logo-print

Νόμος 4842/2021

Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

13/10/2021

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

01/01/2022

Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση
Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

Άρθρο 1 - Νόμος 4842/2021 - Αρμοδιότητα Μονομελών Πρωτοδικείων - Τροποποίηση του άρθρου 17Α του ΚΠολΔ

Άρθρο 2 - Νόμος 4842/2021 - Επιτάχυνση της πολιτικής δίκης - Προσθήκη άρθρου 20Α στον ΚΠολΔ

Άρθρο 3 - Νόμος 4842/2021 - Αρχές έγγραφης και προφορικής διεξαγωγής της δίκης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 115 του ΚΠολΔ

Άρθρο 4 - Νόμος 4842/2021 - Στοιχεία δικογράφων - Ηλεκτρονική ταυτοποίηση - Τροποποίηση του άρθρου 118 του ΚΠολΔ

Άρθρο 5 - Νόμος 4842/2021 - Ακριβής καθορισμός διεύθυνσης - Ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 119 του ΚΠολΔ

Άρθρο 6 - Νόμος 4842/2021 - Επίδοση δικογράφων με ηλεκτρονικά μέσα - Αντικατάσταση του άρθρου 122Α του ΚΠολΔ

Άρθρο 7 - Νόμος 4842/2021 - Άσκηση και περιεχόμενο αίτηση επαναφοράς - Άσκηση με τις προτάσεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 155 του ΚΠολΔ

Άρθρο 8 - Νόμος 4842/2021 - Συμψηφισμός μέρους των δικαστικών εξόδων όταν υπάρχει εύλογη αμφιβολία για την έκβαση της δίκης - Τροποποίηση του άρθρου 179 του ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ

Άρθρο 9 - Νόμος 4842/2021 - Ηλεκτρονική τήρηση πινακίου - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 226 του ΚΠολΔ

Άρθρο 10 - Νόμος 4842/2021 - Πρόσκληση για συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων από τον γραμματέα με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαδίκου - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 227 του ΚΠολΔ

Άρθρο 11 - Νόμος 4842/2021 - Ενέργειες του δικαστηρίου πριν τη δικάσιμο - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 232 του ΚΠολΔ

Άρθρο 12 - Νόμος 4842/2021 - Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων - Αντίκρουση και συμπλήρωση - Ορισμός δικαστών - Διάταξη περί αποδείξεων - Εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο - Ανάληψη σχετικών - Αντικατάσταση του άρθρου 237 του...

Άρθρο 13 - Νόμος 4842/2021 - Παρεμπίπτουσες αγωγές, ανταγωγές, προσεπικλήσεις και ανακοινώσεις - Αντικατάσταση της παρ. 1 και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 238 του ΚΠολΔ

Άρθρο 14 - Νόμος 4842/2021 - Εκφώνηση της υπόθεσης και συζήτηση - Συμφωνία των διαδίκων να δικασθούν χωρίς να παραστούν κατά την εκφώνηση - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 242 του ΚΠολΔ

Άρθρο 15 - Νόμος 4842/2021 - Επανάληψη συζήτησης για τη συμπλήρωση κενών - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 254 του ΚΠολΔ

Άρθρο 16 - Νόμος 4842/2021 - Ματαίωση συζήτησης - Προθεσμίες - Κατάργηση δίκης - Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός δικασίμου - Αντικατάσταση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 260 του ΚΠολΔ

Άρθρο 17 - Νόμος 4842/2021 - Αδυναμία έκδοσης απόφασης - Επανάληψη συζήτησης - Τροποποίηση του άρθρου 307του ΚΠολΔ

Άρθρο 18 - Νόμος 4842/2021 - Οριστική απόφαση - Πότε εκδίδεται - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 308 του ΚΠολΔ

Άρθρο 19 - Νόμος 4842/2021 - Εξαίρεση μαρτύρων - Τροποποίηση της περ. 1 του άρθρου 400 του ΚΠολΔ

Άρθρο 20 - Νόμος 4842/2021 - Δικαιούμενοι σε άρνηση μαρτυρίας - Τροποποίηση της περ. 1 του άρθρου 401 του ΚΠολΔ

Άρθρο 21 - Νόμος 4842/2021 - Λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου - Αντικατάσταση του άρθρου 421 του ΚΠολΔ

Άρθρο 22 - Νόμος 4842/2021 - Επίδοση κλήσης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 422 του ΚΠολΔ

Άρθρο 23 - Νόμος 4842/2021 - Ένορκη βεβαίωση, που δίδεται κατά παράβαση των προηγούμενων διατάξεων - Αντικατάσταση του άρθρου 424 του ΚΠολΔ

Άρθρο 24 - Νόμος 4842/2021 - Μικροδιαφορές - Άσκηση αγωγής - Επιδόσεις - Προθεσμίες - Αποδεικτικά μέσα - Αντικατάσταση του άρθρου 468 του ΚΠολΔ

Άρθρο 25 - Νόμος 4842/2021 - Συζήτηση - Ανακοπή ερημοδικίας - Ελαστικότητα διαδικασίας - Αντικατάσταση του άρθρου 469 του ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΙΤΟΥ

Άρθρο 26 - Νόμος 4842/2021 - Χρόνος κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης ενώπιον του δικαστηρίου της ανακοπής - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 509 του ΚΠολΔ

Άρθρο 27 - Νόμος 4842/2021 - Ποιοι έχουν δικαίωμα έφεσης - Προσθήκη προσεπικληθέντων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 516 του ΚΠολΔ

Άρθρο 28 - Νόμος 4842/2021 - Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 524 του ΚΠολΔ

Άρθρο 29 - Νόμος 4842/2021 - Προβολή νέων πραγματικών ισχυρισμών - Εναρμόνιση με το άρθρο 237 - Τροποποίηση των περ. 2 και 4 του άρθρου 527 του ΚΠολΔ

Άρθρο 30 - Νόμος 4842/2021 - Ποιοι έχουν δικαίωμα αναψηλάφησης - Προσθήκη προσεπικληθέντων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 542 του ΚΠολΔ

Άρθρο 31 - Νόμος 4842/2021 - Λόγοι αναψηλάφησης - Τροποποίηση της περ. 7 του άρθρου 544 του ΚΠολΔ

Άρθρο 32 - Νόμος 4842/2021 - Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 546 του ΚΠολΔ

Άρθρο 33 - Νόμος 4842/2021 - Διαδικασία της κατ’ αναψηλάφηση δίκης - Τροποποίηση του άρθρου 548 του ΚΠολΔ

Άρθρο 34 - Νόμος 4842/2021 - Ποιοι έχουν δικαίωμα αναίρεσης - Προσθήκη προσεπικληθέντων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 556 του ΚΠολΔ

Άρθρο 35 - Νόμος 4842/2021 - Λόγοι αναίρεσης κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων - Τροποποίηση των περ. 2 και 3 του άρθρου 560 του ΚΠολΔ

Άρθρο 36 - Νόμος 4842/2021 - Απαράδεκτα - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 562 του ΚΠολΔ

Άρθρο 37 - Νόμος 4842/2021 - Πρόσθετοι λόγοι - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 569 του ΚΠολΔ

Άρθρο 38 - Νόμος 4842/2021 - Προτάσεις - Πότε είναι υποχρεωτικές - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 570 του ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ

Άρθρο 39 - Νόμος 4842/2021 - Ειδικές διαδικασίες - Εφαρμογή γενικών διατάξεων - Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 4, 7 και προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 591 του ΚΠολΔ

Άρθρο 40 - Νόμος 4842/2021 - Απόφαση επί ανακοπής - Νέα επίδοση διατα- γής πληρωμής - Αναστολή - Επαναφορά των πραγμάτων - Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 633 του ΚΠολΔ

Άρθρο 41 - Νόμος 4842/2021 - Διαταγή πληρωμής οφειλόμενου μισθού - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 636Α του ΚΠολΔ

Άρθρο 42 - Νόμος 4842/2021 - Αποτελέσματα ανακοπής - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 644 του ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ

Άρθρο 43 - Νόμος 4842/2021 - Αρμόδιο δικαστήριο - Τροποποίηση της παρ. 3 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 683 του ΚΠολΔ

Άρθρο 44 - Νόμος 4842/2021 - Αρμοδιότητα πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου δικαστηρίου να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα, όταν η κύρια υπόθεση εκκρεμεί σε αυτό - Τροποποίηση του άρθρου 684 του ΚΠολΔ

Άρθρο 45 - Νόμος 4842/2021 - Αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων - Τροποποίηση των παρ. 5 και 6 και προσθήκη παρ. 7 και 8 στο άρθρο 686 του ΚΠολΔ

Άρθρο 46 - Νόμος 4842/2021 - Πιθανολόγηση - Συζήτηση της αίτησης - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 690 του ΚΠολΔ

Άρθρο 47 - Νόμος 4842/2021 - Ανακριτικό σύστημα - Απόφαση - Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 691 του ΚΠολΔ

Άρθρο 48 - Νόμος 4842/2021 - Ισχύς προσωρινής διαταγής, όταν η συζήτηση της αίτησης αναβληθεί - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 691Α του ΚΠολΔ

Άρθρο 49 - Νόμος 4842/2021 - Προθεσμία άσκησης αγωγής από τη δημοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 693 του ΚΠολΔ

Άρθρο 50 - Νόμος 4842/2021 - Ανάκληση - Μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων από το δικαστήριο της κύριας δίκης - Τροποποίηση του άρθρου 697 του ΚΠολΔ

Άρθρο 51 - Νόμος 4842/2021 - Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη - Επίδοση στον γραμματέα του ειρηνοδικείου - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 711 του ΚΠολΔ

Άρθρο 52 - Νόμος 4842/2021 - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης - Προθεσμία άσκησης αγωγής - Προσθήκη άρθρου 732Α του ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΤΟΥ

Άρθρο 53 - Νόμος 4842/2021 - Παράσταση με δήλωση - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 764 του ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ

Άρθρο 54 - Νόμος 4842/2021 - Αναστολή δίκης σε περίπτωση αμφισβήτησης κύρους διαιτητικής ρήτρας - Προσθήκη άρθρου 870Α του ΚΠολΔ

Άρθρο 55 - Νόμος 4842/2021 - Διαιτητική απόφαση - Υπογραφή με ηλεκτρονικά μέσα - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 892 του ΚΠολΔ

Άρθρο 56 - Νόμος 4842/2021 - Κατάθεση διαιτητικής απόφασης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 893 του ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΓΔΟΟΥ

Άρθρο 57 - Νόμος 4842/2021 - Αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης - Κατά ποίων απευθύνεται η ανακοπή κατά του πλειστηριασμού - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 933 του ΚΠολΔ

Άρθρο 58 - Νόμος 4842/2021 - Ανακοπή τρίτου - Σώρευση αιτήματος απόδοσης του πράγματος - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 936 του ΚΠολΔ

Άρθρο 59 - Νόμος 4842/2021 - Δίκες περί την εκτέλεση - Παρέμβαση - Ένδικα Μέσα - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 937 του ΚΠολΔ

Άρθρο 60 - Νόμος 4842/2021 - Αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης - Προσθήκη άρθρου 938 του ΚΠολΔ

Άρθρο 61 - Νόμος 4842/2021 - Απόδοση ή παράδοση τέκνου - Τροποποίηση της παρ. 2 και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 950 του ΚΠολΔ

Άρθρο 62 - Νόμος 4842/2021 - Κατάσχεση βιβλίων - Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 953

Άρθρο 63 - Νόμος 4842/2021 - Κατάσχεση - Έκθεση κατάσχεσης - Ανακοπή - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 954 του ΚΠολΔ

Άρθρο 64 - Νόμος 4842/2021 - Δυνατότητα πλειοδοσίας από κοινού - Τροποποίηση των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 959 του ΚΠολΔ

Άρθρο 65 - Νόμος 4842/2021 - Χρόνος πλειστηριασμού πραγμάτων υποκειμένων σε φθορά - Καταβολή εγγύησης σε μετρητά - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 962 του ΚΠολΔ

Άρθρο 66 - Νόμος 4842/2021 - Από κοινού πλειοδοσία - Τροποποίηση των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 965 του ΚΠολΔ

Άρθρο 67 - Νόμος 4842/2021 - Μη εμφάνιση πλειοδοτών - Χρόνος υποβολής της αίτησης του επισπεύδοντος για κατακύρωση σε αυτόν - Τροποποίηση του άρθρου 966 του ΚΠολΔ

Άρθρο 68 - Νόμος 4842/2021 - Αναγγελία - Υπογραφή υποχρεωτικά από δικηγόρο - Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 972 του ΚΠολΔ

Άρθρο 69 - Νόμος 4842/2021 - Δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού - Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 6 του άρθρου 973 του ΚΠολΔ

Άρθρο 70 - Νόμος 4842/2021 - Γενικά προνόμια - Σειρά κατάταξης - Τροποποίηση των περ. 1, 3 και 4 του άρθρου 975 του ΚΠολΔ

Άρθρο 71 - Νόμος 4842/2021 - Σειρά κατάταξης προνομιούχων και μη - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 977 του ΚΠολΔ

Άρθρο 72 - Νόμος 4842/2021 - Σειρά κατάταξης υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 977Α του ΚΠολΔ

Άρθρο 73 - Νόμος 4842/2021 - Ανακοπή κατά του πίνακα - Υποχρεώσεις υπαλλήλου πλειστηριασμού -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 979 του ΚΠολΔ

Άρθρο 74 - Νόμος 4842/2021 - Δήλωση τρίτου στη γραμματεία του ειρηνοδικείου - Τροποποίηση του άρθρου 985 του ΚΠολΔ

Άρθρο 75 - Νόμος 4842/2021 - Ανακοπή κατά δήλωσης - Εφαρμογή της ειδικής διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών - Τροποποίηση του άρθρου 986 του ΚΠολΔ

Άρθρο 76 - Νόμος 4842/2021 - Κατάσχεση ακινήτων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 993 του ΚΠολΔ

Άρθρο 77 - Νόμος 4842/2021 - Κατάσχεση ακινήτων - Επιδόσεις - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 995 του ΚΠολΔ

Άρθρο 78 - Νόμος 4842/2021 - Προθεσμία - Καταγγελία μίσθωσης από τον υπερθεματιστή - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 997 του ΚΠολΔ

Άρθρο 79 - Νόμος 4842/2021 - Προϋποθέσεις ματαίωσης πλειστηριασμού και άρση κατάσχεσης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 1002 του ΚΠολΔ

Άρθρο 80 - Νόμος 4842/2021 - Προθεσμίες καταβολής πλειστηριάσματος - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1004 του ΚΠολΔ

Άρθρο 81 - Νόμος 4842/2021 - Δικαίωμα του υπερθεματιστή έναντι του μισθωτή - Τροποποίηση του άρθρου 1009 του ΚΠολΔ

Άρθρο 82 - Νόμος 4842/2021 - Αξίωση του υπερθεματιστή για την καταβολή τόκων σε περίπτωση ακύρωσης - Τροποποίηση του άρθρου 1018 του ΚΠολΔ

ΜΕΡΟΣ Β' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Άρθρο 83 - Νόμος 4842/2021 - Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων - Τροποποίηση των άρθρων 67 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Άρθρο 84 - Νόμος 4842/2021 - Εισαγωγική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων - Τροποποίηση του άρθρου 74 του ν. 4798/2021

Άρθρο 85 - Νόμος 4842/2021 - Μονιμοποίηση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. - Τροποποίηση του άρθρου 223 του ν. 4798/2021

Άρθρο 86 - Νόμος 4842/2021 - Ασφαλιστικό καθεστώς μονιμοποιούμενων υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στα δικαστήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Άρθρο 87 - Νόμος 4842/2021 - Καταχώριση ενδίκων βοηθημάτων στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου - Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4821/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Άρθρο 88 - Νόμος 4842/2021 - Περιεχόμενο της άσκησης του ασκούμενου δικηγόρου - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Άρθρο 89 - Νόμος 4842/2021 - Εκκαθάριση και καταβολή αποζημιώσεως - Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3226/2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 90 - Νόμος 4842/2021 - Δίκαιη ικανοποίηση λόγω καθυστέρησης εκδίκασης υπόθεσης - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4239/2014

Άρθρο 91 - Νόμος 4842/2021 - Αυτεπάγγελτη αναβολή λόγω μη εμφάνισης συνηγόρου νομικής βοήθειας - Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 7 του ν. 3226/2004

Άρθρο 92 - Νόμος 4842/2021 - Διορισμός σε θέσεις στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων - Τροποποίηση του άρθρου 63 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 93 - Νόμος 4842/2021 - Δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων με πρόσληψη, μετάταξη ή μεταφορά υπηρετούντων ήδη υπαλλήλων του κλάδου πληροφορικής στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4745/2020

Άρθρο 94 - Νόμος 4842/2021 - Συνυπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Οικονομικών - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4786/2021

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 95 - Νόμος 4842/2021 - Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017

Άρθρο 96 - Νόμος 4842/2021 - Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των δήμων - Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010

Άρθρο 97 - Νόμος 4842/2021 - Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης - Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020

Άρθρο 98 - Νόμος 4842/2021 - Ορισμός αμίσθων αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 3852/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 99 - Νόμος 4842/2021 - Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 και στον ν. 4469/2017 - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του...

Άρθρο 100 - Νόμος 4842/2021 - Επέκταση του χρόνου συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 101 - Νόμος 4842/2021 - Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4714/2020

Άρθρο 102 - Νόμος 4842/2021 - Παράταση της προθεσμίας ρύθμισης - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4790/2021

Άρθρο 103 - Νόμος 4842/2021 - Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4790/2021

Άρθρο 104 - Νόμος 4842/2021 - Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/2010

Άρθρο 105 - Νόμος 4842/2021 - Διαδικασία ανάθεσης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως φορέα ωρίμανσης, διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 130 του ν. 4799/2021

Άρθρο 106 - Νόμος 4842/2021 - Σύσταση - Σκοπός - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. - Τροποποίηση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011

Άρθρο 107 - Νόμος 4842/2021 - Ωρίμανση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας, διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση αυτών και παρακολούθηση της εκτέλεσής τους - Τροποποίηση του άρθρου 5Β του ν. 3986/2011

Άρθρο 108 - Νόμος 4842/2021 - Χρηματοδότηση δράσεων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 109 - Νόμος 4842/2021 - Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών - Τροποποίηση του άρθρου 165 του ν. 4763/2020

Άρθρο 110 - Νόμος 4842/2021 - Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων - παιδοκόμων - Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4790/2021

Άρθρο 111 - Νόμος 4842/2021 - Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης - Τροποποίηση το...

Άρθρο 112 - Νόμος 4842/2021 - Μεταβατικές διατάξεις για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021

Άρθρο 113 - Νόμος 4842/2021 - Τροποποίηση του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 - Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4777/2021

Άρθρο 114 - Νόμος 4842/2021 - Ρυθμίσεις για την πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση» - Τροποποίηση του άρθρου 169 του ν. 4763/2020

Άρθρο 115 - Νόμος 4842/2021 - Στεγαστικό επίδομα καταρτιζόμενων των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3220/2004

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 116 - Νόμος 4842/2021 - Μεταβατικές διατάξεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 117 - Νόμος 4842/2021 - Μεταβατική διάταξη για την εφαρμογή του άρθρου 157 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

Άρθρο 118 - Νόμος 4842/2021 - Μεταβατική διάταξη για την κατά τόπον αρμοδιότητα εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 119 - Νόμος 4842/2021 - Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 120 - Νόμος 4842/2021 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ