logo-print

Άρθρο 4 - Προεδρικό Διάταγμα 261/1997 - Υποχρέωση προγραμματισμού διαφημιστικής προβολής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/10/1997

Κωδικοποιημένο
Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

1. Κάθε Οκτώβριο, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων καθώς και κάθε φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα οφείλουν να καταρτίζουν αναλυτικό, σε είδος και προϋπολογιζόμενη αξία, πρόγραμμα προβολής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν στο κοινό καθώς και των εν γένει δραστηριοτήτων τους για το επόμενο έτος.

2. Στα προγράμματα αυτά περιέχεται επίσης υποχρεωτικά και η κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του κάθε φορέα μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) καθώς και η συμμετοχή των Περιφερειακών μέσων ενημέρωσης στη δαπάνη βάσει των Παρακάτω ποσοστών.

α) Το ποσοστό συμμετοχής των εντύπων μέσων (εφημερίδων και περιοδικών) στην κατανομή αυτή είναι τουλάχιστον 40% και του ραδιοφώνου τουλάχιστον 10%.

β) Η συμμετοχή των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης επί των ανωτέρω ποσοστών για κάθε κατηγορία μέσων ενημέρωσης είναι τουλάχιστον 30%. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται οι δραστηριότητες αποκλειστικά τοπικού ενδιαφέροντος ή χαρακτήρα.

3. Τα προγράμματα προβολής των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποβάλλονται στον αντίστοιχο εποπτεύοντα Υπουργό και διαβιβάζονται προς έγκριση μαζί με τα σχετικά προγράμματα ου εποπτεύοντος Υπουργείου στο Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ. Ο Υπουργός Τύπου και ΜΜΕ εγκρίνει τα σχετικά προγράμματα μετά από έλεγχο νομιμότητας του Περιεχομένου τους ως προς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 2328/1995 και του παρόντος διατάγματος.

4. Τα προγράμματα μπορούν, μετά από ειδική έγκριση του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ να αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια του έτους σε περίπτωση που αποφασίζεται η επέκταση ή δημιουργία νέων δραστηριοτήτων ή ανακύπτουν, εν όψει απρόβλεπτων περιστάσεων, έκτακτες ανάγκες διαφημιστικής προβολής.

5. Η τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών αποτελεί προϋπόθεση του κύρους κάθε σύμβασης ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών, μετάδοσης ή καταχώρισης των σχετικών μηνυμάτων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος.

6. Για την εκπόνηση των προγραμμάτων του παρόντος άρθρου οι υπόχρεοι φορείς του Δημοσίου μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις κατά τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα με αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου.

7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους στο Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ τις καταστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 24 στ. β΄ του Ν. 2328/1995 και το κατ’ εκτέλεσιν του εκδοθέν διάταγμα, στις οποίες αναφέρεται το ύψος των ποσών που διέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος για κάθε είδους συμβάσεις διαφημιστικών υπηρεσιών και συμβάσεις μετάδοσης ή καταχώρισης. Τα σχετικά ποσά αναγράφονται αναλυτικών για κάθε οικονομικό φορέα που ανέλαβε οιαδήποτε από τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος, δραστηριότητες.

8. Τα ποσά που αναγράφονται στις καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου και αφορούν τις συμβάσεις καταχώρισης ή μετάδοσης δεν πρέπει να αποκλίνουν από τα αναφερόμενα στο ετήσιο πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Τύπου και ΜΜΕ διαπιστώσει τέτοια απόκλιση συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σημειώσεις επί του άρθρου

Σύμφωνα με την παρ. 3ι του άρθρου 12 του Νόμου 3688/2008, οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών της ημεδαπής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997, στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 261/1997, πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 3548/2007:

1. α) Οι καταστάσεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997 (ΦΕΚ 186 Α'), όπως ισχύει, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο διαδίκτυο, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως ισχύει.

β) Οι αναθέτουσες αρχές της παρ.1 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.2 του άρθρου 27 του ν. 3166/2003, υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο τις καταστάσεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997:

i) στο τέλος κάθε τριμήνου τις αντίστοιχες καταστάσεις που αφορούν στο προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997, όπως ισχύει, και

ii) το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997, όπως ισχύει.

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5
send