logo-print

Άρθρο 18 - Προεδρικό Διάταγμα 82/2017 - Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/09/2017

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι:

α. Η διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του διαδικτύου, των νέων τεχνολογιών και των ταχυδρομείων.

β. Η προώθηση δράσεων, ο συντονισμός, η παρακολούθηση, και η υποστήριξη της εφαρμογής των αντίστοιχων αναπτυξιακών πολιτικών.

2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

β. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

γ. Τμήμα Διαδικτύου και Νέων Τεχνολογιών

3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ περιλαμβάνονται:

α. η παρακολούθηση των εξελίξεων και η συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και ο καθορισμός δράσεων ανάπτυξης και εφαρμογής αυτών,

β. η προετοιμασία, παρακολούθηση, εκπροσώπηση και διαμόρφωση θέσεων στις Διεθνείς Ενώσεις, τους Διεθνείς Οργανισμούς, στις Διεθνείς Διασκέψεις, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς και διακρατικές συναντήσεις, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε διεθνές, ενωσιακό και διακρατικό επίπεδο, για θέματα του Τμήματος,

γ. η προώθηση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και η εναρμόνιση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, μέσω: αα) της ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ββ) της κύρωσης τελικών πράξεων λοιπών Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων,

δ. η έκδοση του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.) και η παρακολούθηση γενικότερα θεμάτων αριθμοδότησης, φορητότητας αριθμών, εναρμονισμένων αριθμών κοινωφελών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης,

ε. η παρακολούθηση των οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων, των σχετικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών με έδρα στην Ελλάδα και των σχέσεων που αναπτύσσονται με τις ελληνικές αρχές, για θέματα του Τμήματος,

στ. η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος,

ζ. η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας, καθώς και δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με την καινοτομία, την ανάπτυξη και τις εφαρμογές των θεμάτων του Τμήματος,

η. η παρακολούθηση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς για την Ευρώπη, για θέματα του Τμήματος.

4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ περιλαμβάνονται:

α. η παρακολούθηση των εξελίξεων, η διαμόρφωση της πολιτικής των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και ο καθορισμός δράσεων ανάπτυξης και εφαρμογής αυτών,

β. η προετοιμασία, παρακολούθηση, εκπροσώπηση και διαμόρφωση θέσεων στις Διεθνείς Ενώσεις, στους Διεθνείς Οργανισμούς, στις Διεθνείς Διασκέψεις, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς και διακρατικές συναντήσεις, καθώς και η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε διεθνές, ενωσιακό και διακρατικό επίπεδο, για θέματα του Τμήματος,

γ. η προώθηση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και η εναρμόνιση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου των ταχυδρομικών υπηρεσιών με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, μέσω: αα) της ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ββ) της κύρωσης τελικών πράξεων λοιπών Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων,

δ. ο καθορισμός των προϋποθέσεων, των κριτηρίων επιλογής και της διαδικασίας καθορισμού του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που θα παρέχει την καθολική υπηρεσία,

ε. η ανάθεση της παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και η σύναψη με αυτόν της σχετικής σύμβασης ανάθεσης, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,

στ. ο καθορισμός των όρων για τη διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων σχετικά με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών,

ζ. η συνεργασία με την ΕΕΤΤ και το Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας σε Διεθνείς Οργανισμούς,

η. η επίταξη φορέων παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας, σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία και η ρύθμιση του χρόνου διάρκειας αυτής,

θ. η συνεργασία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου, για θέματα του Τμήματος,

ι. η διαχείριση των διαδικασιών επί οργανωτικών, λειτουργικών, διοικητικών, οικονομικών και πειθαρχικών θεμάτων της ΕΕΤΤ για τα οποία έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο,

ια. Η μέριμνα θεμάτων προσωπικού της ΕΕΤΤ και ΕΛΤΑ, για τα οποία έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο,

ιβ. η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας, καθώς και δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με την καινοτομία, την ανάπτυξη και τις εφαρμογές των θεμάτων του Τμήματος,

ιγ. η παρακολούθηση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς για την Ευρώπη, για θέματα του Τμήματος.

5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ περιλαμβάνονται:

α. η παρακολούθηση των εξελίξεων και η συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής νέων τεχνολογιών που αφορούν στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things) και ο καθορισμός δράσεων ανάπτυξης και εφαρμογής αυτών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ομάδες της ITU και της ΕΕ,

β. η προετοιμασία, παρακολούθηση, εκπροσώπηση και διαμόρφωση θέσεων στις Διεθνείς Ενώσεις, τους Διεθνείς Οργανισμούς, στις Διεθνείς Διασκέψεις, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς και διακρατικές συναντήσεις, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε διεθνές, ενωσιακό και διακρατικό επίπεδο, για θέματα του Τμήματος,

γ. η προώθηση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και η εναρμόνιση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου, για θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο,

δ. η πιστοποίηση της κατοχής ονόματος εκ μέρους φορέα σε περίπτωση που ο εν λόγω φορέας αιτηθεί την απόκτηση του αντίστοιχου γένιου ονόματος χώρου ανωτάτου επιπέδου στο Διαδίκτυο από τον αρμόδιο για τα θέματα αυτά διεθνή οργανισμό (στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή αντίστοιχο όνομα χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.eu» ή άλλη εκχωρημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατάληξη,

ε. η παρακολούθηση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς για την Ευρώπη, στο πλαίσιο δράσεων υλοποίησής της, για θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

στ. η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τα επαγγελματικά δικαιώματα των τεχνικών και τεχνιτών τηλεπικοινωνιακών και συναφών ηλεκτρονικών ειδικοτήτων, ενδεικτικά χειριστών ραδιοσταθμών,

ζ. η αξιολόγηση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών σχολών, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με σκοπό τη συμπερίληψη των αποφοίτων τους στα επαγγέλματα των ραδιοεπικοινωνιών,

η. η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία βιοτεχνιών και εργαστηρίων κατασκευής, επισκευής ή συντήρησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,

θ. η εκχώρηση αριθμών επιλεκτικής κλήσης με χρήση ραδιοτηλέτυπου (SITOR-simplex teletype over radio) σταθμών πλοίων και παράκτιων σταθμών, καθώς και η εκχώρηση διεθνών διακριτικών σημάτων και διακριτικών σταθμών των ελληνικών εμπορικών πλοίων,

ι. η παρακολούθηση των μεταβολών των σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των εμπορικών πλοίων και επίγειων παράκτιων σταθμών και η ανακοίνωσή τους στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU),

ια. η αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιρειών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων,

ιβ. η καταγραφή και τήρηση μητρώων σχετικών με τις αρμοδιότητες του τμήματος, καθώς και η ενημέρωση της δικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ για θέματα του Τμήματος,

ιγ. η συνεργασία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου, για θέματα του Τμήματος,

ιδ. η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας, καθώς και δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με την καινοτομία, την ανάπτυξη και τις εφαρμογές των θεμάτων του Τμήματος.

H διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διάφορων εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012 - ΠΠΠ Νο 7 -
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση