτων

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ

Άρθρο 88 - Νόμος 4700/2020 - Παρακολούθηση της ροής των υποθέσεων

Άρθρο 89 - Νόμος 4700/2020 - Ορισμός και καθήκοντα εισηγητή δικαστή

Άρθρο 90 - Νόμος 4700/2020 - Μέτρα για διασφάλιση της εκδίκασης εντός ευλόγου χρόνου

Άρθρο 91 - Νόμος 4700/2020 - Διαδικασία σε συμβούλιο

Άρθρο 92 - Νόμος 4700/2020 - Συνεκδίκαση ή χωρισμός δικογράφων

Άρθρο 93 - Νόμος 4700/2020 - Ειδική εκδίκαση αγωγών σε συμβούλιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 94 - Νόμος 4700/2020 - Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων

Άρθρο 95 - Νόμος 4700/2020 - Αρμοδιότητα

Άρθρο 96 - Νόμος 4700/2020 - Προϋποθέσεις αναστολής

Άρθρο 97 - Νόμος 4700/2020 - Προδικασία της αίτησης αναστολής

Άρθρο 98 - Νόμος 4700/2020 - Κύρια διαδικασία

Άρθρο 99 - Νόμος 4700/2020 - Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης

Άρθρο 100 - Νόμος 4700/2020 - Απόφαση

Άρθρο 101 - Νόμος 4700/2020 - Αναστολή εκτέλεσης στις διαφορές από τη διοικητική εκτέλεση

Άρθρο 102 - Νόμος 4700/2020 - Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων

Άρθρο 103 - Νόμος 4700/2020 - Αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης

Άρθρο 104 - Νόμος 4700/2020 - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

Άρθρο 105 - Νόμος 4700/2020 - Μέτρα διασφάλισης της δημόσιας αξίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ

Άρθρο 106 - Νόμος 4700/2020 - Πρόσβαση στα στοιχεία δικογραφίας

Άρθρο 107 - Νόμος 4700/2020 - Τυπικές ελλείψεις στη δικογραφία

Άρθρο 108 - Νόμος 4700/2020 - Καταχώριση υποθέσεων στο πινάκιο

Άρθρο 109 - Νόμος 4700/2020 - Επίσπευση διαδικασίας

Άρθρο 110 - Νόμος 4700/2020 - Κλητεύσεις διαδίκων

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ

Άρθρο 111 - Νόμος 4700/2020 - Προσβαλλόμενες πράξεις

Άρθρο 112 - Νόμος 4700/2020 - Νομιμοποίηση

Άρθρο 113 - Νόμος 4700/2020 - Προθεσμία

Άρθρο 114 - Νόμος 4700/2020 - Στοιχεία δικογράφου

Άρθρο 115 - Νόμος 4700/2020 - Πρόσθετοι λόγοι

Άρθρο 116 - Νόμος 4700/2020 - Εξουσίες του Δικαστηρίου

Άρθρο 117 - Νόμος 4700/2020 - Απαράδεκτο δεύτερης έφεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 118 - Νόμος 4700/2020 - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

Άρθρο 119 - Νόμος 4700/2020 - Στοιχεία αίτησης καταλογισμού

Άρθρο 120 - Νόμος 4700/2020 - Αίτημα προς τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για άσκηση αίτησης καταλογισμού

Άρθρο 121 - Νόμος 4700/2020 - Ζημιά που αναδεικνύεται στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας

Άρθρο 122 - Νόμος 4700/2020 - Διακοπή παραγραφής

Άρθρο 123 - Νόμος 4700/2020 - Δεύτερη αίτηση καταλογισμού

Άρθρο 124 - Νόμος 4700/2020 - Κατάθεση αίτησης καταλογισμού

Άρθρο 125 - Νόμος 4700/2020 - Διοικητικός φάκελος

Άρθρο 126 - Νόμος 4700/2020 - Επίσπευση εκδίκασης

Άρθρο 127 - Νόμος 4700/2020 - Αντιρρήσεις

Άρθρο 128 - Νόμος 4700/2020 - Συμπλήρωση αποδείξεων

Άρθρο 129 - Νόμος 4700/2020 - Εφαρμογή διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΑΓΩΓΗ

Άρθρο 130 - Νόμος 4700/2020 - Ενεργητική νομιμοποίηση

Άρθρο 131 - Νόμος 4700/2020 - Παθητική νομιμοποίηση

Άρθρο 132 - Νόμος 4700/2020 - Στοιχεία δικογράφου

Άρθρο 133 - Νόμος 4700/2020 - Απαγόρευση αιρέσεων

Άρθρο 134 - Νόμος 4700/2020 - Κύριες και επικουρικές βάσεις

Άρθρο 135 - Νόμος 4700/2020 - Συνέπειες κατάθεσης και επίδοσης

Άρθρο 136 - Νόμος 4700/2020 - Μεταβολή αιτήματος

Άρθρο 137 - Νόμος 4700/2020 - Πρόσθετοι λόγοι

Άρθρο 138 - Νόμος 4700/2020 - Παρεμπίπτουσα αγωγή

Άρθρο 139 - Νόμος 4700/2020 - Αυτοτέλεια αγωγής

Άρθρο 140 - Νόμος 4700/2020 - Εξουσία του Δικαστηρίου

Άρθρο 141 - Νόμος 4700/2020 - Απαγόρευση άσκησης δεύτερης αγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Άρθρο 142 - Νόμος 4700/2020 - Προσβαλλόμενες πράξεις

Άρθρο 143 - Νόμος 4700/2020 - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

Άρθρο 144 - Νόμος 4700/2020 - Προθεσμία

Άρθρο 145 - Νόμος 4700/2020 - Περιεχόμενο

Άρθρο 146 - Νόμος 4700/2020 - Πρόσθετοι λόγοι

Άρθρο 147 - Νόμος 4700/2020 - Ομοδικία, συνάφεια, σώρευση και συνεκδίκαση

Άρθρο 148 - Νόμος 4700/2020 - Συζήτηση

Άρθρο 149 - Νόμος 4700/2020 - Παρέμβαση

Άρθρο 150 - Νόμος 4700/2020 - Εξουσία του Δικαστηρίου

Άρθρο 151 - Νόμος 4700/2020 - Απόφαση

Άρθρο 152 - Νόμος 4700/2020 - Ένδικα μέσα

Άρθρο 153 - Νόμος 4700/2020 - Λήψη μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 154 - Νόμος 4700/2020 - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

Άρθρο 155 - Νόμος 4700/2020 - Προθεσμία

Άρθρο 156 - Νόμος 4700/2020 - Άσκηση

Άρθρο 157 - Νόμος 4700/2020 - Περιεχόμενο

Άρθρο 158 - Νόμος 4700/2020 - Προδικασία

Άρθρο 159 - Νόμος 4700/2020 - Συζήτηση

Άρθρο 160 - Νόμος 4700/2020 - Απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΔΙΚΗ ΕΠΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Άρθρο 161 - Νόμος 4700/2020 - Παραπομπή ζητήματος αντισυνταγματικότητας τυπικού νόμου

Άρθρο 162 - Νόμος 4700/2020 - Προδικαστικό ερώτημα

Άρθρο 163 - Νόμος 4700/2020 - Πρότυπη δίκη

Άρθρο 164 - Νόμος 4700/2020 - Απόφαση Ολομέλειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

Άρθρο 165 - Νόμος 4700/2020 - Προσβαλλόμενες αποφάσεις

Άρθρο 166 - Νόμος 4700/2020 - Ποιοι ασκούν αίτηση αναίρεσης

Άρθρο 167 - Νόμος 4700/2020 - Προθεσμία

Άρθρο 168 - Νόμος 4700/2020 - Δεύτερη αίτηση αναίρεσης

Άρθρο 169 - Νόμος 4700/2020 - Περιεχόμενο δικογράφου

Άρθρο 170 - Νόμος 4700/2020 - Λόγοι αναίρεσης

Άρθρο 171 - Νόμος 4700/2020 - Πρόσθετοι λόγοι

Άρθρο 172 - Νόμος 4700/2020 - Απαράδεκτο λόγων αναίρεσης

Άρθρο 173 - Νόμος 4700/2020 - Λόγοι αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι

Άρθρο 174 - Νόμος 4700/2020 - Όρια αναιρετικού ελέγχου

Άρθρο 175 - Νόμος 4700/2020 - Αντικατάσταση αιτιολογιών

Άρθρο 176 - Νόμος 4700/2020 - Διαδικασία μετά την αναίρεση

Άρθρο 177 - Νόμος 4700/2020 - Αναίρεση υπέρ του νόμου

Άρθρο 178 - Νόμος 4700/2020 - Ειδική παρέμβαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Άρθρο 179 - Νόμος 4700/2020 - Προσβαλλόμενες αποφάσεις

Άρθρο 180 - Νόμος 4700/2020 - Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 181 - Νόμος 4700/2020 - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

Άρθρο 182 - Νόμος 4700/2020 - Νέα αίτηση

Άρθρο 183 - Νόμος 4700/2020 - Λόγοι αναθεώρησης

Άρθρο 184 - Νόμος 4700/2020 - Προθεσμία

Άρθρο 185 - Νόμος 4700/2020 - Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Άρθρο 186 - Νόμος 4700/2020 - Συνέπειες αναθεώρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρο 187 - Νόμος 4700/2020 - Επιτρεπτό της διόρθωσης απόφασης

Άρθρο 188 - Νόμος 4700/2020 - Άσκηση αίτησης διόρθωσης

Άρθρο 189 - Νόμος 4700/2020 - Περιεχόμενο αίτησης διόρθωσης

Άρθρο 190 - Νόμος 4700/2020 - Προδικασία

Άρθρο 191 - Νόμος 4700/2020 - Συζήτηση

Άρθρο 192 - Νόμος 4700/2020 - Απόφαση

Άρθρο 193 - Νόμος 4700/2020 - Ένδικα μέσα

Άρθρο 194 - Νόμος 4700/2020 - Διόρθωση πρακτικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρο 195 - Νόμος 4700/2020 - Ερμηνεία απόφασης

Άρθρο 196 - Νόμος 4700/2020 - Περιεχόμενο αίτησης ερμηνείας

Άρθρο 197 - Νόμος 4700/2020 - Προδικασία

Άρθρο 198 - Νόμος 4700/2020 - Συζήτηση

Άρθρο 199 - Νόμος 4700/2020 - Εφαρμογή διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ

Άρθρο 200 - Νόμος 4700/2020 - Προσβαλλόμενες αποφάσεις

Άρθρο 201 - Νόμος 4700/2020 - Ενεργητική νομιμοποίηση

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 202 - Νόμος 4700/2020 - Προθεσμία

Άρθρο 203 - Νόμος 4700/2020 - Περιεχόμενο δικογράφου

Άρθρο 204 - Νόμος 4700/2020 - Πρόσθετοι λόγοι

Άρθρο 205 - Νόμος 4700/2020 - Εφαρμογή διατάξεων

Άρθρο 206 - Νόμος 4700/2020 - Συζήτηση

Άρθρο 207 - Νόμος 4700/2020 - Απόφαση

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ

Άρθρο 208 - Νόμος 4700/2020 - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

Άρθρο 209 - Νόμος 4700/2020 - Προθεσμία

Άρθρο 210 - Νόμος 4700/2020 - Περιεχόμενο

Άρθρο 211 - Νόμος 4700/2020 - Πρόσθετοι λόγοι

Άρθρο 212 - Νόμος 4700/2020 - Εφαρμογή διατάξεων

Άρθρο 213 - Νόμος 4700/2020 - Συζήτηση

Άρθρο 214 - Νόμος 4700/2020 - Απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 215 - Νόμος 4700/2020 - Προσβαλλόμενες αποφάσεις

Άρθρο 216 - Νόμος 4700/2020 - Νομιμοποίηση

Άρθρο 217 - Νόμος 4700/2020 - Προθεσμία

Άρθρο 218 - Νόμος 4700/2020 - Άσκηση

Άρθρο 219 - Νόμος 4700/2020 - Περιεχόμενο

Άρθρο 220 - Νόμος 4700/2020 - Προδικασία

Άρθρο 221 - Νόμος 4700/2020 - Συζήτηση

Άρθρο 222 - Νόμος 4700/2020 - Απόφαση

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Άρθρο 223 - Νόμος 4700/2020 - Δημόσια συνεδρίαση

Άρθρο 224 - Νόμος 4700/2020 - Προφορικότητα της διαδικασίας

Άρθρο 225 - Νόμος 4700/2020 - Αυτεπάγγελτη εξέταση της κλήτευσης των διαδίκων

Άρθρο 226 - Νόμος 4700/2020 - Μη εμφάνιση ή αποχώρηση των διαδίκων

Άρθρο 227 - Νόμος 4700/2020 - Αρχή της προαπόδειξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

Άρθρο 228 - Νόμος 4700/2020 - Παράσταση διαδίκων ενώπιον της Ολομέλειας

Άρθρο 229 - Νόμος 4700/2020 - Προθεσμία για νομιμοποίηση

Άρθρο 230 - Νόμος 4700/2020 - Αίτηση επανασυζήτησης

Άρθρο 231 - Νόμος 4700/2020 - Παράσταση με δήλωση

Άρθρο 232 - Νόμος 4700/2020 - Ελλείψεις στοιχείων δικανικής ικανότητας

Άρθρο 233 - Νόμος 4700/2020 - Άγγελος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Άρθρο 234 - Νόμος 4700/2020 - Διαδικασία στο ακροατήριο

Άρθρο 235 - Νόμος 4700/2020 - Συζήτηση

Άρθρο 236 - Νόμος 4700/2020 - Διερμηνείς

Άρθρο 237 - Νόμος 4700/2020 - Συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων

Άρθρο 238 - Νόμος 4700/2020 - Αναβολή

Άρθρο 239 - Νόμος 4700/2020 - Αποφάσεις που αφορούν στη διεξαγωγή της συζήτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Άρθρο 240 - Νόμος 4700/2020 - Περιεχόμενο

Άρθρο 241 - Νόμος 4700/2020 - Αποδεικτική ισχύς

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Άρθρο 242 - Νόμος 4700/2020 - Αντικείμενο απόδειξης

Άρθρο 243 - Νόμος 4700/2020 - Βάρος απόδειξης

Άρθρο 244 - Νόμος 4700/2020 - Αποδεικτικά στοιχεία και αποδεικτικά μέσα

Άρθρο 245 - Νόμος 4700/2020 - Δικαστικά τεκμήρια

Άρθρο 246 - Νόμος 4700/2020 - Χρήση και εκτίμηση αποδεικτικών μέσων

Άρθρο 247 - Νόμος 4700/2020 - Αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Άρθρο 248 - Νόμος 4700/2020 - Στοιχεία διοικητικού φακέλου

Άρθρο 249 - Νόμος 4700/2020 - Συνέπειες μη διαβίβασης διοικητικού φακέλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 250 - Νόμος 4700/2020 - Προαπόδειξη

Άρθρο 251 - Νόμος 4700/2020 - Συμπληρωματική απόδειξη

Άρθρο 252 - Νόμος 4700/2020 - Συζήτηση μετά την απόδειξη

Άρθρο 253 - Νόμος 4700/2020 - Συντηρητική απόδειξη

Άρθρο 254 - Νόμος 4700/2020 - Αναζήτηση στοιχείων και εντολή επανελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 ΕΓΓΡΑΦΑ

Άρθρο 255 - Νόμος 4700/2020 - Δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα

Άρθρο 256 - Νόμος 4700/2020 - Τύπος εγγράφων

Άρθρο 257 - Νόμος 4700/2020 - Αποδεικτική δύναμη

Άρθρο 258 - Νόμος 4700/2020 - Μεταφράσεις

Άρθρο 259 - Νόμος 4700/2020 - Αντίγραφα

Άρθρο 260 - Νόμος 4700/2020 - Επίδειξη εγγράφων

Άρθρο 261 - Νόμος 4700/2020 - Απόρρητα έγγραφα

Άρθρο 262 - Νόμος 4700/2020 - Απώλεια εγγράφου

Άρθρο 263 - Νόμος 4700/2020 - Γνησιότητα εγγράφου

Άρθρο 264 - Νόμος 4700/2020 - Προσβολή εγγράφου ως πλαστού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΑΥΤΟΨΙΑ

Άρθρο 265 - Νόμος 4700/2020 - Απόφαση για διεξαγωγή αυτοψίας

Άρθρο 266 - Νόμος 4700/2020 - Διεξαγωγή αυτοψίας

Άρθρο 267 - Νόμος 4700/2020 - Σύμπραξη κατά τη διενέργεια αυτοψίας

Άρθρο 268 - Νόμος 4700/2020 - Περιεχόμενο έκθεσης αυτοψίας

Άρθρο 269 - Νόμος 4700/2020 - Κατάθεση έκθεσης αυτοψίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Άρθρο 270 - Νόμος 4700/2020 - Έργο πραγματογνωμόνων

Άρθρο 271 - Νόμος 4700/2020 - Διορισμός πραγματογνωμόνων

Άρθρο 272 - Νόμος 4700/2020 - Αποκλεισμός, εξαίρεση, απαλλαγή και αντικατάσταση πραγματογνώμονα

Άρθρο 273 - Νόμος 4700/2020 - Ορκοδοσία πραγματογνώμονα

Άρθρο 274 - Νόμος 4700/2020 - Καθήκοντα πραγματογνώμονα

Άρθρο 275 - Νόμος 4700/2020 - Διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης

Άρθρο 276 - Νόμος 4700/2020 - Έκθεση πραγματογνωμοσύνης

Άρθρο 277 - Νόμος 4700/2020 - Εκτίμηση πραγματογνωμοσύνης

Άρθρο 278 - Νόμος 4700/2020 - Δαπάνες πραγματογνωμοσύνης

Άρθρο 279 - Νόμος 4700/2020 - Τεχνικοί σύμβουλοι

Άρθρο 280 - Νόμος 4700/2020 - Απλές γνωμοδοτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43 ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Άρθρο 281 - Νόμος 4700/2020 - Απόφαση για εξέταση μάρτυρα

Άρθρο 282 - Νόμος 4700/2020 - Πρόταση διαδίκου για εξέταση μάρτυρα

Άρθρο 283 - Νόμος 4700/2020 - Κλήση μάρτυρα

Άρθρο 284 - Νόμος 4700/2020 - Υποχρέωση και αντικείμενο μαρτυρίας

Άρθρο 285 - Νόμος 4700/2020 - Αποκλεισμός μαρτύρων

Άρθρο 286 - Νόμος 4700/2020 - Απαλλαγή μαρτύρων

Άρθρο 287 - Νόμος 4700/2020 - Εξέταση λόγων αποκλεισμού ή απαλλαγής

Άρθρο 288 - Νόμος 4700/2020 - Διεξαγωγή εξέτασης μάρτυρα

Άρθρο 289 - Νόμος 4700/2020 - Συμπληρωματική εξέταση μαρτύρων

Άρθρο 290 - Νόμος 4700/2020 - Κατάθεση κατά την προδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44 ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ, ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Άρθρο 291 - Νόμος 4700/2020 - Ακρόαση υπηρεσιακών παραγόντων και εξηγήσεις διαδίκων

Άρθρο 292 - Νόμος 4700/2020 - Αποδοχή αλήθειας πραγματικών περιστατικών με επιβλαβείς συνέπειες

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΠΕΡΑΤΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρο 293 - Νόμος 4700/2020 - Σύνθεση του Δικαστηρίου για λήψη απόφασης

Άρθρο 294 - Νόμος 4700/2020 - Ανασυζήτηση

Άρθρο 295 - Νόμος 4700/2020 - Τρόπος λήψης απόφασης

Άρθρο 296 - Νόμος 4700/2020 - Παραπομπή σε επταμελή σύνθεση Τμήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46 ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρο 297 - Νόμος 4700/2020 - Διατύπωση και δημοσίευση απόφασης

Άρθρο 298 - Νόμος 4700/2020 - Περιεχόμενο απόφασης

Άρθρο 299 - Νόμος 4700/2020 - Ανυπόστατη απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρο 300 - Νόμος 4700/2020 - Οριστικές και μη οριστικές αποφάσεις

Άρθρο 301 - Νόμος 4700/2020 - Ισχύς αποφάσεων

Άρθρο 302 - Νόμος 4700/2020 - Εκτελεστότητα αποφάσεων

Άρθρο 303 - Νόμος 4700/2020 - Δεδικασμένο

Άρθρο 304 - Νόμος 4700/2020 - Υποχρέωση συμμόρφωσης

Άρθρο 305 - Νόμος 4700/2020 - Αναγκαστική εκτέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ

Άρθρο 306 - Νόμος 4700/2020 - Λόγοι κατάργησης δίκης

Άρθρο 307 - Νόμος 4700/2020 - Επέλευση κατάργησης δίκης

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ ΔΑΠΑΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49 ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Άρθρο 308 - Νόμος 4700/2020 - Υποχρέωση καταβολής παραβόλου για άσκηση ένδικου βοηθήματος ή μέσου

Άρθρο 309 - Νόμος 4700/2020 - Ύψος παραβόλου

Άρθρο 310 - Νόμος 4700/2020 - Απόδοση και επιστροφή παραβόλου

Άρθρο 311 - Νόμος 4700/2020 - Ειδικό παράβολο επί αιτήματος αναβολής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΤΕΛΗ

Άρθρο 312 - Νόμος 4700/2020 - Τέλη

Άρθρο 313 - Νόμος 4700/2020 - Τέλος δικαστικού ενσήμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Άρθρο 314 - Νόμος 4700/2020 - Καταλογισμός

Άρθρο 315 - Νόμος 4700/2020 - Καταλογιζόμενα δικαστικά έξοδα

Άρθρο 316 - Νόμος 4700/2020 - Αίτημα καταβολής και εκκαθάρισης δικαστικών εξόδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΝΙΑΣ

Άρθρο 317 - Νόμος 4700/2020 - Απαλλαγή από το παράβολο και άλλες δαπάνες

Άρθρο 318 - Νόμος 4700/2020 - Ισχύς απαλλαγών

Άρθρο 319 - Νόμος 4700/2020 - Διαδικασία χορήγησης

Άρθρο 320 - Νόμος 4700/2020 - Ανάκληση

Άρθρο 321 - Νόμος 4700/2020 - Χρηματική ποινή

Άρθρο 322 - Νόμος 4700/2020 - Δικαστικά έξοδα

Άρθρο 323 - Νόμος 4700/2020 - Διορισμός προσώπων για παροχή νομικής βοήθειας

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΣΠΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 324 - Νόμος 4700/2020 - Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο

Άρθρο 325 - Νόμος 4700/2020 - Εξαιρέσεις από τον προσυμβατικό έλεγχο

Άρθρο 326 - Νόμος 4700/2020 - Διαδικασία άσκησης του προσυμβατικού ελέγχου

Άρθρο 327 - Νόμος 4700/2020 - Συνέπεια της μη άσκησης του προσυμβατικού ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Άρθρο 328 - Νόμος 4700/2020 - Προσφυγή ανάκλησης

Άρθρο 329 - Νόμος 4700/2020 - Προσφυγή αναθεώρησης

Άρθρο 330 - Νόμος 4700/2020 - Περιεχόμενο του δικογράφου των προσφυγών

Άρθρο 331 - Νόμος 4700/2020 - Μη αναστολή προθεσμιών κατά τις δικαστικές διακοπές

Άρθρο 332 - Νόμος 4700/2020 - Προδικασία συζήτησης

Άρθρο 333 - Νόμος 4700/2020 - Προαπόδειξη

Άρθρο 334 - Νόμος 4700/2020 - Συζήτηση

Άρθρο 335 - Νόμος 4700/2020 - Παράβολα

Άρθρο 336 - Νόμος 4700/2020 - Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Άρθρο 337 - Νόμος 4700/2020 - Άρση αμφισβήτησης ή αμφιβολίας

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 338 - Νόμος 4700/2020 - Ολομέλεια

Άρθρο 339 - Νόμος 4700/2020 - Ρυθμίσεις για τα Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Άρθρο 340 - Νόμος 4700/2020 - Τμήμα Ελέγχων

Άρθρο 341 - Νόμος 4700/2020 - Έλεγχος αποτελεσματικότητας συστημάτων εσωτερικού ελέγχου - Νομική προστασία ελεγκτών

Άρθρο 342 - Νόμος 4700/2020 - Στοχευμένοι έλεγχοι

Άρθρο 343 - Νόμος 4700/2020 - Παρουσίαση στη Βουλή του ετήσιου προγράμματος ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ρυθμίσεις για τον έλεγχο του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και τις Διαδηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άρθρο 344 - Νόμος 4700/2020 - Ρυθμίσεις για την Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Βουλή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ

Άρθρο 345 - Νόμος 4700/2020 - Αρμοδιότητα καταλογισμού

Άρθρο 346 - Νόμος 4700/2020 - Ρυθμίσεις για τους ελέγχους σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

Άρθρο 347 - Νόμος 4700/2020 - Ελεγκτική διαδικασία

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 348 - Νόμος 4700/2020 - Εξουσιοδοτική διάταξη

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 349 - Νόμος 4700/2020 - Εκκρεμείς δίκες και διαδικασίες

Άρθρο 350 - Νόμος 4700/2020 - Μεταβατικές διατάξεις για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων και μέσων

Άρθρο 351 - Νόμος 4700/2020 - Μεταβατικές διατάξεις για τις προθεσμίες

Άρθρο 352 - Νόμος 4700/2020 - Μεταβατικές διατάξεις για τις ενστάσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 353 - Νόμος 4700/2020 - Κατάργηση διατάξεων του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο 354 - Νόμος 4700/2020 - Κατάργηση διατάξεων για τις ενστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 90 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλων διατάξεων

Άρθρο 355 - Νόμος 4700/2020 - Κατάργηση διατάξεων του π.δ. 1225/1981

Άρθρο 356 - Νόμος 4700/2020 - Κατάργηση άλλων διατάξεων

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 357 - Νόμος 4700/2020 - Έναρξη ισχύος του Πρώτου Τμήματος

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 358 - Νόμος 4700/2020 - Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat)

Άρθρο 359 - Νόμος 4700/2020 - Ειδικά τμήματα πολιτικών δικαστηρίων

Άρθρο 360 - Νόμος 4700/2020 - Ειδικά τμήματα διοικητικών δικαστηρίων

Άρθρο 362 - Νόμος 4700/2020 - Εκδίκαση υποθέσεων μεταβολής φορολογικής κατοικίας

Άρθρο 363 - Νόμος 4700/2020 - Αναστολή εφαρμογής του άρθρου 63 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 364 - Νόμος 4700/2020 - Περιγραφή του έργου του δικηγόρου

Άρθρο 365 - Νόμος 4700/2020 - Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων

Άρθρο 366 - Νόμος 4700/2020 - Βεβαιώσεις ακινήτων

Άρθρο 368 - Νόμος 4700/2020 - Διατάξεις για τo ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Άρθρο 369 - Νόμος 4700/2020 - Κυρώσεις για καθυστέρηση καταβολής αποδοχών

Άρθρο 370 - Νόμος 4700/2020 - Ρυθμίσεις για τους δικηγόρους ΕΚΧΑ ΑΕ

Άρθρο 371 - Νόμος 4700/2020 - Αύξηση οργανικών θέσεων Υπουργείου Δικαιοσύνης

Άρθρο 372 - Νόμος 4700/2020 - Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για εκπόνηση Κώδικα Οργανικών Διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο 373 - Νόμος 4700/2020 - Ρυθμίσεις θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων

Άρθρο 374 - Νόμος 4700/2020 - Συμμετοχή λειτουργών του ΝΣΚ σε επιτροπές και συλλογικά όργανα

Άρθρο 375 - Νόμος 4700/2020 - Παράταση προθεσμιών

Άρθρο 376 - Νόμος 4700/2020 - Πλήρης άσκηση αρμοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης από τους ΟΤΑ α’ βαθμού

Άρθρο 377 - Νόμος 4700/2020 - Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)

Άρθρο 378 - Νόμος 4700/2020 - Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί

Άρθρο 379 - Νόμος 4700/2020 - Κωλύματα – περιορισμοί συμμετοχής σε καταστατικό όργανο αθλητικής ένωσης

Άρθρο 380 - Νόμος 4700/2020 - Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Άρθρο 381 - Νόμος 4700/2020 - Τροποποίηση του Οργανισμού Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Άρθρο 382 - Νόμος 4700/2020 - Επαναπροσδιορισμός συζήτησης ενδίκων μέσων

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Άρθρο 2 - Νόμος 4700/2020 - Έκταση δικαιοδοσίας

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 361 - Νόμος 4700/2020 - Τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 367 - Νόμος 4700/2020 - Αμοιβή δικαστικού επιμελητή για ηλεκτρονικές επιδόσεις

Άρθρο 383 - Νόμος 4700/2020 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ