logo-print

Νόμος 4947/2022

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

23/06/2022

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

23/06/2022

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικας και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 - Νόμος 4947/2022 - Σκοπός

Άρθρο 2 - Νόμος 4947/2022 - Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 3 - Νόμος 4947/2022 - Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους - Τροποποίηση περ. η’ άρθρου 8 ΠΚ

Άρθρο 4 - Νόμος 4947/2022 - Έννοια όρων του Κώδικα - Προσθήκη περ. η’ στο άρθρο 13 ΠΚ (περ. α’ και β’ άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 5 - Νόμος 4947/2022 - Παραχάραξη νομίσματος και άλλων υλικών μέσων πληρωμής - Τροποποίηση άρθρου 207 ΠΚ (περ. β’, γ’και δ’ άρθρου 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 6 - Νόμος 4947/2022 - Παραποίηση και νόθευση άυλων μέσων πληρωμής - Προσθήκη άρθρου 209 ΠΚ (περ. β’, γ’ και δ’ άρθρου 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 7 - Νόμος 4947/2022 - Παράνομη απόκτηση άυλων μέσων πληρωμής - Προσθήκη άρθρου 210 ΠΚ (περ. α’ άρθρου 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 8 - Νόμος 4947/2022 - Αποδοχή και διάθεση παρανόμως αποκτηθέντων άυλων μέσων πληρωμής - Προσθήκη άρθρου 210Α ΠΚ (περ. γ’ και δ’ άρθρου 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 9 - Νόμος 4947/2022 - Διακεκριμένες περιπτώσεις στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης - Προσθήκη άρθρου 210Β ΠΚ (παρ. 6 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 10 - Νόμος 4947/2022 - Προπαρασκευαστικές πράξεις - Αντικατάσταση άρθρου 211 ΠΚ (άρθρο 7 και παρ. 5 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 11 - Νόμος 4947/2022 - Έμπρακτη μετάνοια - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 212 ΠΚ (παρ. 1 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 12 - Νόμος 4947/2022 - Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας - Τροποποίηση άρθρου 377 ΠΚ

Άρθρο 16 - Νόμος 4947/2022 - Απάτη με υπολογιστή - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 386Α ΠΚ (άρθρα 3, 6 και παρ. 4 και 5 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 13 - Νόμος 4947/2022 - Φθορά ψηφιακών δεδομένων - Προσθήκη άρθρου 379 ΠΚ (άρθρα 5 και 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 και άρθρα 5 και 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/40)

Άρθρο 14 - Νόμος 4947/2022 - Διακεκριμένες περιπτώσεις στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης - Προσθήκη άρθρου 379Α ΠΚ (παρ. 6 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 15 - Νόμος 4947/2022 - Γενική διάταξη - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 381 ΠΚ (άρθρο 5 και παρ. 2 και 3 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 17 - Νόμος 4947/2022 - Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 394 ΠΚ (περ. γ’ και δ’ άρθρου 4 και παρ. 3 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 18 - Νόμος 4947/2022 - Διακεκριμένη περίπτωση στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης - Προσθήκη άρθρου 394Α ΠΚ (παρ. 6 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 19 - Νόμος 4947/2022 - Γενική διάταξη - Τροποποίηση άρθρου 405 ΠΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 20 - Νόμος 4947/2022 - Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 254 ΚΠΔ (παρ. 1 άρθρου 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21 - Νόμος 4947/2022 - Άρση απορρήτου επικοινωνιών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 2225/1994 (παρ. 1 άρθρου 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 22 - Νόμος 4947/2022 - Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων - Κυρώσεις (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 23 - Νόμος 4947/2022 - Παροχή συνδρομής και στήριξης στα θύματα (παρ. 1 άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 24 - Νόμος 4947/2022 - Δικαίωμα λήψης πληροφοριών των νομικών προσώπων (παρ. 3 άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

Άρθρο 25 - Νόμος 4947/2022 - Παρακολούθηση και στατιστικές (άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

ΜΕΡΟΣ Β’ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 26 - Νόμος 4947/2022 - Σκοπός

Άρθρο 27 - Νόμος 4947/2022 - Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/48 ΕΕ

Άρθρο 28 - Νόμος 4947/2022 - Θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές που διέπουν την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 3251/2004

Άρθρο 29 - Νόμος 4947/2022 - Εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3251/2004

Άρθρο 32 - Νόμος 4947/2022 - Εγγυήσεις για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 3251/2004

Άρθρο 33 - Νόμος 4947/2022 - Σύλληψη και δικαιώματα του εκζητουμένου - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 15 ν. 3251/2004

Άρθρο 30 - Νόμος 4947/2022 - Απαγόρευση εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης - Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 3251/2004

Άρθρο 31 - Νόμος 4947/2022 - Δυνατότητα μη εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης - Εξαιρέσεις - Tροποποίηση παρ. 1 άρθρου 12 ν. 3251/2004

Άρθρο 34 - Νόμος 4947/2022 - Προθεσμίες και διαδικασία της απόφασης για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 21 ν. 3251/2004

Άρθρο 35 - Νόμος 4947/2022 - Όροι διαμεταγωγής μέσω του ελληνικού εδάφους - Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 3251/2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2017/541 ΕΕ

Άρθρο 36 - Νόμος 4947/2022 - Τρομοκρατικές πράξεις - Τρομοκρατική οργάνωση -Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 187Α ΠΚ

Άρθρο 37 - Νόμος 4947/2022 - Δημόσια υποκίνηση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος μέσω διαδικτύου - Προσθήκη άρθρου 36Α στον ν. 4689/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ

Άρθρο 38 - Νόμος 4947/2022 - Εκδικητική πορνογραφία - Προσθήκη άρθρου 346 ΠΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 39 - Νόμος 4947/2022 - Έγκληση του παθόντος - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 51 ΚΠΔ

Άρθρο 40 - Νόμος 4947/2022 - Λιπομαρτυρία στην ανάκριση ή στο ακροατήριο - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 231 ΚΠΔ

Άρθρο 41 - Νόμος 4947/2022 - Αναβολή της δίκης - Τροποποίηση άρθρου 349 ΚΠΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΗΣ

Άρθρο 42 - Νόμος 4947/2022 - Μεταγλώττιση και θέση σε ενιαίο κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) και των Πρωτοκόλλων της

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43 - Νόμος 4947/2022 - Δικαστήρια Ανηλίκων - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 6 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 44 - Νόμος 4947/2022 - Άσκηση πειθαρχικής δίωξης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 117 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 45 - Νόμος 4947/2022 - Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 56 ν. 4871/2021

Άρθρο 46 - Νόμος 4947/2022 - Παράταση ισχύος της παρ. 6 του άρθρου 998 ΚΠολΔ - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20 ν. 4912/2022

Άρθρο 47 - Νόμος 4947/2022 - Αρχή Προσφυγών - Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4375/2016

Άρθρο 48 - Νόμος 4947/2022 - Παράταση αναστολής μέτρων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και της ακίνητης περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» - Τροποποίηση παρ. 1 άρθ...

Άρθρο 49 - Νόμος 4947/2022 - Παράταση χορήγησης αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και Πιστοποιητικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚ...

Άρθρο 50 - Νόμος 4947/2022 - Προσωρινή μεταφορά έδρας προξενικής Αρχής λόγω ένοπλης σύρραξης ή φυσικών καταστροφών - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 308 ν. 4781/2021

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 51 - Νόμος 4947/2022 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2022

Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24
Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

send