logo-print

Άρθρο 9 - Προεδρικό Διάταγμα 16/2018 - Προσφυγές-Κύρωση Πινάκων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/02/2018

Κωδικοποιημένο
Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

1. Η απόφαση του ΑΑΣ κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της, ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της, κατόπιν πρότερης υποβολής αιτιολογημένης γνώμης του ΑΑΣ. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η ασκηθείσα προσφυγή, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης.

2. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής της παραπάνω προσφυγής ή την απάντηση επί της προσφυγής που τυχόν υποβληθεί, οι πίνακες της παρ. 2 του άρθρου 8 συντάσσονται εις διπλούν και κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

3. Η αλλαγή ειδικότητας και μετάταξη των επιλεγέντων αξιωματικών στην ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης γίνεται με προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εντός τριάντα (30) ημερών από την κύρωση των σχετικών πινάκων.

4. Η μετάταξη γίνεται σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης. Σε περίπτωση έλλειψης κενής οργανικής θέσης, με τη μετάταξη μεταφέρεται και η αντίστοιχη οργανική θέση από το Σώμα προέλευσης του μετατασσομένου. Ο καθορισμός της οργανικής θέσης, κενής ή μεταφερόμενης γίνεται από το ΑΑΣ με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 8.

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ερμηνεία ΚπολΔ (Άρθρα 904-1054)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

send