logo-print

Άρθρο 27 - Προεδρικό Διάταγμα 66/2017 - Θερινή Εκπαιδευτική Περίοδος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/07/2017

Κωδικοποιημένο
Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A1

1. Η Θερινή Εκπαιδευτική Περίοδος δύναται να περιλαμβάνει:

α. Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου (Θ.Ε.Π.), διάρκειας ενός μηνός, περίπου, με πλοία του ΠΝ που διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό ή και με συμμετοχή των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε αντίστοιχους εκπαιδευτικούς πλόες έτερων χωρών, όπου πραγματοποιείται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

β. Συμμετοχή των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου.

γ. Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε Υπηρεσίες του Π.Ν.

2. Στο Θ.Ε.Π συμμετέχουν όλοι οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί πλην των Δοκίμων Υπαξιωματικών τρίτης τάξης που ονομάζονται Κελευστές. Σε περίπτωση μη επάρκειας των διατιθέμενων μέσων, δύναται να εξαιρεθεί του Θ.Ε.Π., αριθμός ειδικοτήτων Δοκίμων Υπαξιωματικών της δεύτερης τάξης, οι οποίες θα εκπαιδεύονται κατά την ανωτέρω παράγραφο με άλλα μέσα.

3. Οι ακριβείς ημερομηνίες ενάρξεως και λήξεως της Θερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου καθορίζονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διοικήσεις του ΠΝ. Το πρόγραμμα του Θ.Ε.Π. καταρτίζεται από τη Σχολή και υποβάλλεται ιεραρχικά για έγκριση.

4. Ο Κυβερνήτης του πλοίου ή ο αρχαιότερος Κυβερνήτης από τα πλοία που διατίθενται για τον Θ.Ε.Π. των Δοκίμων Υπαξιωματικών έχει, κατά τη διάρκεια του πλου, τη δικαιοδοσία και τα καθήκοντα του Διοικητού της Σχολής, όπως αυτά καθορίζονται στις κείμενες διατάξεις και στον Οργανισμό αυτό.

5. Οι αναφορές που υποβάλλονται από το Πλοίο που εκτελεί εκπαιδευτικό πλου και αφορούν τους Δοκίμους Υπαξιωματικούς καθώς και την εξέλιξη του ταξιδιού κοινοποιούνται και στη ΣΜΥΝ.

6. Ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής, εφόσον συμμετέχει στον εκπαιδευτικό Πλου και δεν συμμετέχει ο Υποδιοικητής, πέρα από τα καθήκοντα του εκτελεί και καθήκοντα Υποδιοικητή, όπως αυτά καθορίζονται στον Οργανισμό αυτό.

7. Εφόσον δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του Υποδιοικητή και του Διευθυντή Σπουδών στον Εκπαιδευτικό Πλου, καθήκοντα Υποδιοικητή και Διευθυντή Σπουδών ανατίθενται, με Διαταγή του Διοικητού της ΣΜΥΝ, στους αρχαιότερους Αξιωματικούς της Σχολής που συμμετέχουν στον Πλου.

8. Εγκαίρως και κατόπιν εισηγήσεως από τον Κυβερνήτη ή τους Κυβερνήτες, κατά περίπτωση, των Πλοίων στον Διοικητή της Σχολής, καθορίζεται με απόφαση του τελευταίου το προσωπικό της Σχολής και του Πλοίου, το οποίο θα προταθεί για την διδασκαλία των μαθημάτων κατά την διάρκεια του πλου.

9. Κατά την εκπαίδευση στο Πλοίο ή τις υπηρεσίες οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί αποκτούν γνώσεις με την πρακτική κυρίως διδασκαλία και τις εφαρμογές. Στο τέλος της εκπαιδεύσεως οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί υποβάλλονται σε εξετάσεις στα μαθήματα που διδάχθηκαν, σύμφωνα με το Π.Σ.

10. Η τελική βαθμολογία στα μαθήματα της θερινής περιόδου εκπαιδεύσεως, όπως αυτό καθορίζεται στο Π.Σ., λαμβάνεται μετά από διενέργεια εξετάσεων κατά το πέρας της θερινής εκπαιδευτικής περιόδου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από τον εκτελούντα καθήκοντα εν πλω Διευθυντή Σπουδών και εγκρίνεται από τον Κυβερνήτη του Πλοίου εκτελούντα καθήκοντα Διοικητή της Σχολής, ή το Διοικητή / Διευθυντή της Ν.Υ. που τοποθετήθηκε ο σπουδαστής κατά την θερινή περίοδο, ο οποίος έχει την ευθύνη της διενέργειας των εξετάσεων και ισχύουν αντιστοίχως τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 έως και 12 του άρθρου 26. Ο βαθμός μαθήματος της θερινής περιόδου εκπαιδεύσεως είναι ο μέσος όρος:

α. Της επίδοσης του σπουδαστή στην πρακτική εφαρμογή του μαθήματος.

β. Του βαθμού της εξέτασης του μαθήματος.

11. Ο σπουδαστής θεωρείται επιτυχών σε κάθε μάθημα, όταν λάβει σε αυτό βαθμό τουλάχιστον πενήντα (50). Σε περίπτωση αποτυχίας, επανεξέταση των μαθημάτων διενεργείται μετά το πέρας του Θ.Ε.Π. ή της θερινής εκπαιδευτικής περιόδου στη ΣΜΥΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα Οργανισμό για τις εξετάσεις και πριν από την έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής περιόδου.

12. Σε περίπτωση επανεξέτασης ο σπουδαστής θεωρείται επιτυχών, όταν λάβει σε κάθε μάθημα βαθμολογία τουλάχιστον πενήντα (50). Σε περίπτωση επιτυχίας κατά την επανεξέταση μαθήματος λόγω αρχικής αποτυχίας, ο βαθμός του μαθήματος λογίζεται πενήντα (50), ανεξαρτήτως της βαθμολογίας της επανεξετάσεως.

Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο - 5η έκδοση
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send