logo-print

Άρθρο 7 - Προεδρικό Διάταγμα 68/2020 - Άσκηση της προσφυγής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

28/08/2020

Κωδικοποιημένο
Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1. Η προσφυγή σε διαιτησία ασκείται με κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου στη Γραμματεία Διαιτησίας. Η κατάθεση μπορεί να γίνεται και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Η κοινοποίηση της προσφυγής προς τον καθού γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο με επιμέλεια της Γραμματείας Διαιτησίας. Αν ο καθού η προσφυγή διαμένει ή έχει έδρα στην αλλοδαπή, η κοινοποίηση της προσφυγής ενεργείται με επιμέλεια του προσφεύγοντος και με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης: α) της διαβίβασης κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 1393/2007 ή της Σύμβασης της Χάγης του 1965 ή τυχόν διμερούς διεθνούς σύμβασης που ισχύει με το κράτος του τόπου της διαμονής ή της έδρας του καθού, β) της κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα εφόσον αυτά διασφαλίζουν την απόδειξη της περιέλευσης του εγγράφου στον παραλήπτη. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συγκοινοποίηση και μετάφραση του δικογράφου σε γλώσσα που κατανοεί ο παραλήπτης του εγγράφου.

3. Ο προσφεύγων, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών από την κατάθεση της προσφυγής υποχρεούται να καταθέσει στην Οικονομική Υπηρεσία του Συλλόγου για τα διοικητικά έξοδα της διαιτητικής δίκης, προκαταβολή ποσού διακοσίων ευρώ (200 €). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η προσφυγή θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα.

Πτωχευτικό Δίκαιο
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ / ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ
Η προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

send