logo-print

Άρθρο 14 - Προεδρικό Διάταγμα 66/2017 - Υπεύθυνος Τομέα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/07/2017

Κωδικοποιημένο
Cyber Week Sakkoulas
Cyber Week Sakkoulas

1. Ο Υπεύθυνος Τομέα ορίζεται από το Διοικητή, μετά από απόφαση του Ε.Σ, για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος. Καθήκοντα Υπευθύνων των Τομέων δύναται να ανατίθενται σε Αξιωματικούς της Σχολής που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα.

2. Ο Υπεύθυνος Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Διευθύνει τις δραστηριότητες του Τομέα και εισηγείται στο Ε.Σ. την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών του Τομέα.

β. Εισηγείται στο Ε.Σ. για θέματα σχετικά με τα Προγράμματα Σπουδών, τη δημιουργία θέσεων προσωπικού, την πρόσληψη προσωπικού και κάθε άλλο θέμα που αφορά στον Τομέα.

γ. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα.

δ. Ελέγχει την φυσική παρουσία των μελών του διδακτικού προσωπικού του Τομέα του.

ε. Κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία προβλέπεται στον παρόντα Οργανισμό.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Υπεύθυνος Τομέα αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από το αρχαιότερο μέλος του Τομέα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Υπεύθυνος Τομέα συμμετέχει, ως μέλος, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

4. Μετά την ολοκλήρωση ορισμού καθηκόντων στο νέο Υπεύθυνο Τομέα, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής εντός το πολύ πέντε εργάσιμων (5) ημερών πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους. 

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ