logo-print

Άρθρο 4 - Προεδρικό Διάταγμα 68/2020 - Γραφείο Διαιτησίας – Γραμματεία Διαιτησίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

28/08/2020

Κωδικοποιημένο
Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1. Συγκροτείται στο Σύλλογο Γραφείο Διαιτησίας με αντικείμενο την εξυπηρέτηση του έργου των διαιτησιών κατά τον παρόντα Κανονισμό. Επικεφαλής του Γραφείου ορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συμβουλίου Διαιτησίας, με αρμοδιότητες τον λειτουργικό συντονισμό των εργασιών της Γραμματείας Διαιτησίας, τον έλεγχο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προώθηση των αιτήσεων εγγραφής των ενδιαφερομένων στον Κατάλογο Διαιτητών.

2. Για την υποστήριξη του Γραφείου Διαιτησίας, του Συμβουλίου Διαιτησίας και εν γένει, του έργου των διαιτησιών, συγκροτείται στο Σύλλογο Γραμματεία Διαιτησίας, υπαγόμενη στο Γραφείο Διαιτησίας. Τα μέλη της Γραμματείας τα οποία επιλέγονται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταξύ των μελών ή και των ασκούμενων δικηγόρων του Δ.Σ.Θ, πρέπει κατ’ ελάχιστον, να είναι απόφοιτοι νομικής σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένης και να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τη στελέχωση της Γραμματείας Διαιτησίας, το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. μπορεί να αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων παροχής έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δικηγόρους ή ασκούμενους δικηγόρους οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού σε αντικείμενο σχετικό με τη διαιτησία και έχουν πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

3. Η Γραμματεία Διαιτησίας τηρεί βιβλία στα οποία καταχωρίζονται: (α) οι αποφάσεις και πράξεις του Συμβουλίου Διαιτησίας , (β) τα δικόγραφα των διαδίκων μερών τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου κατατίθενται υποχρεωτικά στη Γραμματεία Διαιτησίας, (γ) οι διαιτητικές αποφάσεις που θα εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου και τα πρακτικά του διαιτητικού δικαστηρίου, (δ) οι αιτήσεις των διαδίκων και των διαιτητών προς το Συμβούλιο Διαιτησίας. Επίσης, τηρεί Αρχείο στο οποίο θα φυλάσσονται σε πρωτότυπο όλες οι κατά την προηγούμενη παράγραφο καταχωρούμενες πράξεις, αποφάσεις, αιτήσεις, δικόγραφα και διαιτητικές αποφάσεις.

Η τριτανακοπή στην κτηματολογική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Η συνταγματική και διεθνής προστασία της ιθαγένειας

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

send