logo-print

Άρθρο 25 - Προεδρικό Διάταγμα 66/2017 - Οργάνωση Σπουδών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/07/2017

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ.,

1. Οι σπουδές στη ΣΜΥΝ διαρκούν τρία (3) εκπαιδευτικά έτη. Κατά το πρώτο και δεύτερο εκπαιδευτικό έτος (πρώτη και δεύτερη Τάξη) οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών το οποίο περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την ειδικότητα που έχουν αποκτήσει. Κατά το τρίτο εκπαιδευτικό έτος (τρίτη τάξη) οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών το οποίο περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την εξειδίκευση της ειδικότητας που έχουν αποκτήσει.

2. Το εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και έγκριση του ΓΕΝ, μπορεί να οριστεί διαφορετική ημερομηνία έναρξης και λήξης του εκπαιδευτικού έτους.

3. Οι σπουδές στη ΣΜΥΝ οργανώνονται σε δύο περιόδους εκπαίδευσης, τη χειμερινή και τη θερινή. Η χειμερινή εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά εξάμηνα. Η διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου είναι κατά μέγιστο δέκα έξι (16) εκπαιδευτικές εβδομάδες μαθημάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές δύνανται να συμμετέχουν σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, και έως τρεις (3) πλήρεις εκπαιδευτικές εβδομάδες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες, Δευτέρα έως και Παρασκευή, και κάθε εκπαιδευτική ημέρα περιλαμβάνει έως έξι (6) ώρες διδασκαλίας και δύο (2) ώρες μελέτης τουλάχιστον. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών εξαμήνων ορίζονται στον ετήσιο εκπαιδευτικό προγραμματισμό. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν πραγματοποιηθεί μέρος των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας μαθήματος, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια αναπλήρωσής τους. Σε κάθε περίπτωση, οι απώλειες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των προγραμματισμένων ωρών του μαθήματος.

4. Τα διδασκόμενα μαθήματα δύνανται να ολοκληρώνονται σε ένα εξάμηνο ή να εξελίσσονται και στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους. Ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος, ο οποίος προσδιορίζει το ποσοστό συμμετοχής του μαθήματος στον τελικό βαθμό του έτους, καθορίζεται από το Ε.Σ με βάση τις συνολικές ώρες διδασκαλίας και αναγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών.

5. Η Θερινή Εκπαιδευτική Περίοδος ξεκινάει αμέσως μετά το πέρας της Χειμερινής Περιόδου Εκπαίδευσης και περατώνεται πριν την έναρξη του επόμενου εκπαιδευτικού έτους. Το περιεχόμενό της ορίζεται στο άρθρο 27.

6. Η Χειμερινή Εκπαιδευτική Περίοδος περιλαμβάνει ολιγοήμερους εκπαιδευτικούς πλόες με διαφόρους τύπους σκαφών, κατά κανόνα τις μη εργάσιμες μέρες, πλόες με υποβρύχια, πτήσεις με αεροσκάφη και ελικόπτερα, και κάθε άλλη σχετική εκπαιδευτική δραστηριότητα, που κρίνεται απαραίτητη από το Ε.Σ. και περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

7. Το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως στα εκπαιδευτικά ταξίδια καθορίζεται από τον Διοικητή με υπεύθυνο τήρησης αυτού τους Κυβερνήτες των Πολεμικών Πλοίων που διατίθενται για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού ταξιδιού.

8. Τους σπουδαστές συνοδεύουν στα ταξίδια οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της σχολής που ορίζονται από τον Διοικητή.

9. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας της ναυτικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης στη ΣΜΥΝ κατά τη Χειμερινή και Θερινή Εκπαιδευτική Περίοδο καθορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

10. Η παρακολούθηση των μαθημάτων της ακαδημαϊκής, στρατιωτικής και ναυτικής εκπαίδευσης καθώς και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών είναι υποχρεωτικές για τους σπουδαστές.

11. Σε περίπτωση μαθήματος που διδάσκεται σε μεγάλο αριθμό σπουδαστών επιδιώκεται η διαίρεση της τάξης σε τμήματα με μέγιστο αριθμό τα τριάντα (30) άτομα. Ειδικά για τα εργαστηριακά μαθήματα ο αριθμός των σπουδαστών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) άτομα ανά θέση εργασίας.

12. Σε περίπτωση μαθήματος που διδάσκεται από περισσότερα του ενός μέλη του διδακτικού προσωπικού, τα μέλη αυτά συγκροτούν την επιτροπή του μαθήματος. Η επιτροπή του μαθήματος εξασφαλίζει την ομοιομορφία της διδασκαλίας, ως προς το περιεχόμενο και την έκταση της διδακτέας ύλης, των ασκήσεων, των εργαστηρίων και των εξετάσεων. 

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

send