logo-print

Άρθρο 14 - Προεδρικό Διάταγμα 39/2017 - Συνέπειες μη αποστολής φακέλου εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

04/05/2017

Κωδικοποιημένο
Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

1. Σε περίπτωση μη αποστολής στο σχηματισμό της ΑΕΠΠ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, των απόψεών της και των κωδικών πρόσβασης στα στοιχεία του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού, ο οικείος σχηματισμός μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του προσφεύγοντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει και στην περίπτωση κατά την οποία, τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί είναι, κατά την κρίση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, ελλιπή και δεν επαρκούν για τον έλεγχο του βάσιμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων (άρθρο 365 παρ. 2 ν. 4412/2016).

2. Η παράλειψη κοινοποίησης σε ενδιαφερόμενο τρίτο και η μη διαβίβαση στην ΑΕΠΠ του φακέλου της υπόθεσης και των απόψεων της αναθέτουσας αρχής συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για τις ενέργειες αυτές υπαλλήλων της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. γ΄ ν. 4412/2016).

3. Ο σχηματισμός της ΑΕΠΠ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αποστολής των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 στοιχείων ή η καθυστερημένη αποστολή τους είναι αδικαιολόγητη, καθιστά, δε, ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή προδικαστικής προστασίας, μπορεί, με την απόφαση του επί της προσφυγής, σταθμίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες, να επιβάλει αυτεπαγγέλτως χρηματική κύρωση στην αναθέτουσα αρχή, αιτιολογώντας εγγράφως την απόφασή του. Το ποσό της κύρωσης αυτής μπορεί να ανέρχεται από εκατό (100) μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων και αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης, και καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης (άρθρο 365 παρ. 3 ν. 4412/2016). Ως αδικαιολόγητη θεωρείται η παράλειψη της διαβίβασης ή η εκπρόθεσμη διαβίβαση, εφόσον δεν παρέχονται επαρκείς εξηγήσεις. Μνεία της ανωτέρω κύρωσης γίνεται στον ατομικό φάκελο του υπεύθυνου της καθυστέρησης ή ελλιπούς αποστολής ή μη αποστολής του φακέλου και των απόψεων της υπηρεσίας, υπαλλήλου.

4. Η κατά τα ως άνω χρηματική κύρωση αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και πιστώνεται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της ΑΕΠΠ.

5. Το χρηματικό αντίτιμο της κύρωσης καταβάλλεται από την αναθέτουσα αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΑΕΠΠ, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τριμήνου που ακολουθεί την κοινοποίηση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής στην οποία αναγράφεται η σχετική επιβληθείσα κύρωση. Η καταβολή αποδεικνύεται με την αποστολή στην ΑΕΠΠ του οικείου αποδεικτικού κατάθεσης συνοδευόμενου από έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου και περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία σωρευτικά α) την ονομασία και το ΑΦΜ της αναθέτουσας αρχής, β) τον αριθμό της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής με την οποία επιβλήθηκε η κύρωση, γ) το συνολικό ποσό της επιβληθείσας κύρωσης το οποίο θα πρέπει να ταυτίζεται με το ύψος του ποσού που κατατέθηκε, όπως αυτό αναγράφεται στο αποδεικτικό κατάθεσης και, τέλος, μνεία ότι αφορά σε κύρωση της παραγράφου 3 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016.

6. Το υποβληθέν αποδεικτικό κατάθεσης συσχετίζεται με την απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής και η υπόθεση αρχειοθετείται, με ενημέρωση του σχετικού Μητρώου που τηρείται για το λόγο αυτό στην ΑΕΠΠ.

7. Σε περίπτωση μη καταβολής αντίγραφο της απόφασης διαβιβάζεται στη ΔΟΥ που υπάγεται η αναθέτουσα αρχή, οι δε επιβληθείσες κυρώσεις αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

send