logo-print

Άρθρο 43 - Προεδρικό Διάταγμα 66/2017 - Κατάταξη Επιτυχόντων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/07/2017

Κωδικοποιημένο
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικας και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018

1. Μετά την έκδοση και ανακοίνωση όλων των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών εξετάσεων, συντάσσεται με μέριμνα της ΣΜΥΝ ο τελικός πίνακας στον οποίο αναγράφονται οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι από τις εξετάσεις αυτές. Αντίγραφα του πίνακα αυτού, υποβάλλονται στην ΔΝΕ, στο ΓΕΝ, στο ΓΕΕΘΑ και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου το τελευταίο να ορίσει αυτούς που θα εισαχθούν τελικά στη Σχολή, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2. Οι προκηρυχθείσες θέσεις καλύπτονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εκδίδει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά σειρά από υποψήφιους που επιλέγονται με βάση τη δήλωση επιθυμίας, την επιτυχία στις προκαταρκτικές εξετάσεις και τη βαθμολογία του συστήματος επιλογής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της παραγράφου 2, εκδίδεται, μετά από εισήγηση της Σχολής προς την ΔΝΕ, απόφαση για την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Ο Διοικητής καλεί τους επιτυχόντες να παρουσιασθούν στη Σχολή για κατάταξη, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται σε ανακοίνωση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής στο διαδίκτυο και κοινοποιείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με μέριμνα της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων του ΓΕΝ.

5. Όσοι δεν παρουσιάζονται την ορισθείσα ημέρα κατατάξεως θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν, εκτός της περίπτωσης ανωτέρας βίας, την οποία θα πρέπει ο παρουσιαζόμενος στην Σχολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα κατατάξεως να βεβαιώσει προσκομίζοντας ταυτόχρονα και τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα που την αποδεικνύουν. Μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ημέρα κατατάξεως, όσοι δεν παρουσιάστηκαν θεωρείται ότι παραιτήθηκαν και διαγράφονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση της Σχολής και πρόταση της ΔΝΕ. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

6. Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί που κατατάσσονται αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το ΠΝ κατά το χρόνο φοιτήσεως στη Σχολή, σε περίπτωση παραιτήσεως ή απολύσεως τους. Της καταβολής εξαιρούνται οι απολυόμενοι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί για λόγους υγείας κατόπιν απόφασης των αρμοδίων οργάνων ΠΝ.

7. Δόκιμοι Υπαξιωματικοί που εισήχθησαν στη Σχολή με βάση ψευδή ή ανακριβή πιστοποιητικά, όταν αυτό ανακαλυφθεί, διαγράφονται από τη Σχολή ανεξάρτητα του έτους στο οποίο φοιτούν. Παράλληλα υπέχουν ποινική ευθύνη κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από σχετική εισήγηση της Σχολής και πρόταση της ΔΝΕ. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

8. Η σειρά επιτυχίας αυτών που κατατάσσονται στη Σχολή προσδιορίζει και τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας. Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί που παρέμειναν στην πρώτη τάξη από το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος, ως προς την αραιότητα, κατατάσσονται μετά τον τελευταίο νεοεισαχθέντα στη Σχολή.

9. Οι επιτυχόντες με την κατάταξή τους θεωρούνται προπαιδευόμενοι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί και δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης από το ΠΝ. 

Η αστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα κατά τη CMR
Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση