logo-print

Άρθρο 5 - Προεδρικό Διάταγμα 68/2020 - Συμφωνία διαιτησίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

28/08/2020

Κωδικοποιημένο
Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1. Η συμφωνία για τη διαιτησία καταρτίζεται εγγράφως.

2. Έγγραφη θεωρείται η συμφωνία εφόσον καταρτίσθηκε:

α) με ανταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, τηλεγραφημάτων, τηλετυπημάτων, ενυπόγραφων τηλεομοιοτυπημάτων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των οποίων δεν αμφισβητείται η γνησιότητα, β) προφορικά με έγγραφη επιβεβαίωση και, γ) κατά τύπο ανταποκρινόμενο στην πρακτική των διαδίκων στις μεταξύ τους σχέσεις.

3. Επί εμπορικών διαφορών, έγγραφη θεωρείται η συμφωνία και αν καταρτίσθηκε κατά τύπο σύμφωνο στις συνθήκες του διεθνούς εμπορίου.

4. Η υπόσταση και το κύρος της συμφωνίας για τη διαιτησία κρίνεται κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. 5. Η συμφωνία για τη διαιτησία διέπεται από το δίκαιο στο οποίο έχουν υποβάλει τα μέρη την κύρια σύμβαση σε περίπτωση μη ύπαρξης επιλογής, από το δίκαιο προς το οποίο συνδέεται στενότερα η κύρια σύμβαση, σε κάθε άλλη δε περίπτωση, από το εφαρμοστέο δίκαιο κατά τους κανόνες σύνδεσης του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

6. Η έλλειψη έγγραφης συμφωνίας θεραπεύεται εφόσον ο καθού δεν την επικαλεσθεί με την απάντησή του στην προσφυγή.

7. Εφόσον με τη συμφωνία για τη διαιτησία δεν ορίζεται άλλως, το διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από ένα διαιτητή, συγκροτείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 και έχει την εξουσία να αναλαμβάνει κάθε κατά την κρίση του αναγκαία πρωτοβουλία για τη φιλική επίλυση της διαφοράς.

8. Ρήτρα διαιτησίας που συνομολογήθηκε έγκυρα περιλαμβάνει και τις απαιτήσεις από αδικοπραξία, αδικαιολόγητο πλουτισμό ή άλλες ενοχές εκ του νόμου που σχετίζονται με την σύμβαση στην οποία περιλήφθηκε καθώς και την τυχόν ανακοπή κατά της εκτέλεσης, αν αυτή περιλαμβάνει λόγους που αφορούν την επιδικαζόμενη απαίτηση.

9. Καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των συμβαλλόμενων σε σύμβαση στην οποία περιλήφθηκε ρήτρα διαιτησίας δεσμεύονται και από τη διαιτητική ρήτρα. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως και επί αξιογράφων, φορτωτικών και γραμματίων εις διαταγή.

Δίκαιο εμπορικών εταιριών - 4η έκδοση

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η προβληματική στέγαση της δικαιοσύνης στον Πειραιά

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

send