logo-print

Άρθρο 2 - Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής του Άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 - Συγκρότηση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

05/08/2016

Κωδικοποιημένο
Νομικά ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

Η επίδραση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων στην πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Η επίδραση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων στην πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος

1) Για τη νόμιμη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου της Επιτροπής απαιτείται ο ορισμός των μελών της με απόφαση του Προέδρου της Βουλής κατά τις διακρίσεις που ορίζονται για καθένα των μελών από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 175 του Ν. 4389/2016, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 3Α' του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του Ν. 4281/2014. Ειδικότερα:

• Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των αναφερομένων στις περιπτώσεις α' έως ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3213/2003 προσώπων ανατίθεται σε Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ενεργεί ως ειδικό όργανο. Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αποτελείται από εννέα (9) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές. Η έδρα της καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.

• Η Επιτροπή συγκροτείται από:

α) Τον/την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής θεσμών και Διαφάνειας, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.

β) Αρεοπαγίτη ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του,

γ) Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του,

δ) Σύμβουλο της Επικρατείας, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του (που ορίζονται με απόφαση των Ανωτάτων Δικαστικών Συμβουλίων των οικείων δικαστηρίων μετά από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). Οι Δικαστές, ως μέλη της Επιτροπής, ορίζονται με θητεία δύο ετών που δύναται να ανανεωθεί έως δύο ακόμη έτη.

ε) Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της, μετά από ερώτημα του Προέδρου της Βουλής, για θητεία τεσσάρων ετών.

στ) Τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητας και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.

ζ) Το Συνήγορο του Πολίτη ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.

η) Βουλευτή της μεγαλύτερης σε δύναμη κοινοβουλευτικής ομάδας που μετέχει στην Κυβέρνηση, ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με ενυπόγραφη δήλωση του Προέδρου της εν λόγω κοινοβουλευτικής ομάδας.

θ) Βουλευτή της μεγαλύτερης σε δύναμη κοινοβουλευτικής ομάδας που δεν μετέχει στην Κυβέρνηση με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με ενυπόγραφη δήλωση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Σε περίπτωση γενικών βουλευτικών εκλογών, η Επιτροπή ανασυγκροτείται ως προς τα κοινοβουλευτικά μέλη εντός μηνός από την εκλογή του προεδρείου της νέας Βουλής. Για όσα μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα μέλη αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, η συγκρότηση της Επιτροπής είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως από τον Πρόεδρο της Βουλής η επιλογή ή η υπόδειξη τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία. Σε περίπτωση κενώσεως θέσης τακτικού μέλους από αυτά που ορίζονται στις περιπτώσεις β, γ, δ και ζ του παρόντος άρθρου, ο αναπληρωτής ασκεί τα καθήκοντα του τακτικού μέλους έως τον ορισμό νέου τακτικού μέλους.

2) Εφόσον με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του Ν. 4281/2014 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4389/2016 προβλέπεται θητεία των μελών της Επιτροπής που είναι δικαστές για δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης έως και δύο (2) ακόμα έτη και του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με θητεία τεσσάρων (4) ετών, η αντικατάσταση μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος πρέπει να βεβαιώνεται σε σχετική πράξη

send